16.04.2019.

Lieldienu pasākums un pavasara izstāde filiālē "Iļģi"

16.04. filiāles "Iļģi" zālē notika Lieldienu ieskaņas pasākums, kuru organizēja mūzikas pulciņa audzinātāja Indra Gudena. Pasākumā piedalījās klienti no visām filiāles nodaļām. Tika skandēti dzejoļi un ticējumi par Lieldienu tradīcijām, skatītājus priecēja arī dejotāji košos tērpos un visiem priecīgas noskaņas radīja filiāles klientu un darbinieku kopīgi iestudētais fragments no populārās latviešu kinofilmas "Īsa pamācība mīlēšanā".  Pasākuma organizēšanā un priekšnesumos piedalījās arī filiāles darbinieki Liene, Kristīne un Imants.

Īpaši jauki, ka pasākuma ieskaņā piedalījās arī mūsu filiāles vadītāja Gita un soc. aprūpes un soc. reh. nod. vadītāja Evija, kuras,  skaisti tērpušās svinīgi tautiskos tērpos, stāstīja par  par Lieldienām.

Reizē ar pasākumu filiālē tika atklāta interešu grupu dalībnieku un audzinātāju darbu izstāde, kura aplūkojama zāles priekštelpā.

 


10.04.2019.

Filiāles "Iļģi" Vizuālās mākslas interešu pulciņa sadarbība ar Pirmsskolas izglītības iestādēm.

Filiāles "Iļģi" interešu grupas Tēlotājmākslā nodarbību dalībnieki Ilze, Viktors, Ivars, Vladimirs un Ēriks, pulciņa audzinātāja Imanta vadībā izveidojuši sadarbību ar Liepājas un Grobiņas Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu bērniem. Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki nodarbībās izgatavojuši daudzus košus, krāsainus latviešu alfabēta burtus un krāsainus skaitļus, ko dāvināja bērnudārzu bērniem.

Burtu krāsošana Vizuālās mākslas grupas dalībniekiem labi iet pie sirds un īpaši darbaprieku un gandarījumu rada tas, ka radītie darbiņi tiek atzinīgi novērtēti un sniedz prieku bērnudārza bērniem. Tā ir lieliska motivācija turpināt strādāt ar krāsām un otām. 

Bērnudārzu audzinātājas, kuru grupiņu bērniem tika uzdāvināti burtu un skaitļu komplekti, izteica pateicību par saņemtajām dāvanām un apliecināja, ka šāda sadarbība tiešām ir ļoti vērtīga un jauka. PII "Pīpenīte" bērni, savukārt, kā pateicību dāvināja pašu gatavotu kārumu, bet PII "Saulīte" bērni, audzinātājas Gunitas vadībā, solīja maijā uzaicināt mūsu radošo komandu uz pavasara koncertu.

 


04.04.2019.

XXIII Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās”

      2019.gada 3.aprīlī VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” klienti piedalījās XXIII Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās” reģionālajā koncertā Kuldīgā. Pasākumu organizēja fonds “Nāc līdzās”, kura aicinājums ir dot bērniem ar īpašām vajadzībām iespēju parādīt savus talantus sev un citiem, tādējādi ar mākslas palīdzību veicinot integrēšanos sabiedrībā.

 Filiāles “Liepāja” klienti festivālā uzstājās ar etnisku deju, kuras horeogrāfiju bija veidojusi un iestudējusi mūzikas interešu pulciņa audzinātāja Iveta Gailiša. Festivāla rīkotāji īpaši slavēja klientu uzdrošināšanos piedalīties, kā arī  krāšņos tērpus un bungas. Mūsu klientus atbalstīt bija ieradušies arī filiāles “Veģi” darbinieki un klienti. Kaut gan uz republikas mēroga mākslas festivāla “Nāc līdzās” noslēgumu mūsu deju kopa “Rotaļa” netika izvirzīta, tomēr gandarījums par paveikto ir liels!

 

27.03.2019.

„Laimes diena”

20. marts ir Starptautiskā laimes diena. To pirms pāris gadiem ieviesusi ANO Ģenerālā asambleja. Ideju par šādas dienas ieviešanu ieviesusi Butānas karaliste un vienbalsīgi atbalstīja visas 193 ANO dalībvalstis. ANO izplatītajā ģenerālsekretāra Bana Kimuna apsveikumā teikts „Tiekšanās pēc laimes ir cilvēka vēlmju pamatā. Cilvēki tiecas pēc laimes, kurā nejutīs bailes un trūkumu un būs harmonijā ar sevi un dabu. Sekmējot kopējo labklājību, mēs paši kļūstam bagātāki. Līdzcietība veicina laimi un palīdzēs uzcelt tādu nākotni, kādu mēs vēlamies.”

Līdz ar šiem viedajiem vārdiem arī VSAC „Kurzeme” filiāle „ Aizvīķi” sadarbībā ar AS „Aldaris” 27. martā organizēja pasākumu un cienāja ar gardumiem, kur klientiem skaidrojām un veicinājām būt laimīgiem un runāt par laimi.

Pasākumā piedalījās 69 klienti. Sociālā darbiniece I. Kakštīte iepazīstināja klientus ar to, kas vispār ir „Laimes diena”. Sociālā darbiniece aicināja klientus ikdienā vairāk smaidīt un domāt labas domas.  Pēc oficiālās uzrunas katrs klients tika cienāts ar kafiju, tēju, limonādi, konfektēm, cepumiem, zefīriem, ko bija sagādājuši AS „Aldaris”. Paralēli mielojoties ar gardumiem, klienti savstarpēji pārrunāja smieklīgākos brīžus viņa dzīvē, stāstot šos atgadījumus, citi, kuri klausījās pasmējās. Aizejot no pasākuma klienti jutās ļoti apmierināti un teica „ paldies” AS „Aldaris”.

Arī mēs VSAC „Kurzeme” filiāles „ Aizvīķi” darbinieki vēlamies pateikt lielu PALDIES, ja klienti ir apmierināti, smaidīgi un beigu beigās laimīgi, arī mēs darbinieki tādi esam, paldies!

Turpmāk aicinu iepazīties ar dažām bildēm no šī pasākuma.

 


19.03.2019.

WhatsApp Image 2019 03 19 at 15.16.17

 

 

 

 Kolektīva lokā godinājām Kārli Kandevicu

Šodien kolektīva lokā godinājām Kārli Kandevicu, kas strādā VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” par sporta interešu pulciņa audzinātāju, kurš ar savu pašaizliedzīgo darbu šogad kļuvis par “Gada Liepājnieks” titula īpašnieku.
Kārlis mūsu iestādes bērnu un jauniešu dzīvi padara aizraujošu un piepildītu, veselīgu un sportisku, kur neizpaliek sasniegto rezultātu prieks. Novuss, skrituļdēļi, skvošs, krosfits, trenažieri, jūra, SPA…. un vēl daudzas citas aktivitātes, ko piedāvā Kārlis, nerēķinot ieguldīto laiku un līdzekļus, paver mūsu iestādes bērniem un jauniešiem plašāku pasauli – krāsainu un piedzīvojumiem bagātu. Kārlis ir vitāls, ar labu humora izjūtu, nesavtīgs, vienmēr atsaucīgs un labs kolēģis.

WhatsApp Image 2019 03 19 at 15.16.37


05.03.2019.

VSAC "Kurzeme" filiāles "Aizvīķi" mācību virtuves atklāšana.

Š.g. 5. martā notika mācību virtuves atklāšana. Sākās ar svinīgu uzrunu. Kuplam klientu skaitam bija sagatavoti našķi, tēja un kafija. Klienti ar lielu interesi raudzījās uz jauno virtuves iekārtojumu.