ESFES2

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” attīstās, aktīvi izmantojot Eiropas sociālā fonda atbalstu

Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” ar svinīgu pasākumu noslēdza 2011.gada 1.jūlijā uzsāktā Eiropas sociālā fonda projekta „Esošo pakalpojumu pilnveidošana un jauna attīstīšana darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Kurzeme” filiālēs” īstenošanu.

Untitled-1

Projekts ilga 18 mēnešus un tā kopējais budžets veidoja Ls 92128. Projekta mērķis bija VSAC „Kurzeme” esoša sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana un jauna, integratīva un alternatīva pakalpojuma „Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem” ieviešana.

Pateicoties projektam, VSAC „Kurzeme” filiālē „Iļģi” ir ieviests jauns sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums „Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem”. Šī pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu tām ģimenēm, kuru aprūpē ir cilvēks ar īpašām vajadzībām. Ģimene uz noteiktu laiku var atvest savu aprūpējamo un atstāt to profesionāļu uzraudzībā. Šim cilvēkam tiks sniegti ne tikai aprūpes, bet arī sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Papildus informāciju par pakalpojuma saņemšanas iespējām var iegūt www.vsac-kurzeme.lv mājas lapā vai zvanot uz VSAC „Kurzeme” informatīvo tālruni 63491118.

Projekta ietvaros tika izstrādāta virkne metodiku un sociālās rehabilitācijas programmu darbam ar dažādām mērķa grupām, VSAC „Kurzeme” speciālisti saņēma apmācības un supervīzijas, 35 VSAC „Kurzeme” klienti apguva darba prasmes piecās specialitātēs – floristika, rokdarbi, ēst gatavošana, kokapstrāde un dārzkopība.

Untitled-2

Projekta rezultāti ir būtisks turpinājums iesāktajam darbam infrastruktūras sakārtošanas pasākumiem VSAC „Kurzeme” filiālēs, dodot nepieciešamo atbalstu pilnvērtīgai infrastruktūras izmantošanai sociālo riska grupu integrācijas procesa veicināšanā.

 

VSAC „Kurzeme” projekta vadītāja,

Evita Taupmane

2012.gada 28.decembrī


Sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” 2013.gada 11.maijā pl.10.30 notiks māmiņas dienai veltīts pasākums.

Uz pasākumu tiek aicinātas iemītnieku māmiņas, tuvinieki, skolu skolotāji, draugi un citi interesenti.

  

Dienas kārtība:

   10.30 reģistrācija;

   11.00 koncerts;

   12.00 iepazīšanās ar namu, radošo darbu izstādes apskats, sarunas ar nama darbiniekiem;

   12.40 kafijas galds;

   12.40 ciemošanās ar iemītniekiem.

Filiāles vadītāja


 

Ziemassvētku eglītes pasākums Liepājā


 

ESF

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒES2

Metodika darbam ar veciem cilvēkiem ar demenci

Metodika darbam ar klientiem ar dziļu un smagu garīgo atpalicību

Metodika sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam „atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem”

Sociālās aprtūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma "atelpas brīža pakalpojums gimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem" programma

Sociālās rehabilitācijas programma "Klientu ar garīgu atpalicību darba prasmju attīstīšana"


Skolēnu labdarības koncerts

2012. gada 26. oktobrī VSAC "Kurzeme" filiālē "Gudenieki" viesojās Kuldīgas centra skolas 9. klases skolnieki ar savu klases audzinātāju. Labdarības pasākums iesakās ar nelielu skolēnu koncertu. Pēc tam skolnieki filiāles klientus iesaistīja dažādās atrakcijās un rotaļās. Viesi no Kuldīgas bija atveduši sporta zirgu Duenu. Viena skolniece no klases nodarbojas ar jāšanas sportu, kura parādīja nelielu priekšnesumu ar zirgu. Nobeigumā – klienti, kuri vēlējās -  izjāde ar zirgu.

 


Koncerts "No visa pa druskai....." 

2012. gada 5. oktobrī VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" notika neliels koncerts

"No visa pa druskai.......". Klienti parādīja dažādus priekšnesumus ko iemācījušies kopā ar soc. rehabilitētāju. Priekšnesumi bija jautri un skanoši, kas priecēja pārējos klientus, gan arī darbiniekus.

 


Kapu sakopšanas talka

2012.gada 4.oktobrī VSAC "Kurzeme" filālē "Dundaga" piedalijās Kapu sakopšanas talkā


Diena bez auto

2012.gada 22.septembrī filāle "Liepāja" piedalijās akcijā "Diena bez auto"


Ābeces svētki

2012.gada 4.septembrī atzīmējām “Zinību dienu”, dienas pirmajā daļa bija ābeces stunda, kurā atcerējāmies kā tas bija iet skolā, sēdēt solā un pildīt uzdevumus.

 Dienas otrajā daļā  notika Ābeces svētki, kur priecājāmies kopā ar zīlīti, zaķi un vardīti.


Vasarai aizejot

2012.gada 6.septembrī filiālē "Liepāja" notika sporta dienas pasākums -  Vasarai aizejot.


Ekskursija uz "Cīrulīšiem"

    2012.gada 17.augustā firma "Novartis" noorganizēja ekskursiju filiāles "Liepāja" klientiem uz "Cīrulīšiem"

 


Mākslas plenērs

    No 1. Līdz 4. augustam Katoļu baznīcā tika rīkots mākslas plenērs. Plenēru vadīja mākslinieks no Krievijas. Liepājas filiāles klienti kopā ar pilsētas bērniem veidoja kopīgu zīmējumu.


"Klejojošais kauss 2012"

    Filiāles "Liepāja" klienti piedalījās sporta pasākumā "Klejojošais kauss 2012" "Rakšos".


 "Labā vēsts" jaunieši Veģos

    2012.gada 22.jūlijā filiālē "Veģi"viesojās ar koncertprogrammu un dāvanām kristīgā centra "Labā vēsts" jaunieši. Īpaši gaidīti ar lielām ovācijām no bērnu un jauniešu puses bija klauni.


 

Ekskursija Kuldīgā

    2012. gada 12. jūlijā VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" klienti divām pavadošām personām brauca ekskursijā uz Kuldīgu. Ekskursijas laikā tika apskatīta Liepājas iela, kura savdabīga, dažāda vecuma māju ieskauta ieliņa, kas brīnišķīgi parāda ēku arhitektūras stilu attīstību 17.-20. gs. Patreizējā gājēju iela ar interesantām māju durvīm un virsgaismas lodziņiem, kas raksturīgas tikai Kuldīgai. Tālāk apskatīts tika dārzs, kas atrodas līdzās novada muzejam, bijušās vācu ordeņa pils teritorijā.
Ir atjaunota ūdenskrātuve ar strūklaku, izveidoti gājēju celiņi, izbūvēta lapene, skatu laukumi, tiltiņi, rekonstruēti parka stādījumi, labiekārtota teritorija ar soliņiem, informācijas stendiem un norādēm. Parkā kā eksponāti izvietotas tēlnieces  Līvijas Rezevskas  divdesmit divas skulptūras. Vecpilsētas māju pamati veido krastus mazai upītei – Alekšupītei. Pilsēta ir slavena arī ar Eiropā platāko ūdenskritumu Ventas rumba (249 m). Gājām pāri tiltam, kurš ir celts 1874.gadā. Viens no garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā. Būvēts pēc cara laika ceļa kustības standartiem, t.i. 500 pēdu garš, 26 pēdu plats, lai varētu izmainīties divas pretim braucošas karietes. Tilts bieži izmantots kinofilmu uzņemšanai. Ekskursija beidzas ar nelielu pikniku un jaukām sarunām par redzēto.

Soc. aprūpes nodaļas vadītāja I. Grundmane,,Eiropiādes’’ koncerts

    2012. g 30.jūnijā un 01.jūlijā  Dundagas  parka estrādi piedimdināja dejotāji no visas Latvijas, Dundagā notika mazās ,,Eiropiādes’’ koncerts, kurā piedalījās deju kolektīvs no Dundagas ,,Dung-dan’’, kurā dejo arī mūsu filiāles darbinieki. Svētdienas deju koncertu apmeklēja arī filiāles ,,Dundaga’’  klienti.


Līgo vakars

    2012. gada 23. jūnijā VSAC "Kurzeme" filiālē "Gudenieki" notika pasākums, kur tika svinēts Līgo svētki. Pasākums sākās ar ielīgošanu. Akardeona pavadījumā tika dziedātas līgo dziesmas ejot apkārt aprūpes centram līdz ugunskura vietai, tur sagaidīja pārējie klienti un darbinieki. Apsveikti tika Līgas un Jāņi ar vainagiem un puķu pušķiem. Pasākuma turpinājumā mielasts, dziedāja dažādas līgo dziesmas, notika dejas pie ugunskura.

Soc. aprūpētāja M. Gulbe


Ekskursija uz Murkšķu audzētavu

     2012. gada 4. jūnijā VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" klienti brauca ekskursijā uz Murkšķu audzētavu "Jaunstuči". Audzētava atrodas Alsungas novada "Reģi", kas dibināta 2005. gadā. Murkšķu audzētavas saimniece Silvija Tetere klientiem stāstīja par to, kas ir murkšķi, par viņu ieradumiem, dzīvesveidu, virtuvi (ko šie dzīvnieki ēd),un vairošanās.
     Šī ir Latvijā vienīgā, specializētā murkšķu audzētava, kurā tiek turēti vairāk kā 26 stepes murkšķi jeb baibaki, kā arī tie tiek izrādīti tūristiem.

Soc. aprūpes nodaļas vadītāja I. Grundmane


 

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

VSAC "Kurzeme" filiālē "Dundaga" Saulgriežu svētkus svinējām 2012.gada 21.jūnijā , kad ir gada visgarākā diena un visīsākā nakts.

Mūsu svētku moto - “Es meitiņa kā rozīte….”.

Lai svētki izdotos jauki un priecīgi aicinājām ciemus no maliņu maliņām …. Ciemos atbrauca gan tuvāki ciemiņi no  Dundagas invalīdu kopas “Cerība” 

 gan tālākie ciemiņi  no VSAC “Kurzeme “filiāles “Veģi”.

bilde_3-06

  

2012.gada 22.jūnijā  devāmies nelielā pārgājienā – ekskursijā uz Dundagas Radio un Televīzijas staciju , lai noskaidrotu visu par Virszemes TV.

 


Sadraudzības pasākums "Jāņu ielīgošana"

  

     2012. gada 20. jūnijā VSAC "Kurzeme" filiālē "Gudenieki" notika sadraudzības pasākums "Jāņu ielīgošana". Mūs apciemoja no Kuldīgas sociālā dienesta atbalsta grupa "Kopā būt". Cilvēki ar īpašām vajadzībām un to pedagogi apskatīja aprūpes centru un tās apkārtni, kas ļoti patika. Pēc tam ciemiņi sniedza nelielu priekšnesumu – mūzikas pavadījumā dziedāja dažādas dziesmas, ko iemācījušies nodarbībās projekta ietvaros kopā ar filiāles "Gudenieki" klientiem. Arī tika apsveikti vārdiņ svētkos Līga un Jānis ar puķēm. Pasākuma turpinājums Gudenieku pagasta kadiķu audzē, kur notika pikniks. Tika iekurts ugunskurs, ceptas desiņas un kartupeļi. Klienti ar Kuldīgas draugiem gāja rotaļās, dejoja, dziedāja, apskatīja savvaļas zirgus un govis, izstaigāja lielo taku kadiķu audzē.

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja I. Grundmane


 

Jāņu ielīgošanas koncerts

2012.gada 15.jūnijā  VSAC "Kurzeme" filiālē "Dundaga" pie mums viesojās Folkloras kopa "Talsi" ar Jāņu ielīgošanas koncertu - ,,Šī dieniņa, rīt dieniņa parīt paša Jāņu diena....’’

bilde_24bilde_23


 Bērnu dārza “Kurzemīte“ bērni

2012.gada 1.jūnijā VSAC "Kurzeme" filiālē "Dundaga" pie mums ciemojas Dundagas bērnu dārza “Kurzemīte“ bērni un sniedz skaistu koncertu, kas veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai.

bilde_20

 


Pasākums "Popiela"

         2012. gada 31. maijā VSAC "Kurzeme" filiālē "Gudenieki" notika pasākums "Popiela", kurā uzstājās 14 klienti ar 9 priekšnesumiem. Klienti attēloja mūziķus gan no Latvijas, gan no Krievijas. Koncertu atklāja krievu meiteņu duets Tatu, kā nākamais uz skatuves kāpa krievu reperis Serjoga. Patiesās dzīves vērtības savā priekšnesumā atklāja Harijs Spanovskis ar dziesmu "Trīs lietas". Skatītājus priecēja populārie O kartes skatuves mākslinieki, kuri dziedāja dziesmas "Balle Baložos" un "Mīlas tuksnesis". Jautrs priekšnesums bija grupai "Eldarado" ar dziesmu "Es brunete", kā arī visu meiteņu mīluļi Musig ar savu superhitu "Abraka dabra". Koncerta noslēgumā klienti, kuri attēloja mūziķus parādīja, ka dziesma vieno visus, izpildot O kartes himnu "Ej un cīnies". Pēc koncerta notika balle.

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja I. Grundmane


Pasākums Kuldīgā

       2012. gada 29. maijā plkst.10.00 Kuldīgas pensionāru apvienībā "Rumbiņa" notika projekta "Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām" noslēguma koncerts.

       Iesākoties pasākumam projekta vadītāja A. Šlakorciņa pastāstīja visiem klātesošajiem par projekta norisi un paveikto. Pēc oficiālās daļas un iesaistīto pedagogu sveikšanas sākās koncerts, kurā VSAC "Kurzeme" filiāles "Gudenieki" klienti kopā ar Kuldīgas SD atbalsta grupu "Būt kopā" parādīja sagatavotos deju priekšnesumus un dziedāja dziesmas.

      Pēc tam uzstājās ciemiņi no Peļču speciālās internātskolas Kuldīgas novada ar sagatavotu teātra priekšnesumu. Par pārsteigumiem bija parūpējušies Kuldīgas SD atbalsta grupa "Būt kopā", parādot lugas "Maija un Paija" fragmentiņus, kas visiem ļoti patika. Nelielu pārsteigumu bija arī sagatavojuši filiāles "Gudenieki" klienti kopā ar sociālo rehabilitētāju I. Belševicu, parādot muzikālu priekšnesumu "Kā ballējas Gudeniekos". Pēc koncerta notika balle, varēja dejot, gan dziedāt kopā ar mūzikas nodarbības pedagogu V. Staško. Pasākuma laikā varēja visi apskatīt klienta darbiņus, kurus iemācījās sociālo prasmju nodarbībās.

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja I. Grundmane


 VSAC „Kurzeme” Pasākumi  

veltīti Starptautiskai bērnu tiesību aizsardzības dienai

Filiāle

Pasākums

Datums

„Liepāja”

Filiāles telpās kopīgs pasākums  ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības ”Vaduguns”  pašdarbības kolektīvu

31.maijs

„Dundaga”

Filiāles zālē Dundagas pirmskolas izglītības iestādes  „Kurzemīte” bērnu koncerts.

1. jūnijs

Klienti apmeklēs bērnu deju kolektīva „Zaļais dancis” koncertu Dundagas pilī

2. jūnijs

„Gudenieki”

Tematiska pēcpusdiena veltīta Bērnu tiesību aizsardzības dienai

1. jūnijs

„Veģi”

10.00  klientu koncerts „Dziedāsim, dejosim- visiem prieku nesīsim”

11.00 radošās darbnīcas un izstāde”Re ko mēs varam”

16.00  diskotēka „Saules bērni|”

1. jūnijs

 

„Aizvīķi

 

Pasākums „Mana bērnība”

1. jūnijs

 


Dievkalpojums

2012.gada 27.maijā VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Vasaras svētku svētdienā apmeklējam Dievkalpojumu Dundagas Luterāņu baznīcā.

 


Pie Dundagas ugunsdzēsējiem


2012.gada 17.maijā VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" bijām ciemos pie Dundagas ugunsdzēsējiem un apskatījām slaveno Dundagas Krokodilu – pieminekli slavenajam Dundadzniekam Arvīdam Blūmentālam (krokodilu Harijam).

 

 


Lielā talka

 2012.gada 28.aprīlī VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" rīkojām Lielo talku, gribam lai  mūsu mājās valda tīrība un kārtība.

bilde_14bilde_13

 


Pasākums "Lieldienas sveicot"


       2012. gada 11. aprīlī plkst. 10.00 Kuldīgas pensionāru apvienībā "Rumbiņa" notika pasākums "Lieldienas sveicot". Šajā pasākumā uzstājas VSAC "Kurzeme" filiāles "Gudenieki" 20 klienti un Kuldīgas Dienas centra 20 cilvēki ar īpašām vajadzībām. Priekšnesumā tika parādīts ko iemācījušies nodarbībās par Lieldienām – skaitītas tautasdziesmas, dažādi ticējumi un novērojumi par lieldienām. Tika dziedātas dažādas dziesmas un dejotas dejas.

     Kā viesi bija ieradušies skolnieki ar īpašām vajadzībām no Peļču speciālās internātskolas Kuldīgas novada, kuri novērtēja šo sniegto lieldienas priekšnesumu. Viņi arī uzstājās ar savu priekšnesumu, parādīja ko jaunu iemācījušies. Pēc priekšnesumiem visi kopā ar krāšņo lieldienu gaili gāja jautrās rotaļās, tika uzrīkotas olu ripināšanas un sišanās kaujas.

     Pasākuma laikā varēja apskatīt klienta darbiņus, kurus iemācījās sociālo prasmju nodarbībās. Klienta darbiņi - uz datora veidoti darbiņi(kartītes), no dzijas veidoti cālīši, veidoti auskari, rokassprādzes, gredzeni, krelles, kārbiņas, krāsotas oliņas un apsveikuma kartiņas u.c. Darbiņi veikti ar lielu pacietību un mīlestību.

Pasākums "Lieldienas sveicot" notika saistībā ar izstrādāto projektu "Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām."

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja I. Grundmane

 


Kā cālīši saulīti meklēt gāja

2012 11.aprīlī VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" svinam Lieldienas ar pašu krāsotām oliņām un teātra izrādi “Kā cālīši saulīti meklēt gāja”.

bilde_11

 


 Lieldienas pasākums filiālē

2012. gada 9. aprīlī plkst.10.00 VSAC "Kurzeme" filiālē "Gudenieki" klientiem notika pasākums, kas veltīts lieldienām. Vispirms pasākums iesākās ar olu ripināšanu un rotaļu iešanā filiāles teritorijā, kas ļoti patika. Tā kā laiks bija vējains un auksts, pasākumu turpinājums notika ēdamzālē. Klienti ar aizrautību piedalījās olu kaujās, gan saņēma lieldienu apsveikuma kartītes. Pēc tam visi sēdās pie svētku galda un cienājās. Klientiem tika pastāstīts par lieldienu tradīcijām un dažādiem ticējumiem, gan varēja paši izteikt zināmos ticējumus un novērojumus par lieldienām. Turpinājumā notika dejas.

Sociālā aprūpētāja M. Gulbe

 

“Lieldienu zaķa“ sporta pasākums

2012.gada 31.martā VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" pabijām Kuldīgā “Lieldienu zaķa“ sporta pasākumā, kur labi izsportojamies un guvām daudz pozitīvu emociju.

bilde_09bilde_10

 

Invalīdu sporta dienas

2012.gada 10.marts VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" mūsu sportiskākie un aktīvākie klienti piedalās “Invalīdu sporta dienas“ pasākumā Talsos.

 


Valentīna diena

VSAC "Kurzeme" filiālē "Dundaga" mums patīk svinēt svētkus, ballējamies Valentīna dienas ballītē 2012.gada 14.februārī.


 

Kurzemes Boccia kauss 2012

2012.gada 11.februāri VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" piedalāmies “Kurzemes Boccia kausa 2012” sacensības, kas notika Kuldīgā. Lielākos panākumus individuālajās sacensībās sportistiem ar kustību traucējumiem.

bilde_06

 

Mājas siltums

 2012.gada 3.februāris VSAC "Kurzeme" filiālē "Dundaga" liels prieks mums visiem, tiek atklāta apkures sezona centrālapkurei.

 


Masku balle

2012 .gada 3.februārī VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Pūķa gadam par godu sarīkojām masku balli ar paša Pūķīša piedalīšanos. 

 bilde_02


Sporta pasākums

Esam aktīvi sportisti, 2012.gada 18.janvārī VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" piedalījāmies sporta pasākumā “Nāc un sporto sev par prieku, kurš notika Rīgas Olimpiskajā Centrā.

 


Ziemassvētku pasākums

2011. gada 23. decembrī plkst. 17.00 VSAC "Kurzeme" filiālē "Gudenieki" notika ziemassvētku pasākums, kuru apmeklēja 63 klienti un darbinieki. Pasākumā tika rādīts neliels teātra uzvedums "Ziemassvētku brīnums", kuru iestudēja soc. rehabilitētāja Ilona Belševica kopā ar 11 klientiem. Uzveduma muzikālo pavadījumu spēlēja Dace Nasteviča. Teātra uzvedumā "Ziemassvētku brīnums" bija stāsts par Mariju un Jāzepu, viņu jaundzimušo dēlu Jēzus Kristus.

Aprūpes centrā pēc teātra uzveduma tika sagaidīts Salatētis ar lielu dāvana maisu. Lai saņemtu paciņas klienti skaitīja ziemassvētku dzejolīšus un dziedāja dažādas dziesmiņas mūzikas pavadījumā. Ziemassvētku novēlējumus izteica klienti, gan darbinieki. Salatētis atvadoties novēlēja visiem priecīgus ziemassvētkus. Ziemassvētku vakars norisinājās patīkamā svētku noskaņā.

Sociālās nodaļas vadītāja I.Grundmane

 

ZS2011_2_360x480ZS2011_1_640x480

 


Pasākums "Danču vakars"

2011.gada 7. decembrī plkst. 12.00 Kuldīgas pensionāru apvienībā "Rumbiņa" notika pasākums "Danču vakars", kurā uzstājas VSAC "Kurzeme" filiāles "Gudenieki" 20 klienti un Kuldīgas Dienas centra 20 cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šajā pasākumā klienti parādīja ko iemācījušies rīkotajās nodarbībās – kustību, mūzikas un sociālo prasmju nodarbībās. Klienti pasākumā bija ģērbušies dažādās maskās, bija ķekatnieki. Minēja mīklas, dziedāja dziesmas, gāja rotaļās iesaistot skatītājus. Pēc tam klienti cienājās un dejoja. Šo pasākumu apmeklēja skolnieki ar īpašām vajadzībām no Pelču speciālās internātskolas Kuldīgas novada. Viņi arī uzstājas ar savu priekšnesumu.

Pasākumā varēja apskatīt klientu darbiņus, kurus iemācījās sociālo prasmju nodarbībās. Ļoti dažādi darbiņi – adītas zeķes un šalles, dažādi izšuvumi, darbiņi no pērlītēm, apsveikuma kartītes, adventes vainagi, darbiņi veikti ar lielu pacietību un mīlestību.

Pasākums "Danču vakars" notika saistībā ar izstrādāto projektu "Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām."

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Inga Grundmane

GUD_DVK1 GUD_DVK2


 

http://rekurzeme.diena.lv/vietejas-zinas/grobinas-novada/foto-ilgos-atklaj-veselibas-punktu-91717