Ielugums1

Ielugums2

 


  Informējam, ka 2014. gada 31. jūlijā plkst. 11.00 Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Dundaga” rīko gadskārtējo Klejojošā kausa izcīņu. Šī kausa izcīņa ir aizsākusies jau 1998. gadā un pulcina aprūpes centru klientus, kuri grib atpūsties sportiskā garā.

Tiesības rīkot „Klejojošo kausu” Dundagā ieguvām pagājušajā gadā VSAC „Latgale” filiālē „Mēmele”, kur noslēguma pasākumā notika 2014. gada sacensību vietas izloze. Savā dzejolī to aprakstījis VSAC „Kurzeme” filiāles „Mēmele” klients Mārtiņš Krasovskis:

,,…Izturību, veselību,

Un vēl arī saticību.

Tiksimies mēs nākošgad,

Jo uz Dundagu – tad vedīs ceļš’’.

 

  Sporta sacensību mērķis ir pilnveidot un attīstīt cilvēku ar invaliditāti sporta svētku tradīcijas, popularizēt veselīgu dzīvesveidu ar sporta aktivitāšu palīdzību, veicināt fizisko un garīgo veselību, sekmēt draudzību un veicināt savstarpējos kontaktus.

Klientiem būs sevi jāpierāda 5 dažādās disciplīnās – Pinokio deguns ( riņķīšu mešana), basketbola soda metieni, šautriņu mešana, futbola soda sitieni, piramīdas veidošana un noslēgumā jautrības stafete.

Noslēgumā – apbalvošana, dejas un nākamo sacensību rīkošanas vietas izloze.


Sporta sacensību "Klejojošais kauss 2014 Dundagā " nolikums.

 1. Mērķis un uzdevumi:
 • pilnveidot un attīstīt cilvēku ar invaliditāti sporta svētku tradīcijas,
 • popularizēt veselīgu dzīvesveidu ar sporta aktivitāšu palīdzību,
 • fiziskās un garīgās veselības veicināšana, savstarpējo saišu stiprināšana,
 • sekmēt draudzību un veicināt savstarpējos kontaktus.

 2. Laiks un vieta:

    2.1.         2014.gada 31.jūlijs plkst.1100

             ,,Mazās skolas’’ sporta stadionā (sekosiet norādēm)

     2.2.         reģistrācija sacensībām no plkst.10.30

3. Dalībnieki - Valsts sociālās aprūpes centru klienti, kuri grib atpūsties sportiskā garā.

4. Sacensību vadība:

          4.1.         organizē VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga"

          4.2.         atbildīgā: filiāles vadītāja Ieva Dinsberga mob. 29197890

     5. Komandas sastāvs:

          5.1.         komandā 6 klienti;

          5.2.         pavadošais personāls- 2 darbinieki.      

           5.3.         komandas līdzjutēji.

    6. Sacensību disciplīnas:

 • Pinokio deguns- jāuzmet uz Pinokio deguna riņķītis. Katrs dalībnieks met 5 reizes,
 • Basketbola soda metieni- katrs dalībnieks met 5 reizes,
 • Šautriņu mešana- katrs dalībnieks met 5 reizes,
 • Futbola soda sitieni- katrs dalībnieks veic 5 sitienus pa vārtiem. (futbola vārti sadalīti 6 daļās, katrai daļai ir noteikts punktu skaits no 1-6),
 • Glāzītes piramīda- veido piramīdu no 6 glāzītēm. (uz laiku),
 • Jautrības stafete (stafetes noteikumi sacensību dienā).

   7. Finansiālie noteikumi:      

        7.1          maksa par ēdināšanu € 3.61 par katru dalībnieku.

        7.2.         nepieciešami Jūsu rekvizīti rēķinu izrakstīšanai, rēķinu saņemsiet sacensību dienā.

   8. Apbalvošana:

        8.1.         1.-3. vietu ieguvēju komandas katrā sporta veidā tiek apbalvotas ar diplomiem;

       8.2.         1.-3. vietu ieguvēju komandas kopvērtējumā tiek apbalvotas ar kausiem un diplomiem.

       8.3.         katrs dalībnieks saņems piemiņas balvu.

   9. Dejas, rotaļas.

  10. Nākamo sacensību rīkošanas vietas izloze.

  11. Pieteikumi:

     11.1 par dalību sacensībās lūdzu paziņot, sūtot e-pastu uz adresi ieva.dinsberga@vsackurzeme.gov.lv līdz 2014.gada 18.jūlijam.

Uz tikšanos!