Filiāles "Liepāja" klientu pasākums Jančos 17.12.2015.g


Talsu televīzijas sižets par VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” medicīnas punkta atklāšanu.

Medicīnas punkts VSAC "Veģi"

 


VSAC "Kurzeme" filiāles "Iļģi" mūzikas grupa regulāri uzstājas ārpus aprūpes centra.13. oktobrī notika koncerts Karostas Pensionāru dienas centrā Liepājā, sadziedāšanās ar senioru ansambli "Pīlādzītis".


4. novembrī filiāles "Iļģi" klientu dziedātās dziesmas skanēja Liepājas Diakonijas centra Atvērto durvju dienas pasākumā.


10. novembrī Mārtiņdiena

Mārtiņdiena VSAC "Kurzeme" filiālē "Iļģi" aizritēja jautrā gaisotnē. Maskotie budēļi, dziedot dziesmas un taisot troksni, lai aizbaidītu ļaunos garus, apciemoja visas nodaļas un Pusceļa māju. Balstoties senajās latviešu tradīcijās, klienti izteica vērojumus par laika apstākļiem, minēja mīklas, atcerējās ticējumus. Visi kopīgi lustīgi izdancojās un gāja rotaļās.


Filālē "Iļģi" 30.oktobra Lietussargu balle. Katram bija iespēja iesaistīties aktivitātēs un droši sevi pierādīt dažādos priekšnesumos.


Rudens iesoļo VSAC “Kurzeme” filiālē Iļģi.

Lai klienti atjaunotu, saglabātu vai apgūtu patstāvīgās dzīves prasmes, tiek organizētas gan radošās, gan dažādas prasmju un iemaņu apgūšanas nodarbības.

          Filiāles klientiem ir iespēja aktīvi darboties un radoši izpausties dažādās interešu pulciņu nodarbībās:

  • galdniecība;

  • rokdarbi;

  • māksla un tēlniecība;

  • mūzika, dejas, instrumentspēle;

Integrācijas veicināšanai klientiem tiek organizēts doties ekskursijās, apmeklēt teātra izrādes, dažādus koncertus u.c. veida pasākumus filiālē un ārpus filiāles.

  Rudens ir kā sētnieks, kurš ar savām vēju slotām noslauka pēdējos vasaras krāšņumus, kad vasara atblāzmojas pēdējos saules staros, pirmajās rudens peļķēs un lietū. Rudens ir atmiņu laiks, kas ar katru gadu it kā izveido sev taciņu, lai pa to ienāktu mūsu dvēselēs.

Mākslas plenērs - lai radītu spilgtu, emocionālu un dzīvespriecīgu noskaņu, izmantojot dabas materiālus un saskatīt dabā krāsu daudzveidību.

Pop-iela.

Gladiolu izstāde Liepājā un pastaiga jūrmalā.

Dārza svētki.

Ražas izstāde.


 Vai zināt, kā cēlies Dundagas vārds? Mēs to uzzinājām no mūsu jaukās gides Ainas kundzes, kura mums pastāstīja par pils vēsturi, tās īpašniekiem, izrādīja jauko pili, kura celta 13.gs. un apvīta ar dažādiem nostāstiem un leģendām.


Filiālē "Dundaga" tikšanās pie "Tējas tases  60+"- veltīts starptautiskajai veco ļaužu dienai- prieks dzīvot, prieks kopā nākt, prieks kopā darīt.


Skeitborda slaloma apmācības projekta noslēguma pasākums 27.08.2015. filiāles "Liepāja" pagalmā kopā ar treneri Ainaru Jermačenko.


Filiāles "Liepāja" klientu pasākums 7. augustā Kuršu Vikingu apmetnē kopā ar farmaceitiskās kompānijas "NOVARTIS" pārstāvjiem.


14.07.2015. Pusceļa mājas klientu ekskursija Ventspilī.


 

 06.07.2015. Darmštates pilsētas iniciatīvas grupas pārstāvju un baroneses Waltrautas von Tiesenhausenas viesošanās filiālē "Liepāja".

 


Mūsu absolventi 2015.gadā.

2015. gada 27.jūnijā prieka un gandarījuma piepildīta diena bija četriem filiāles “Iļģi” Pusceļa mājas un trijiem filiāles “Aizvīķi” klientiem, kuri absolvēja Cīravas Profesionālo vidusskolu, iegūstot galdnieka kvalifikāciju.

Mācības dienas nodaļā, izglītības programmā “Kokizstrādājumu izgatavošana” ilga trīs gadus.

Daina un Normunds saņēma atzinības rakstus par labām sekmēm. Jurim un Valdim bija iespēja Erasmus Plus projekta ietvaros piedalīties mācību praksē Brēmenes pilsētā Vācijā.

 

 


27. - 28. maijā, Staicelē notika mini futbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Seni Cup Latvija 2015, kurā piedalijās arī VSAC Kurzemes sportisti.

 

 

IMG 20150529 WA0000

IMG 20150529 WA0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VSAC "Kurzeme" filiālē "Veģi" 2015.gada 1.maijā notiks atvērto durvju dienas pasākums veltīts Māmiņu dienai.

Svētku dienas kārtība:

     1. 10.30 – 11.00   dalībnieku reģistrācija;

     2. 11.00 – 11.45   iemītnieku koncerts;

     3. 11.45 – 12.30 tikšanās ar filiāles darbiniekiem, kafijas pauze;

     4. 12.30   ciemošanās pie iemītniekiem.

No pl. 11.30 zīmēšanas kabinetā būs apskatāma iemītnieku darbu izstāde.

Iepriekš pieteikties pa telefoniem, lietvede - 63255147; sociālā darbiniece - 63255134, 26444722.

 


Avīze "Talsu vēstis" Nr.15, piektdiena 2015.06.02.

Talsu vestis cr

 


"Iļģos" atklāj veselības punktu

Piektdien Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) "Kurzeme" filiālē "Iļģi", Grobiņā, notika Veselības punkta atklāšana. Četras telpas, kas agrāk bija administrācijas rīcībā, pielāgotas veselības aprūpei – par Labklājības ministrijas (LM) piešķirtajiem līdzekļiem iegādāta medicīnas aprīkojums, un 290 klientus tur tagad pieņems gan iestādē strādājošie mediķi, gan uzaicinātie speciālisti.

Kopš 2014. gada decembra "Iļģi" iekļauti ārstniecības iestāžu reģistrā, un veselības punkts atbilst visām Ministru kabineta prasībām.

Pozitīvu iemeslu būt Grobiņā un apsveikt izmantoja kolēģi no VSAC "Vidzeme", "Rīga", VSAC "Kurzeme" filiāļu un LM pārstāvji, trīs Saeimas deputāti, kā arī Grobiņas domes pārstāvji.

Pasākumu noslēdza iestādes klientu koncerts un darbu izstāde.

 

Raksta avots: Rekurzeme, Valija Beluza Foto: Dainis Ģelzis


 

Latv prez eirieguldijums Tava nakotne

LM atklās klientu vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes centru

2015.gada aprīlīLabklājības ministrija (LM) plāno atklāt Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) Rīga filiāles Ezerkrasti rekonstruēto ēku, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Minētajā ēkā izveidotas gan atbilstoši iekārtotas telpas klientiem, gan arī pilnībā iekārtotas darbnīcas. Tādējādi šajā filiālē uzlabotas iespējas sagatavot klientus patstāvīgas dzīves uzsākšanai un darba prasmju apguvei. Vienlaikus mērķtiecīgi pilnveidota pakalpojumu kvalitāte arī tiem cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar uzsākt dzīvi sabiedrībā. Piemēram, filiālē darbosies šūšanas darbnīca, veļas mazgāšanas darbnīca, mūzikas terapijas nodarbību telpa, kino-foto-multiplikācijas telpa, datornodarbību telpa, grafikas nodarbību telpa, keramikas nodarbību telpa, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpa, mācību virtuve, aktīvas atpūtas telpa, sveču liešanas darbnīca, u.c.

Renovētajā ēkā pakalpojumus varēs saņemt 181 cilvēks ar invaliditāti. Daļa no pakalpojuma saņēmējiem būs valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošie klienti. Piemēram, VSAC Zemgale filiāles Kauguri klienti. Šos cilvēkus plānots pārvietot, jo filiāles telpu platība ir neatbilstoša noteiktajām higiēnas prasībām - vairāk nekā divas reizes ir jāsamazina klientu vietu skaits (no 68 līdz 28 vietām). Tāpat telpas nav piemērotas klientu vajadzībām atbilstošu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Uz renovēto ēku paredzēts pārvietot arī VSAC Vidzeme filiāles Rauna klientus, jo nekustamais īpašums, kurā filiāle ir izvietota, nav valsts īpašums un līdz ar to nav iespējams veikt ilgtermiņa ieguldījumus ēku sakārtošanai un nodrošināt pilnvērtīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Vienlaikus paredzēts, ka pakalpojumus VSAC Rīga filiāles Ezerkrasti renovētajā korpusā varēs saņemt tie Rīgas reģiona iedzīvotāji, kuri pašlaik gaida rindā. Tāpat filiālē būs iespēja atgriezties daļai no pašlaik VSAC Kurzeme filiālē Veģi dzīvojošajiem pilngadību sasniegušajiem klientiem, kuri līdz renovācijai pakalpojumus saņēma filiāles Ezerkrasti Bērnu nodaļā.

Šobrīd ir uzsākta to klientu apzināšana, kuri ir gatavi pārcelties uz filiāli Ezerkrasti. Vienlaikus, lai saglabātu profesionālus un ilggadīgus darbiniekus, filiālē Ezerkrasti vai citās filiālēs piedāvās iespējas strādāt arī visiem darbiniekiem, kuri ar minētajiem klientiem strādā jau patlaban. Pēc klientu pārcelšanās uz VSAC Ezerkrasti plānots pārtraukt VSAC Zemgale filiāles Kauguri un VSAC Vidzeme filiāles Rauna darbību.

Atgādinām, ka VSAC Ezerkrasti ēkā līdz 2009.gadam atradās Sociālās aprūpes centra Ezerkrasti Bērnu nodaļa. Tajā pakalpojumus saņēma bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem un pieauguši cilvēki ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri turpināja izglītības apguvi. Minētā ēka bija avārijas stāvoklī, līdz ar to, klientus uz renovācijas laiku pārvietoja uz citiem sociālās aprūpes centriem.

VSAC Ezerkrasti ēka rekonstruēta Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) projekta Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība ietvaros. Kopumā projekta īstenošanai ir izlietoti vairāk nekā 4 milj. eiro, t.sk. 2,3 milj. eiro no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv


 

 VSAC "KURZEME" IEKŠĒJĀ KONKURSA NOLIKUMS

 pdfPretendenta atlasei iekšējā konkursā uz Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāles “Iļģi” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amata vietu.