20.12.2016

Viesojas ar dāvanām un Ziemassvētku lugu

Filiālē "Iļģi" ar dāvanu klēpi un priekšnesumu par Pelnrušķītes piedzīvojumiem viesojās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņi. Pateicībā par Ziemassvētku sveicienu filiāles vadītāja Gita Babajana skolēniem pasniedza klientu veidotu māla bļodu.


20.12.2016

Sagaida Ziemassvētku brīnumu

Vakar, 19. decembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā izskanēja Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta rīkotais koncerts “Ziemassvētku brīnumu gaidot”, kurā ik gadu piedalās cilvēki ar īpašām vajadzībām. VSAC “Kurzeme” pārstāvēja gan atraktīvi aktieri, gan dziedātāji no filiālēm “Liepāja”, “Iļģi” un “Aizvīķi".

Lielus aplausus guva filiāles “Liepāja” audzēknis Edgars Spēks, kurš nospēlēja vairākas dziesmas uz metalofona. Zēna spēlētprasmei un varēšanai atzinīgus vārdus sacīja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Pasākumā dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi” klātesošajiem dziedāja filiāles “Liepāja” solisti Arlita un Gunārs. Savukārt filiāles “Aizvīķi” aktieri parādīja uzvedumu “Iedomīgā eglīte”.

Pasākumam noslēdzoties, tika pasniegtas balvas un izteikta atzinība visiem darbarūķiem, kuri rūpējās par koncerta norisi. Visbeidzot visi sagaidīja Ziemassvētku brīnumu – krāšņu konfeti sniegu.


19.12.2016

Arodbiedrība sveic sociālos partnerus

10. decembrī Daugavpils Latviešu kultūras centrā Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku Arodbiedrība (LVIPUFDA) pateicās partneriem par gada laikā padarīto. Tika pasniegta Arodbiedrības balva “Sociālais partneris – 2016”, kuru ieguva kopumā seši sociālo partneru pārstāvji, tajā skaitā arī VSAC “Kurzeme” direktors Visvaldis Gūtmanis.

Pateicoties par izrādīto godu, centra direktors Arodbiedrības priekšsēdētājam Andrejam Jirgensonam pasniedza filiāles “Iļģi” klientu veidotu māla mājiņu.

Arodbiedrības balva „Sociālais partneris – 2016” piešķirta:

 • Aijai Barčai – LR Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai;
 • Visvaldim Gūtmanim – VSAC Kurzeme direktoram;
 • Alīnai Gendelei – Ludzas novada Domes priekšsēdētājai;
 • Dzintaram Rasnačam – LR Tieslietu ministram;
 • Intai Savickai – Pansionāta „Dērpele” direktorei;
 • Daigai Vilsonei – Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājai.


16.12.2016

Filiālē “Liepāja” svin darba tikumu

15. decembrī VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” centra direktors Visvaldis Gūtmanis darbiniekiem pasniedza atzinības un pateicības rakstus pateicībā par ilglaicīgi ieguldīto darbu sociālās aprūpes nozarē.

Atzinības raksts:

 • bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātājai Solveigai Šēnai (15 nostrādāti gadi sociālās aprūpes jomā);
 • bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātājai Olgai Trifonovai (10 nostrādāti gadi);
 • aprūpētājai Irēnai Radei-Kipānei (10 nostrādāti gadi);
 • aprūpētājai Guntai Čīmai (10 nostrādāti gadi);
 • interešu pulciņa audzinātājai Kārlim Kadevicam (10 nostrādāti gadi);
 • sociālajai aprūpētājai Lindai Buncei (10 nostrādāti gadi).

Pateicības raksts:

 • bērnu aprūpes māsai Zeltītei Rūjai (40 nostrādāti gadi);
 • aprūpētājai Inai Paņovskai (35 nostrādāti gadi);
 • veļas pārzinei Astrīdai Ņikiforovai (30 nostrādāti gadi).

Pasākuma gaitā ar muzikālu priekšnesumu klātesošos priecēja Liepājas veco ļaužu dzīvojamās mājas ansamblis “Dālijas”. Apvienības dalībnieces ir visai bieži viesi filiāles rīkotajos pasākumos.


15.12.2016

Filiālē “Iļģi” pateicas par paveikto darbu

14. decembrī VSAC “Kurzeme” filiālē “Iļģi” direktors Visvaldis Gūtmanis vairākiem darbiniekiem pasniedza atzinības un pateicības rakstus pateicībā par ilglaicīgi ieguldīto darbu sociālās aprūpes nozarē.

Atzinības raksts:

 • mantzinei Ingrīdai Osei (25 nostrādāti gadi sociālās aprūpes jomā);
 • vecākajai medicīnas māsai Ingrīdai Ukstiņai (20 nostrādāti gadi);
 • sociālajai darbiniecei Svetlanai Stirnai (20 nostrādāti gadi);
 • veļas gludinātājai Ligitai Špērai (15 nostrādāti gadi);
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājai Evijai Francei (15 nostrādāti gadi);
 • sociālajai aprūpētājai Guntai Almai Naumovai (15 nostrādāti gadi);
 • virtuves darbiniecei Sarmītei Spolei (15 nostrādāti gadi);
 • virtuves darbiniecei Aivitai Karelei (10 nostrādāti gadi);
 • veļas mazgātājai Rasmai Putrai (10 nostrādāti gadi);
 • aprūpētājai Gitanai Ditmanei (10 nostrādāti gadi);
 • šefpavārei Ivetai Jadrihinskai (10 nostrādāti gadi).

Pateicības raksts par ilggadīgu, atbildīgu un filiāles “Iļģi” klientu novērtētu darbu tika pasniegts aprūpētājai Aijai Ķaupelei, kura iestādē nostrādājusi 23 gadus. Pateicības rakstu saņēma arī noliktavas pārzine Sarmīte Arciševska, kura iestādē ir strādājusi jau 14 gadus.

Pasākuma gaitā ar muzikālu priekšnesumu klātesošos priecēja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi.


08.12.2016

Filiālē “Gudenieki” sumina darbiniekus

Vakar, 07. decembrī, VSAC “Kurzeme” direktors Visvaldis Gūtmanis ar atzinības un pateicības rakstiem sveica vairākus filiāles “Gudenieki” darbiniekus, kuri iestādē uzkrājuši ievērojamu darba pieredzi.

Atzinības raksts par ilggadēju darbu tika pasniegts filiāles sociālās aprūpes nodaļas vadītājai Ingai Grundmanei un sociālajai aprūpētājai Lienei Šenbergai. Abas atzinības rakstu ieguvējas aprūpes nozarē nostrādājušas 15 gadus.
Savukārt pateicības raksts tika piešķirts apkures, krāšņu kurinātājam Uldim Kleinbergam par nozīmīgu veikumu filiāles darbībā.


02.12.2016

Tiekas filiāļu vadošie speciālisti

Lai atskatītos uz aizejošā gada darba rezultātiem, vakar, 1. decembrī, VSAC “Kurzeme” filiālē “Iļģi” tikās centra filiāļu vadošie speciālisti. Nepiespiestā gaisotnē kolēģi dalījās savā darba pieredzē. Tika pārrunāts paveiktais darbs sociālās un veselības aprūpes jomās, kā arī izvirzīti galvenie uzdevumi, kas izpildāmi nākamajā darba gadā. VSAC “Kurzeme” direktors Visvaldis Gūtmanis filiāļu darbiniekiem pateicās par līdz šim padarīto darbu.


01.12.2016

KPR ESF 1000

Kurzemē sākta bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.

Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu veic piesaistītu speciālistu komanda, kuru veido sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits. Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan paša bērna, gan tā vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros bez maksas bērniem un viņu vecākiem tiek sniegti rekomendētie pakalpojumi šādā apmērā:

• bērnam (līdz 17 g. ieskaitot) – četri no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;

• vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Kopumā Kurzemes reģionā paredzēts izvērtēt 416 bērnu vajadzības un izstrādāt individuālus atbalsta plānus. Šobrīd speciālisti sākuši izvērtēt bērnus, kurus likumiskie pārstāvji jau pieteikuši dalībai izvērtēšanā. Taču ieinteresētās ģimenes joprojām aicinātas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei, iesniedzot iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

Vairāk informācijas par projektu iespējams iegūt VSAC "Kurzeme" mājaslapā sadaļā "Projekti", kā arī Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.


21.11.2016

Gramzdā gūst atzinību par paveikto darbu

Dienu pirms Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas Gramzdas tautas namā notika to cilvēku godināšana, kas aizvadītajā gadā ieguldījuši visvairāk pūļu un laika pagasta attīstībā. Pasākuma gaitā atzinības, Goda un pateicības rakstus saņēma arī VSAC “Kurzeme” filiāles "Aizvīķi" darbinieki.

Goda raksts:

 • aprūpētājai Rovenai Sankutei (40 nostrādāti gadi sociālās aprūpes jomā);
 • aprūpētājai Mārītei Siksnai (35 nostrādāti gadi).

Atzinības raksts:

 • aprūpētājai Aldonai Imbrasai (20 nostrādāti gadi);
 • apkopējai Elgai Čīčei (20 nostrādāti gadi);
 • kultūras pasākumu organizatorei Sanitai Baužei (15 nostrādāti gadi);
 • saimniecības nodaļas vadītājai Jānim Sidorovam (15 nostrādāti gadi);
 • palīgstrādniekam Jonam Mackevičam (15 nostrādāti gadi);
 • sociālajai aprūpētājai Ingai Kakštītei (15 nostrādāti gadi);
 • aprūpētājai Ligitai Opeltei (10 nostrādāti gadi);
 • aprūpētājai Virginijai Oliņai (10 nostrādāti gadi).

Pateicības raksts:

 • ārsta palīgam Zintim Lūropam;
 • elektriķim Linardam Kadeģim.


16.11.2016

Iededz atmiņu ugunskuru

11. novembrī Aizvīķu pagastā notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums, kurā pulcējās ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī filiāles “Aizvīķi” klienti, darbinieki.

Svinīgais notikumss tika aizsākts ar uzrunu Smēdes laukumā, kur tika iedegtas lāpas, ugunskurs. Pēcāk visi devušies svētku gājienā līdz Lāčplēša akmenim, kur jaunsargi nodevuši svinīgo zvērestu. Priekules novada skolēni pa ceļam uz Lāčplēša akmeni no svecītēm izveidojuši dažādu latviešu zīmju atveidus.


07.11.2016

KPR ESF 1000

Sākta personu ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšana

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros septembrī sākta Kurzemes pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT), kuriem ir I vai II grupas invaliditāte, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai palielinātu šo personu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus un veicinātu dzīvi sabiedrībā ārpus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām.

Kopumā individuālās vajadzības paredzēts izvērtēt un atbalsta plānus izstrādāt 347 personām ar GRT, kas ietver gan personas ar attīstības traucējumiem (piem., personas ar autismu, Dauna sindromu, Aspergera sindromu), gan personas ar psihiskām saslimšanām (piem., personas ar depresiju, šizofrēniju, dažādām mānijām). Lielākā daļa no šīm personām šobrīd dzīvo patstāvīgi vai ģimenēs 14 Kurzemes pašvaldībās, bet apstākļiem pasliktinoties, sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nepietiekamās pieejamības dēļ, tām ir risks nonākt ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās.

Personu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde pieejama tām personām, kuras no 2016. gada jūlija līdz septembrim bija pieteikušās izvērtēšanai, iesniedzot iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā vai kādā no VSAC “Kurzeme” 6 filiālēm.

Vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veic 5 sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu. Atbalsta plānos personām ar GRT tiks rekomendēti katra vajadzībām un iespējām atbilstoši sabiedrībā balstītie pakalpojumi, tādējādi veicinot personu iespējas dzīvot sabiedrībā gan individuāli, gan nelielās grupās - grupu dzīvokļos vai grupu mājās, nevis ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās.

No atbalsta plānos rekomendētajiem pakalpojumiem, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks segtas izmaksas šādiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem:

 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamības palielināšana personām ar garīga rakstura traucējumiem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un valsts budžeta līdzekļiem.


25.10.2016

"Latvijas lepnumam" izvirza filiāles "Veģi" zīmēšanas skolotāju

Laikrakstā "Diena" publicēts raksts par "Latvijas Lepnums" nominācijas ieguvēju, filiāles "Veģi" zīmēšanas nodarbību vadītāju Andri Biezbārdi.

Rakstu iespējams lasīt arī laikraksta mājaslapā, kur pieejama galerija ar mākslinieka audzēkņu darbiem: bit.ly/2faZ3EZ

Piesakot Andra nomināciju, talseniece, "Latvijas Radio" korespondente Briselē Ina Strazdiņa mākslinieku aprakstīja šādi: "Skolotājs ar lielo burtu. Skolotājs, kurš savus audzēkņus nekad neredzēs iestājamies labās augstskolās, kļūstam bagātus un veiksmīgus. Apbrīnojami pacietīgs, dziļš un mierīgs. Tāds, kurš ilgus gadus dara savu darbu klusumā, pretī negaidot neko."


06.10.2016

Satiekas rudens talkā

Šodien filiālē "Liepāja" pulcējās vairāki brīvprātīgie, lai piedalītos rudens talkā.


04.10.2016

Apgūst jaunas un noderīgas metodes

Filiālē “Liepāja” divu dienu garumā notika seminārs “Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskā procesā ar izglītojamiem, kuriem ir dažādi funkcionāli traucējumi”. Apmācību programmas ietvaros par dažādām metodēm, talkā ņemot arī praktiskas nodarbības, stāstīja speciālās izglītības pedagoģe no Zviedrijas – Ingera Lilja (Inger Lilja)

Ar pasniedzējas sniegtajām zināšanām semināra dalībnieki esot apmierināti, zina teikt filiāles vadītāja Vita Kadiķe. “No stāstītā daudz uz vietas arī uzreiz tiek parādīts,” saka V. Kadiķe.

Divpadsmit stundu ilgajā apmācības seminārā tika aplūkotas tādas tēmas, kā: alternatīvās un atbalstošās komunikācijas metodes; uzvedības traucējumi, to iespējamās korekcijas; praktiskās iemaņas alternatīvās komunikācijas materiālu veidošanā un citas.


30.09.2016

Iejūtas mūziķu lomā

Filiālē “Iļģi” noslēgusies ikgadējā “Popiela”, kurai klienti allaž gatavojušies ar lielu prieku un rūpību. Pasākuma ietvaros dalībnieki iejutās vairāku Latvijā zināmu mūziķu lomās, pārliecinoši attēlojot to slavenākās dziesmas.


29.09.2016

Sagaida rudeni ar ražas svētkiem

Filiālē “Liepāja” 26. septembrī rudenīgā noskaņā noritēja ražas svētkiem veltīts pasākums. Tā gaitā vairāki klienti kopā ar darbiniekiem iejutās meža radību ādās, lai parādītu nelielu etīdi. Gatavojoties ražas svētkiem, klienti iepriekš parūpējās par rudenīgu dekoru izveidošanu.


26.09.2016

Pavada dienu bez auto

Lai pievērstu plašu sabiedrības uzmanību veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, 24.septembrī Liepājā notika tradicionālais tautas velobrauciens “Pilsētā bez auto”, kurā piedalījās arī filiāles "Liepāja" klienti. Vairāk parpasākumu lasāms portālā liepājniekiem.lv.

Foto: liepājniekiem.lv


23.09.2016

Uzstājas duets "Sandra"

Filiāli "Iļģi" ar jestrām un skaļām dziesmām pieskandināja duets "Sandra".


16.09.2016

Piedalās pagasta sporta spēlēs

15. septembrī vairāki filiāles “Gudenieki” klienti un darbinieki piedalījās Gudenieku pagasta sporta svētkos. Sportiskās aktivitātes esot bijušas interesantas, jautras un atraktīvas, sacīja filiāles “Gudenieki” sociālā darbiniece Sarmīte Bērziņa.

Lielu jautrību izpelnījusies atrakcija “Somas mešana”, kur spēles vajadzībām tika izmantota antīka kolhoza kasieres naudas soma. “Vēl spēlējām bumbu, žāvējām veļu, metām šautriņas,” uzskaitīja S. Bērziņa.


14.09.2016

Piedalās darba vietu “gadatirgū”

Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla organizētajā vakanču “gadatirgū” “Darbs un karjera 2016” piedalījās arī VSAC “Kurzeme”. Darba meklētājiem iestāde piedāvāja vairākas vakances (kultūras pasākumu organizators, sociālais aprūpētājs, šoferis). Par tām arī tika saņemti vairāku interesentu pieteikumi.

Vislielākais apmeklētāju pieplūdums esot bijis rīta pusē. Apmeklētāju skaits ap to laiku esot sniedzies vairākos simtos, novērojis portāls liepājniekiem.lv. Kopumā pasākumā piedāvātas ap 700 brīvu darba vietu.


12.09.2016

Mākslas plenērā iegūst “ceļojošo cepuri”

8. septembrī seši filiāles “Dundaga” klienti Baldonē piedalījās vizuālās mākslas plenērā “Ceļojošā cepure”. Beidzoties plenēram, mākslinieki uz filiāli atveda balvas par divām godalgotām vietām (attiecīgi 3. un 1. vietu), kā veicināšanas balvu. Taču kā lielākais gods filiālei “Dundaga” ticis pienākums rīkot nākamo mākslas plenēru nākamā gada rudenī.

Pasākumā piedalījās arī VSAC “Rīga filiāle “Baldone”, VSAC “Zemgale” filiāles “Iecava”, “Ķīši” un “Lielbērze”.


12.09.2016

Dodas pa "Līvu" taku

Filiāles “Gudenieki” klienti pagājušonedēļ devušies vairākās ekskursijās. 6. septembrī klienti kopā ar darbiniekiem devās uz Kabiles pagastu, lai aplūkotu un izstaigātu Līvu taku, kura ir izveidota par godu rokgrupai “Līvi”. Par takas izveidi un attēlotajiem tēliem stāstīja takas īpašnieks, vietējais Kabiles iedzīvotājs A. Bergmanis. Katrs tēls, katra skulptūra ir saistīta ar rokgrupas mūziķi, teksta autoru vai dziesmu. Pie katras skulptūras tika atskaņota tai atbilstoša rokgrupas dziesma.

Savukārt 7. septembrī vairāki klienti devās uz Alsungas pagastu, lai viesotos murkšķu audzētavā. Īpašniece stāstījusi par murkšķu sadzīves paradumiem, ēšanas un uzvedības īpatnībām. Klientiem bijusi iespēja pabarot, paglaudīt murkšķus.


06.09.2016

KPR ESF 1000

Aicina pieteikties speciālistus individuālo vajadzību izvērtēšanas nodrošināšanai

Kurzemes plānošanas reģions izsludina 3 iepirkumus par speciālistu piesaisti 3 mērķa grupu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots kā daļa no Latvijas deinstitucionalizācijas procesa:
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu aprūpes iestāžu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”.
Pieteikumus aicinātas iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to grupas, atbilstoši iepirkumu tehniskajai specifikācijai.

Pieteikumus var iesniegt līdz 16.septembra pulksten 15:00 Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā, Eksporta ielā 12-212 personīgi vai pa pastu.

Ar iepirkumu nolikumiem var iepazīties šeit.
Papildu informācijai: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv


02.09.2016

Atzīmē 1. septembra iestāšanos

Arī filiāles "Liepāja" jaunieši vakar atzīmēja jaunā mācību gada iestāšanos. Vairāk par pasākumu Liepājas skolēniem Rožu laukumā iespējams lasīt portālā liepājniekiem.lv


30.08.2016

Viesojas Piena muižā

19. augustā 20 filiāles “Liepāja” klienti devās uz Skrundas novada Piena muižu, kur klienti kopā ar iestādes darbiniekiem apguvuši dažādas ar piensaimniecību saistītas prasmes. Tajā skaitā – sviesta gatavošanu un govs slaukšanu.


30.08.2016

Apgūst zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem

Lai papildinātu jauniešu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, filiāles “Liepāja” darbinieki 17. augustā piedāvājuši piedalīties interaktīvā mācību stundā. Tās gaitā turpat filiālē izspēlētas dažādas situācijas, kuras var atgadīties pārvietojoties pa pilsētas ielām.

Mācību ietvaros jaunieši nostiprinājuši zināšanas par ceļu zīmēm, pārvietošanos pilsētvidē, kā arī saņēmuši pateicības rakstus un jaunas ķiveres. Savas iemaņas jaunieši parādījuši dažas dienas vēlāk piedaloties Liepājas velomaratonā.


26.08.2016

Aicina uz atvērtajām sporta spēlēm

Sportiskā garā 25. augustā filiālē "Dundaga" notika atvērto durvju diena, kuras gaitā tika gaidīts ikkatrs, kurš vēlas paviesoties iestādē. Vairāki klientu tuvinieki esot izmantojuši iespēju, novērojusi filiāles vadītāja Ieva Dinsberga.

Pasākuma mērķis bijis sportiskā atmosfērā stiprināt sabiedrības, tuvinieku, klientu un darbinieku savstarpējo saskaņu.


 

Sagaida delegāciju no Labklājības ministrijas

15. augustā filiālē "Iļģi" viesojās delegācija no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas (LM). Vizītes ietvaros LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs kopā ar kolēģiem aplūkoja un izvērtēja sociālā darba praksi filiālē. Tika apskatītas dažādas darbnīcas, veselības punkts, klientu istabiņas, ēdināšanas bloks. Par VSAC "Kurzeme" darbību kopumā viesiem viedoklis iegūts pēc tikšanās ar visu 6 filiāļu vadītājiem.
Vislielākā interese LM pārstāvjiem bijusi par filiāles "Iļģi" struktūrvienības Pusceļa māja darbību un tās potenciālu deinstitucionalizācijas projekta "Kurzeme visiem" ietvaros. Pusceļa mājā īstenotās daudzveidīgās programmas, kuras vērstas uz klientu integrāciju sabiedrībā, M. Ivanovs novērtējis pozitīvi.
Pēcāk M. Ivanovs kopā ar kolēģiem iepazīstināja VSAC "Kurzeme" vadību un filiāļu vadītājus ar deinstitucionalizācijas projekta aktualitātēm, kā arī par šo tematu rosināja iesaistīties diskusijā.


 

Piedalās "slapjajās spēlēs"

12. augustā filiālē "Iļģi" noritēja sportiskas sacensības "Slapjās spēles". To gaitā klientu komandas gan no filiāles "Iļģi", gan "Liepāja" sacentās dažādās ar ūdeni saistītās disciplīnās.


Atpūšas pie jūras

11. augustā filiāles “Aizvīķi” klienti devās atpūtas braucienā uz jūrmalu. Klienti izmantoja iespēju salasīt gliemežvākus, skaistākos akmentiņus, kuri pēc tam tiks izmantoti dažādu rokdarbu izveidē.


 

Sacenšas par "klejojošo kausu"

29. jūlijā Jaunsātu parkā, Tukuma novadā, notika ikgadējās sporta sacensības “Klejojošais kauss”, kuras šoreiz rīkoja VSAC “Zemgale” filiāle “Ķīši”. No VSAC “Kurzeme” uz sacensībām devās četru filiāļu – “Iļģi”, “Dundaga”, “Aizvīķi” un “Liepāja” – komandas. Kopumā no visas Latvijas sacensībās piedalījās 23 komandas.

Sacensību gaitā dalībnieki piedalījās dažādās sporta aktivitātēs, kurās tika pārbaudīta ne tikai precizitāte, bet arī veiklība. Tika mesti zābaki, bumbiņas, lidojošie šķīvīši. Noritēja arī stafetes. Aktivitātēm noslēdzoties, katrs dalībnieks saņēma diplomu par piedalīšanos un no māla veidotu krūzīti. Tajās klienti labprāt liekot zīmuļus un saldumus.


 

Apgūst laivošanas prasmes

29. jūlijā vairāki filiāles "Aizvīķi" klienti ar laivām devās pa Vārtājas upi. Pasākuma gaitā bijusi iespēja izmēģināt roku laivu airēšanā, ko vairāki arī izmantojuši. Kopumā pa ūdenstilpni zināmā "ceļojumā" devās 8 laivas. Pēc nokļūšanas krastā laivotāji stāstījuši par gūtajiem iespaidiem.


Dodas iepazīt "rūķu mežu"

Nesen uz Tērvetes dabas parku devās gan filiāles "Iļģi" struktūrvienības Pusceļa māja, gan arī filiāles "Aizvīķi" klienti. Tur tika aplūkotas dažādas pēc pasaku un dabas motīviem izveidotās koka skulptūras.


 

Iegūst vizīti pie ASV labākā neirologa

No 1. līdz 8. jūlijam filiāles “Liepāja” klients Edgars Spēks kopā ar diviem pavadoņiem  – filiāles ārstu pediatru Olafu Līci un Liepājas slimnīcas ārsti Jūliju Cīruli-Galuzi – devās uz Bostonu, ASV, lai piedalītos konferencē, kas paredzēta cilvēkiem ar augšanas hormonu traucējumiem jeb pundurību.

Edgaram ir reta slimība, kuras novēršanai iepriekš ir veiktas operācijas, lai kājas un pēdas padarītu taisnākas. Taču, lai patiesi atveseļotos, bija nepieciešams apgūt kā pareizi jāvingro. Konferences gaitā pareizākos vingrinājumus Edgaram parādīja Makenzijs, kurš ir viens no Amerikā labākajiem neiroķirugiem. Diastrofijas pacientiem parasti kājas un rokas ir īsākas, arī locītavas ir citādākas. Bieži vien esot novērojami arī zināmi mugurkaula izliekumi. Taču ASV arī ar šādu diagnozi cilvēki dzīvo pilnvērtīgu dzīvi – strādā, mācās un arī brauc ar automašīnu.

Dakteris esot bijis priecīgs par Edgara rokām un kājām, kuru kustības ir iespējams koriģēt ar attiecīgu vingrinājumu veikšanu. Par mugurkaulu viņš gan neesot bijis tik priecīgs un kādu laiku konsultējies ar kolēģiem, lai saprastu, kā labāk rīkoties. Pēc ilgākas diskusijas dakteri nosprieduši, ka veikt operāciju nedrīkst. Mugurkaula bojājumu šādi neesot iespējams izlabot. Arī risks procedūrai esot pārāk liels. Cerība, ka, regulāri veicot vingrinājumus, Edgars varētu staigāt, gan neesot liela, norādījuši dakteri.

Uz konferenci Edgaru aicināja organizācija “Little People of America”, kura palīdz cilvēkiem ar augšanas hormonu traucējumiem. Gan pirms došanās uz ASV, gan arī konferences gaitā Edgara kontaktpersonas bija Eimija un Britānija, kuras arī slimo ar tādu pašu slimību. Lai arī minētās sievietes ir nedaudz citādākas, nekā sabiedrībā ierasts, viņas spēj dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un strādāt sabiedrībā atzītos darbos.

Jau pēc vienas nedēļas, kuras laikā Edgars pēc ASV neirologa ieteikumiem aktīvi vingrojis, ir manāmi būtiski uzlabojumi. “Edgars sēž taisnāk un arī spēj labāk pārvaldīt rokas, ar ko iepriekš bija grūtības,” ar prieku sacīja Olafs. Lai locītavas nekļūtu stīvas, katru dienu esot jāveic vingrinājumi.

Savu 14. dzimšanas dienu Edgars nosvinēja ASV kafejnīcā “The Cheese Cake Factory”. Brīvajos brīžos kopā ar pavadoņiem viņš aplūkojis dažādas apskates objektus gan Londonā, gan arī Bostonā.

Konferencē kopumā piedalījās vairāk nekā divi tūkstoši cilvēku – gan cilvēki ar augšanas hormonu traucējumiem, gan arī viņu pavadoņi. Lai arī lielākā daļa konferences dalībnieku bijuši amerikāņi, uz Bostonu bija atbraukuši ar cilvēki no Lielbritānijas, Somijas, Zviedrijas un citām valstīm.


 

Parāda spēju noturēties uz skeitborda dēļa

9. jūlijā Liepājā, Jūrmalas parkā, noritēja “Riposhop.lv balvas izcīņa”, kuras gaitā vairākās vecumgrupās tika noskaidroti izveicīgākie skeitborda braucēji dažādās disciplīnās. Savukārt īsi pirms apbalvošanas savu māku gan dalībniekiem, gan skatītājiem parādīja bērni no filiāles “Liepāja”. Viņus teju mēneša garumā apmācīja skeitborda slaloma treneris Ainars Jermačenko, ar kuru sadarbība projekta ietvaros bērniem bijusi arī iepriekš.

“Kad sākās projekts, tad bērniem bija grūti noturēt līdzsvaru uz dēļa. Bet tagad brauc tik meistarīgi!” prieku neslēpj filiāles “Liepāja” sporta skolotājs Kārlis Kandevics. Neilgi pēc izbrauciena, kura laikā atrādīta māka noturēties uz skeitborda dēļa, bērni no trenera kā balvu saņēma nelielas paciņas ar saldumiem.


Kļūst par absolventiem

Vairāki filiāļu "Iļģi" un "Veģi" klienti nesen ir pabeiguši mācības un iesoļojuši absolventu kārtā. Filiāles "Iļģi" klienti absolvēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību , savukārt filiāles "Veģi" klienti - Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienību "Valgales skola".


Jāņu svinības filiālēs

Neliels ieskats filiāļu "Iļģi" un "Aizvīķi" Jāņu svētkos.


Piedalās vasaras sporta spēlēs

28. jūnijā filiāles “Iļģi” struktūrvienības Pusceļa māja klienti piedalījās sporta spēlēs “Hop, hop vasarā”. Pasākuma gaitā klienti sacentās dažādās disciplīnās, kurās tika pārbaudīta precizitāte un ātrums.


 

Atklāj radošo darbnīcu

21. jūnijā filiālē “Liepāja” kuplā viesu skaitā tika atklātas renovētās radošās darbnīcas telpas. Pirms viesi tika aicināti doties aplūkot darbnīcu, ar nelielu priekšnesumu uzstājās filiāles klientu zvanu ansamblis. Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Raitis Šēners pauda prieku par padarīto darbu. “Esmu priecīgs, ka šeit ir cilvēku, kuriem rūp. Praktisko nodarbību kabinets pavisam noteikti sagādās prieku bērniem,” sacīja R. Šēners.

Ceremoniālo lenti pirms darbnīcas apmeklēšanas pārgrieza filiāles “Liepāja” vadītāja Vita Kadiķe kopā ar VSAC “Kurzeme” direktoru Visvaldi Gūtmani. “Tie, kas šeit ir bijuši pirms remonta, var salīdzināt, kā šeit iepriekš bijis. Viss, ko redzat, ir mūsu pagājušā gada darba rezultāts. Esam ieguvuši divus jaunus galdus un interesantus statīvus, kur salikt sīkumiņus, kuri nepieciešami darbam,” norādīja V. Kadiķe. Līdzekļus galdu un statīvu iegādei ziedojusi Vācijas baroneses Valtrautes fon Tīzenhauzenas mazmeita Rebeka. “Es priecājos, ka viņa jau savā agrajā vecumā domā līdzīgi kā es. Rebeka ziedoja to naudu, kuru viņa saņēma iesvētībās,” sacīja baronese V. for Tīzenhauzena. Aplūkojot remontētās telpas, baronesi sajūsminājušas tajās valdošās krāšņās, košās krāsas. Par atbalstu baronese kopā ar vairākiem viesiem saņēma no koka darinātas medaļas.

Viesojoties filiālē “Liepāja” V. fon Tīzenhauzena pauda savu atbalstu iestādei ziedojot vairākus desmitus pāru kurpju, kā arī šujmašīnu un dažādus šūšanai nepieciešamos piederumus. Pēc telpu aplūkošanas viesi tikai aicināti piedalīties filiāles saulgriežu svētku pasākumā.


 

Dodas vairākās ekskursijās

Filiāles “Aizvīķi” klienti nesen devās vairākās ekskursijās gan uz Latvijas, gan Lietuves apskates objektiem. 17. jūnijā tika organizēta došanās uz Koknesi, kur bija iespējams aplūkot Latvijas Likteņdārzu, tajā augošo ābeļu aleju, amfiteātri un arīdzan Kokneses pilsdrupas. Pasākuma gaitā ekskursanti aplūkojuši dažādus akmens veidojumus, tajā skaitā arī runājošus akmeņus. Klienti iepazinušies ar bērnu vēlējumu sienu, līdzi aizvedot savus vēlējumus akmentiņu veidolā.

Savukārt 18. jūnijā filiāles “Aizvīķi” klienti devušies uz Mosēdu, Lietuvu, lai apskatītu Mosēdes akmens parku. Turpat viņi klausījušies Skodas rajona folkloras ansambļu sniegumu.


 

Piedalās ugunsdrošības apmācībās

15. jūnijā filiālē “Gudenieki” noritēja ugunsdrošības apmācības. To gaitā tika izspēlēts scenārijs, kur vienā no filiāles telpām sācies ugunsgrēks. Atskanot paziņojumam par briesmām, darbinieki kopā ar klientiem raitā solī devās ārā no iestādes telpām, lai sagaidītu ugunsdzēsējus, kuriem jau tika paziņots par ugunsgrēku.

Pirmā ekipāža – no Alsungas – ieradās nepilnu 11 minūšu laikā. Realitātē visi klienti un darbinieki pacietīgi gaidīja nostāk no filiāles ēkas, taču izspēlētā scenārija ietvaros ēkā bija palikuši trīs cilvēki (speciāli sagatavoti brīvprātīgie no ugunsdzēsēju vidus). Viņus glābt devās Alsungas ugunsdzēsēju komanda, kura bija bruņojušies ar skābekļa baloniem un maskām. Mazliet vēlāk notikuma vietā ieradās Aizputes ugunsdzēsēju brigāde, taču visbeidzot glābējiem piebiedrojās divas ekipāžas no Kuldīgas, kuras steidza papildināt ūdens resursus uguns dzēšanai no tuvējā dīķa.

Nepilnu 40 minūšu laikā pēc simulētā ugunsgrēka sākšanās draudi tika novērsti. Par katru darbību – piemēram, cietušo izvešanu no filiāles – ugunsdzēsēji ziņojuši centrālei, lai pēcāk varētu paši salīdzināt, kā noritējuši glābšanas darbi. Kopumā ugunsdrošības mācības noritējušas veiksmīgi. Ugunsdzēsēji, kuri novēroja mācības, atzinīgi novērtēja darbinieku operatīvo rīcību, evakuējot cilvēkus no filiāles telpām.


Sacenšas mini futbola turnīrā "Seni Cup"

26. maijā Staicelē aizsākās starptautiskais mini futbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Seni Cup 2016". Pasākumu svinīgā garā atklāja pūtēju orķestris "Auseklītis". Ar laba vēlējumiem un uzmundrinošiem vārdiem Valsts sociālās aprūpes centru klientiem dalījās organizatori, kā arī aktieris Andris Bulis. Sacensību rīkotājiem VSAC "Kurzeme" direktors Visvaldis Gūtmanis dāvanā pasniedza klientu pašu veidotus keramikas darbus - gan dekoratīvus, gan praktiskus.
 
"Seni Cup" šogad piedalās 15 komandas, no kurām 4 pārstāv VSAC "Kurzeme". Vakar vairākās spēlēs filiāļu komandas guva uzvaras, neizšķirtus, kā arī zaudējumus.
 
"Seni Cup" ir starptautisks mini futbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šis turnīrs aizsākās Polijā, 2000. gadā un tas notiek 10 valstīs visā Eiropā. Latvijā "Seni Cup" turnīrs noris jau desmito gadu. Kad turnīrs noticis valsts mērogā, uzvarētājkomandas dodas uz starptautisko turnīru, kas ik gadu jūlijā notiek Polijas pilsētā Toruņā. Cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem sports ir ne tikai lieliska terapija, kas palīdz attīstīt fiziskās spējas un prasmi darboties komandā, bet arī iespēja šiem cilvēkiem veiksmīgāk integrēties sabiedrībā.
 
Latvijā "Seni Cup" turnīru sponsorē un organizē SIA "TZMO Latvija", kas ir Polijas vadošā higiēnas un medicīnas preču ražotāja TZMO SA meitas uzņēmums Latvijā.


Apmeklē ugundzēsēju depo

Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju dienā, 17. maijā, filiāles "Liepāja" klienti devās uz Liepājas pilsētas ugunsdzēsēju depo. Atvērto durvju dienas gaitā tika iepazīta ugundzēsēju rīcībā esošā tehnika un aprīkojums, kā arī spēlēts stilizēts boulings. Kopumā atvērto durvju dienas laikā depo esot pabijuši vairāk nekā tūkstoš apmeklētāju, ziņo portāls liepājniekiem.lv.


Atzīmē starptautisko Ģimenes dienu

6. maijā filiālē "Iļģi" Ģimenes dienai veltītā pasākumā tikās klienti un viņu radinieki.  Pasākuma gaitā tika izspēlēts teatrāls uzvedums par vienu dienu pļavā, kur dzīvo dažādas puķes un dzīvnieki. Sižeta galvenais varonis bija vardulēns, kurš centās pamukt no stārķiem. Pēcāk tika parādītas fotogrāfijas no iepriekš notikušajiem pasākumiem filiālē, kā arī pašu klientu veidotie rokdarbi. 


Tiekas novusa sacensībās

26. aprīlī filiālē "Liepāja" uz sadraudzības spēli novusā tikās filiāļu "Liepāja" un "Iļģi" klienti. Pasākuma gaitā tika spēlēts arī galda futbols. Sportisko pasākumu sportisti noslēdza ar dejām.


Aktuālākie pasākumi filiālē "Dundaga"

Pagājušonedēļ filiāles “Dundaga” klienti un darbinieki apmeklēja dažādus kultūras pasākumus. 11. aprīlī filiāles telpās noritēja radoša pēcpusdiena “Nāc, piešuj pogu”, kurai par moto tika izvēlēta dzejnieka Imanta Ziedoņa pasaka par pogu. Toties 13. aprīlī klienti devās ārpus filiāles telpām, lai Dundagas bibliotēkā apmeklētu karikatūrista Gata Šļūkas darbu izstādi. Bet pēcāk tajā pašā dienā klienti devās tālāk uz Dundagas pili, kurā aplūkojama izstāde “Līvzeme”.


Gatavojas Vislatvijas talkai

Tuvojoties brīvprātīgajam vides sakopšanas pasākumam "Lielā talka", vairāku filiāļu klienti un darbinieki aktīvi iesaistās savu iestāžu un citu teritoriju sakopšanā. Filiāles "Liepāja" jaunieši devās uz Pūsēnu kāpu Jūrmalciemā, lai atbrīvotu jūrmalu no dažādiem sadzīves atkritumiem. Kopumā ar pudelēm, virvēm, koka dēļiem un citiem priekšmetiem piepildīti desmit atkritumu maisi, zina teikt iestādes sporta pasniedzējs Kārlis Kandevics. Vairākus zariņus klienti kopā atlika malā, lai no tiem pēcāk nodarbībās varētu izveidot dažādus rokdarbus. Teritoriju pie Pūsēnu kāpas liepājnieki kopjot jau vairākus gadus.

Filiāles "Iļģi" struktūrvienība "Pusceļa māja" sakopa vēsturisku taku, kas vijas gar iestādes teritoriju. Tā esot saglabājusies no "muižkungu laikiem".

Filiāle "Dundaga" 22. aprīlī talkoja savas iestādes teritorijā. Darbs esot mijies ar atpūtu, zina teikt filiāles pārstāvji. Kad lapas sagrābtas un koku zari savākti, visi pasākuma noslēgumā pusdienojuši zem klajas debess.

Filiāles "Gudenieki" klienti un darbinieki devās uz pagastā esošo kadiķu audzi, kura esot lielākā visā Latvijā. Talkas laikā tika sakopta kadiķu audze un pie tās esošā atpūtas vieta. Tika sagrābtas lapas, novākti nolūzušie zari, salaboti soliņi un savākti atkritumi. Pēc enerģiskās talkošanas pusdienās tika piedāvāta uz ugunskura vārīta zivju zupa un silta tēja.


Aicina ciemos māmiņu dienā

7. maijā pulksten 10.30 filiālē "Veģi" aizsāksies atklāto durvju diena, kuras ietvaros iestādi varēs apmeklēt gan klientu radinieki, paziņas, gan arī jebkurš interesents.

Plānotā dienas kārtība:

10.30 – 11.00 pulcēšanās, reģistrācija;

11.00 - 11.40  iemītnieku koncerts un māmiņu sveikšana;

11.40-  12.20  klientu darbu izstāde;

12. 20- 13.00  kafijas pauze un pārrunas ar darbiniekiem;

13.00 ciemošanās pie tuviniekiem.

Par savu ierašanos paziņojiet pa tālruni: 63255134, 26444722 vai 299470181.


Kopj atpūtas vietu Medzē

Nedēļu pirms Vislatvijas “Lielās talkas” filiāles “Iļģi” struktūrvienības “Pusceļa māja” klienti devās uz Medzes pagasta atpūtas vietu “Plienkalni”, lai veiktu uzkopšanas darbus. Viņi cītīgi grāba lapas, kā arī novāca kaudzi ar zariem, kurus grāvī bija ievilkuši bebri.

Atpūtas vietu klienti kopj jau otro gadu. “Pagājušogad veselus trīsdesmit četrus maisus ar gružiem aizvedām,” pastāstīja Medzes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Konopļeva. “Sadarbība mums ir laba – visi dūšīgi strādā,” piebilda G. Konopļeva.


 

Tiekas "Veselības dienā"

Filiālē "Iļģi" 8. aprīlī klientus aizraujošā pasākumā par aktuālāko veselības nozarē informēja Pepija Garzeķe. Viņa arī pārbaudīja klientu zināšanas par veselīga dzīvesveida ieturēšanu. Izdzirdot, ka viņa ikdienā dzerot ļoti saldu kafiju, klienti cits pēc cita teica, ka tā gan neesot vis pareizi. Pēcāk ar palieliem zobu modeļiem un zobu birstēm klientiem tika rādīts, kā pareizi jātīra mutes dobums.

Izrādās, ka vienas no labākajām zālēm ir smiekli un prieks, tādēļ dažādas nelielas edītes par slimību tēmu izspēlēja struktūrvienības "Pusceļa māja" klienti. Pasākuma noslēgumā Pepija klientiem dāļāja vitamīniem bagātus augļus un dārzeņus, kuri turpat arī tika notiesāti.


Joko arī filiālēs

1. aprīlī jeb Joku dienā dažādas izdarības noritēja arī vairākās VSAC "Kurzeme" filiālēs. Lieli jokotāji bija atrodami filiālē "Iļģi", kur klienti iejutās gan dažādu jocīgu situāciju stāstnieku lomās, gan arī kā 80. gadu dziedātāji. Pēcāk pasākuma noslēgumā ikkatrs tika aicināts uz dejām.


 

Svin Lieldienas filiālē "Iļgi"

27. aprīlī filiālē ''Iļģi'' norisinājās Lieldienu pasākums, kur tika svinētas Lieldienas ievērojot tradīcijas: olu krāsošanu un meklēšana, olu ripināšana, dziesmas, ticējumus, dejas, kā arī rotaļu ''Zaķošanās''.


Dodas ekskursijā un sveic Liepāju dzimšanas dienā

Pagājušā nedēļa filiāles "Liepāja" klientiem bijusi spraigu notikumu pilna. 15. martā 12 klientu grupa devās uz ekskursiju Sabilē, kur galvenais notikums bija sukādes ražotnes apskate. Tur klienti piedalījušies konfekšu veidošanas procesā, neizpalikušas arī degustācijas. Pēcāk ekskursanti devās uz Sabiles Leļļu dārzu, kur aplūkojuši visai kuplu leļļu kolekciju. 

Toties 18. martā filiālē "Liepāja" noritēja Liepājas 391. dzimšanas dienai veltīts pasākums. Katra grupiņa bija sagatavojusi nelielu priekšnesumu par kādu konkrētu vietu Liepājā, par ko arī pastāstījuši. Ar muzikālu uzstāšanos iepriecināja gan viesi, gan arī paši klienti. Pasākuma galvenais simbols bija lauva, kura priecēja ar dejām un pozitīvām emocijām. Šis pasākums klientiem devis iespēju vairāk iepazīt savu pilsētu - Liepāju.


Izrāda pašu veidotos rokdarbus

Filiālē "Iļģi" ir apskatāma iestādes klientu veidotu rokdarbu izstāde. Ceturtdien, 24. martā, pulksten 10 noritēs dažādo koka, māla un papīra izstrādājumu tirdziņš, kurā piedalīsies filiāles "Iļģi" klienti.


Diskutē par deinstitucionalizāciju

ESF logo

16. martā Kuldīgā tikās Kurzemes reģiona pašvaldību, sociālo dienestu, VSAC “Kurzeme” un citu institūciju pārstāvji, lai pārrunātu aktuālāko par deinstitucionalizācijas procesa attīstību. Kopumā projektā “Kurzeme visiem” iesaistītas 19 pašvaldības, 1 Valsts sociālās aprūpes centrs un 4 Bērnu sociālās aprūpes centri.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, skaidroja Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji. Šogad projekta ietvaros noritēs vērtēšanas process, lai noskaidrotu kopējo cilvēku skaitu, kas tajā iesaistītos.

Realizējot “Kurzeme visiem”, septiņu gadu laikā pakāpeniski plānots samazināt Valsts sociālo aprūpes centra “Kurzeme” pakalpojumu izmantojošo klientu skaitu. Noslēdzoties projektam, tā izstrādātāji izvirzījuši prognozes, ka patstāvīgai dzīvei sabiedrībā varētu tikt sagatavi 97 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri patlaban dzīvo Valsts sociālās aprūpes centrā. Līdzīgā kārtā notiks bērnu skaita samazināšana arī Bērnu aprūpes iestādēs.

Projektā paredzēts nodrošināt 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuri jau dzīvo patstāvīgi, ar dažādiem pakalpojumiem – aprūpi mājās, specializētas darbnīcas, grupu dzīvokļus, īslaicīgu sociālo aprūpi un citus. Savukārt 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus.

“Šī ir iespēja ar projekta palīdzību uzsākt, izmēģināt jaunas lietas, kuras esošā budžeta līdzekļos nesanāktu,” semināra viesiem sacīja Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa.

Pēc informācijas sniegšanas par aktuālāko deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā Kurzemes plānošanas reģiona vadītāja Inga Kalniņa aicināja ikkatru iesaistīties diskusijā. Jautājumu no pašvaldībām un to sociālajiem dienestiem par projekta praktisko pusi bija daudz. Uz visiem jautājumiem atbilžu vēl nebija, jo par projektu gaidāmi precizējumi no Labklājības ministrijas. Lai pēcāk uz tiem pilnībā atbildētu, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji pieļauj iespēju paviesoties katrā no projektā iesaistītajām pašvaldībām uz diskusiju.

Projekta “Kurzeme visiem” kopējās izmaksas sastāda  vairāk nekā 6,2 miljonus eiro, no kuriem 85 procentus sedz Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums. Pārējo naudas summu – ap 900 tūkstošiem eiro – līdzfinansē valsts.


Sieviešu dienas svētki filiālēs

Filiāles "Iļģi" struktūrvienības "Pusceļa māja" vīrieši savas dāmas sveica ar pašu gatavotām un košām kartiņām, kā arī ar dažādām atraktīvām aktivitātēm. Viņām tika veltītas dziesmas, burvju triki. Savukārt pasākumu vīri noslēdza uzlūdzot dāmas uz jestrām dejām. Filiālē "Iļģi" sieviešu dienas pasākumā vīrieši dziedāja, deklamēja dzeju, kā arī pārsteidza dāmas ar pašu veidotie papīra ziediem un kartiņām. Bet, svinīgajam pasākumam noslēdzoties, aizsākās neliela diskotēka.


Skolēni viesojas ar koncertu

3. martā filiālē "Gudenieki" ar pavasarīgu koncertu viesojās Ventspils 5. vidusskolas audzēkņi.


Turpina apgūt karatē cīņas mākslu

Filiālē “Veģi” ir atsācis darboties projekts “Cīņu māksla ka fizioterapija”. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā (otrdienās un ceturtdienās) no plkst. 15.00 līdz plkst. 16:00. To galvenais mērķis ir radīt kustību prieku, vienlaikus attīstot fizisko sagatavotību. Nodarbībās veiksmīgi apvienots karatē un fizioterapija.

Aktīvajās nodarbībās piedalās 15 klienti vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Klienti nodarbību laikā gūst pozitīvas emocijas, tāpēc tās apmeklē ar prieku. Karatē paņēmienus mācāmies kopā ar karatē kluba “Baltais drakons” prezidentu Oskaru Kiseļevu. Pateicoties Oskaram aktīvi piedalījāmies dažādās sacensībās un pasākumos 2015. gadā.


Tiekas zinātniskajā sociālo darbinieku konferencē

Ikgadējā sociālo darbinieku konferencē „Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas” 19. februārī nozares pārstāvji pārrunāja vairākus profesionālajā dzīvē aktuālus tematus. Vislielāko interesi sociālo darbinieku vidū ieguva jautājums par deinstitucionalizāciju jeb pakāpenisku Valsts Sociālās aprūpes centru klientu rehabilitēšanu patstāvīgai dzīvei.

Labklājības ministriju pārstāvēja ministrijas parlamentārā sekretāre Karīna Korna. "Mums ir jāveic vēl daudz darba, lai personām ar invaliditāti tiešām arī būtu tiesības un iespējas. Vēlamies, lai dzīves kvalitāte visiem būtu labāka," sacīja K. Korna. Liepājas Universitātē viesojās arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. Pārdomas par aktualitātēm sociālajā darbā komisijas priekšsēdētājai bijušas vairākas: "Manuprāt, nav šaubu par nepieciešamību pēc deinstitucionalizācijas. Pieļauju, ka dažas lietas tiks palabotas – nedaudz ir jāpārskata darbības, lai pakalpojumi pašvaldībās būtu pilnvērtīgi un laicīgi sagatavoti."

Pēc vairāku lekciju nolasīšanas konferences dalībnieki dalījās darba grupās, lai novērtētu konkrēto tematiku. Liela aktivitāte bija novērojama diskusijā par deinstitucionalizācijas procesu, kur tās dalībnieki meklēja sociālo centru un to filiāļu darbības ieguvumus, iespējamos zaudējumos. "Visos līmeņos ir jāatrod atbalsta forma, lai cilvēks, uzsākot savu dzīvi, būtu pastāvīgs, bet tajā pašā laikā arī neapdraudētu sevi vai pārējos," teica viena no deinstitucionalizācijas procesa projekta "Kurzeme visiem" izstrādātājiem Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Inga Kalniņa. Katras darba grupas gūtās atziņas konferences rīkotāji pēcāk snieguši Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai A. Barčai.


Sniedz ieguldījumu sabiedrībā aktuālu problēmu risināšanā

Vairāk kā trīs mēnešu periodā astoņi jaunieši no Liepājas reģiona īstenoja divus sociālos projektus. Viņu uzdevums bija piedāvāt ilgtermiņa un īstermiņa risinājums sabiedrībā aktuālām sociālām problēmām, kā arī gūt apliecinājumu savam varējumam jau šobrīd sniegt ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Projekti tika veidoti sadarbība ar Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centru un Valsts Sociālas aprūpes centra “Kurzeme” filiāli “Liepāja” programmas "Go Beyond Liepāja" ietvaros.

“Programmas pirmajā posmā, sociālajos projektos, jauniešiem tika uzticēts 4 mēnešu garumā strādāt – atkarībām un bērnu un jauniešu ar attīstības traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Projektu laikā jaunieši izstrādāja gan īstermiņa risinājumus – prezentācijas, labdarības koncertu un citas aktivitātes, gan ilgtermiņa – interaktīvus materiālus par atkarību tēmām Atkarību profilakses centram un skolu programmu ikmēneša pasākumiem VSAC “Kurzeme” filiālei “Liepāja”,” komentēja programmas iniciators Līvis Lāma.

Sadarbībā ar VSAC “Kurzeme” filiāli “Liepāja” tika izstrādāta ikmēneša programma jauniešu un bērnu ar kustību traucējumiem integrācijai sabiedrībā. Programma veidota, lai skolas vecuma jaunieši labāk izprastu savus līdzcilvēkus ar kustību traucējumiem regulāri kontaktējoties ar viņiem. Projekta ietvaros arīdzan tika informēta sabiedrība par šiem bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, kā arī noorganizēts labdarības koncerts, lai iegūtu līdzekļus skaņu sistēmai. “Mūsu komanda vienbalsīgi vēlas pateikt milzīgu paldies ikvienam, kurš veltīja savu laiku un ieradās, lai atbalstītu jauniešus ar garīgās attīstības traucējumiem. Labdarības koncertu apmeklēja gandrīz 200 skatītāju un kopā mēs saziedojām 247,03 eiro, ” sacīja programmas dalībniece Kitija Kuduma.

Programma turpināsies ar jauniešu individuālajiem projektiem, kuru laikā jaunieši realizēs savas idejas gan sociālajā, gan biznesa jomā. "Go Beyond Liepāja" noslēgsies 2. jūlijā ar programmas dalībnieku individuālo projektu prezentācijām.

Foto: "Go Beyond Liepāja"


Svin Valentīna dienu filiālē "Iļģi"

"...vārdi, vārdi. Cik daudz uz pasaules ir vārdu! Bet katram no mums ir sirds, Viena sirds un tajā mājo - Mīlestība."

Filiālē ''Iļģi'' 12. februārī tika atzīmēta visu mīlētāju diena ar priekšnesumiem un dejām!


Atbalsta biedrību "Dižvanagi"

6. janvārī pulksten 19 Liepājas Pāvila baptistu draudzes baznīcā notika labdarības koncerts "Tu esi mans draugs". Pasākuma laikā tika vākti līdzekļi biedrības "Dižvanagi" atbalstam. Biedrība palīdz ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. VSAC "Kurzeme" un tās filiāles regulāri sadarbojas ar "Dižvanagiem", ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums.

Koncertā piedalījās dziedātāji Lauris Reiniks, Aija Andrejeva, Valters Frīdenbergs, Olga Rajecka un citi. Tradīciju pirms septiņiem gadiem aizsāka mūziķis Mārtiņš Freimanis. Tagad viņa iesākto turpina Mārtiņa Freimaņa fonds.

Foto: Edgars Pohevičs


Filiāle "Liepāja" cer iegūt skaņu aparatūru

5. februārī pulksten 15 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā noritēja labdarības koncerts, kurā tika vākti līdzekļi skaņas aparatūras iegādei Valsts Sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāles "Liepāja" vajadzībām. Koncerta laikā kopā savākti 247.03 eiro, ziņo pasākuma rīkotāji no jauniešu attīstības programmas "Go Beyond". Par iegūtajiem līdzekļiem filiāle "Liepāja" plāno iegādāties skaņu aparatūru.

Labdarības koncertā piedalījās Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas koris, vokālais ansamblis "Gaismiņas", tautas deju kolektīvs "Banga", mūziķi Toms Bokums un Raivis Bružis, Bērnu un jaunatnes centra koris "Reverberācija" un vokāli instrumentālais ansamblis "The Spirit".

Foto: "Go Beyond" Liepājas komanda


Filiālē ''Iļģi'' 20. janvārī notika pasākums - Popiela Kurzemē 2016, kur klientiem bija iespēja apliecināt savas prasmes mākslinieciskajā jaunradē.