250x250

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiālē “Iļģi” aicina darbā

 SAIMNIECĪBAS PĀRZINI

(profesijas klasifikatora kods 5151 11)

Prasības:

            - vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

            - vēlama vismaz  1 (viena) gada pieredze tehnisko pakalpojumu sniegšanā un organizēšanā.

            - prasme plānot, organizēt un sasniegt vēlamo rezultātu;

            - augsta atbildības sajūta, precizitāte un organizatoriskās prasmes;

            - zināšanas apsaimniekošanā, personāla vadībā, darba tiesību pamatos, datorzinībās; zināšanas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā;

            - izpratne par inženiertehnisko komunikāciju (ūdens saimniecības, t.sk. attīrīšanas iekārtas un atdzelžošana, video novērošana, ugunsdrošības sistēma, elektroapgāde, ventilācijas sistēmas, lifts, virtuves un veļas mājas             profesionālā tehnika, sadzīves tehnika), darbību un remontdarbu organizēšanu bojājumu gadījumā;

            - izpratne par iekšējo un ārējo kosmētisko darbu veikšanu – materiālu izvēle un kvalitatīva izpilde.

Pienākumi:

            - veikt pasākumus, lai nodrošinātu filiāles saimniecisko funkcionēšanu atbilstoši prasībām, nodrošinot darbības nepārtrauktību un lietderību.

Piedāvājam:

            - apmācību iespējas;

            - personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;

            - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

            - bruto atalgojumu no 600 līdz 756 EUR (atkarībā no profesionālās pieredzes);

            - veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 63491156.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.


250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi” aicina darbā

Palīgstrādnieku

(profesijas klasifikatora kods 9329 09)

Amata pienākumi:

 • Veikt labošanas un apdares remonta darbus;
 • Pārvietot smagumus;
 • Veikt citus saimniecības palīgdarbus (zālāja pļaušana, automašīnu mazgāšana u.c.).

Prasības pretendentam:

 • Pamata izglītība;
 • Vēlama pieredze iekšējo remontdarbu veikšanā;
 • Augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • Stabilu darba vietu;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Veselības apdrošināšanu.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – normālais darba laiks.

Slodzes tips - viena vesela slodze.

Darba samaksa – bruto atalgojums no 435,00 EUR – 450,00 EUR.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

 250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga” aicina darbā

Sociālo rehabilitētāju

(profesijas klasifikatora kods 3412 02)

uz nenoteiktu laiku

Amata pienākumi:

 • Plānot un realizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu klientiem;
 • Veikt klienta funkcionālo spēju izvērtēšanu sadarbībā ar starpprofesionāļu komandu;
 • Iesaistīt klientu apmācību programmās, lai uzturētu, atjaunotu vai apgūtu dzīves pamatprasmes;
 • Palīdzēt klientam realizēt sociālās aktivitātes dažādos pasākumos un nodarbībās, specializētās un radošās darbnīcās, kultūras un sporta pasākumos.

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā.

Prasmes un zināšanas:

 • Komunikācijas prasmes latviešu un krievu valodā;
 • Labas datorlietotāja prasmes (MS Word, MS Excel);
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Stabilu darba vietu;
 • Visas sociālās garantijas un papildus bonusus;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba vieta – Dundaga, Vīdales 17, Jaundundaga, Dundagas pagasts.

Darba laiks – nepilns darba laiks.

Slodzes tips – 0,25 slodze.

Darba samaksa - no 138,00 līdz 200,50 EUR + regulāras piemaksas.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156

250x250VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi" aicina darbā

PSIHIATRIJAS MĀSU

(profesijas klasifikatora kods 2221 36)

Amata mērķis:

          -Klientu veselības aprūpes nodrošināšana.

          -Medikamentu aprites nodrošināšana.

          -Citi pienākumi (veikt neplānotus darba pienākumus iestādes interesēs, saskaņā ar vadības norādījumiem ).

Prasības pretendentam:

          -Augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā  izglītība.

          -Reģistrēta ārstniecības persona un sertifikāts garīgās veselības aprūpes māsas specialitātē.

          -Zināšanas nozares terminoloģijā, ar nozari saistītos normatīvos aktos un standartos.

          -Humānisms, dažādību respektēšana, jebkura cilvēka cieņa, mērķtiecība, organizētība, precizitāte, patstāvība, izturība, atklātība, empātija, atbildības sajūta.

Piedāvājam:

          -Stabilu darba vietu.

          -Visas sociālās garantijas un papildus bonusus.

          -Veselības apdrošināšanu.

          -Regulāras apmācības un izaugsmes iespējas.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta – Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

Darba laiks – summētais darba laiks saskaņā ar grafiku.

Slodzes tips – viena vesela slodze.

Darba samaksa - no 666,00 EUR līdz 882,00 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes.

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

          -OVP karti par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 63491156