22.06.2017

Līgo svētkus sagaida ar etīdi

Filiālē "Iļģi" Līgo svētki tika ieskandināti ar pašu klientu iestudētu etīdi. Priekšnesumā skatītāji sekoja līdzi latviešu ģimenes piedzīvojumiem, kura meklē meitai precinieku. Kandidātu, kuri vēlētos iegūt Līzes roku netrūka, tādēļ arī neiztika bez amizantām situācijām. Ik pa laikam dažādus tēlus uz skatuves nomainīja citi aktieri. Tā darīts, lai nelielajā iestudējumā iesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēku. Pasākuma noslēgumā ar krāšņiem ziedu un ozollapu vainagiem tika sveikti Līgas un Jāņi.
 
Filiālē “Liepāja” jaunieši kopā ar filiāles darbiniekiem dziedāja svētku dziesmas, rādīja deju priekšnesumus un devās kopīgās rotaļās. Pasākuma gaitā dalībnieki pasniedza Līgo vainagu iestādes vadītājai Vitai Kadiķei. Svinību noslēgumā visi sēdušies pie Līgo svētku galda.

Filiālē “Gudenieki” klienti pie ugunskura dziedāja Līgo dziesmas, dejoja. Neizpalika arī Līgu un Jāņu godināšana.

Filiālē "Aizvīķi" Līgo svētki tika pavadīti senatnīgā noskaņā. Sociālie aprūpētāji stāstīja par Līgo un Jāņu ticējumiem, buršanos. Pēcāk kopīgi dziedātas dziesmas.


16.06.2017

KPR ESF 1000

Paplašinās projekta "Kurzeme visiem" sadarbības partneru loks

Par projekta "Kurzeme visiem" partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģionā.

Sadarbība ar jaunajiem partneriem uzsākta, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu sociālā mentora pakalpojumu un atbilstošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus tām Valsts sociālās aprūpes centrā "Kurzeme" dzīvojošām 27 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras individuālo vajadzību izvērtēšanas laikā izteikušas vēlmi uzsākt patstāvīgu dzīvi minētajās pašvaldībās.

Projekta "Kurzeme visiem" ietvaros līdz 2022. gadam patstāvīgai dzīvei sabiedrībā kopumā plānots sagatavot 97 personas ar GRT, kuras pašlaik dzīvo VSAC "Kurzeme" kādā no 6 filiālēm. Visām personām pirms patstāvīgas dzīves uzsākšanas pašvaldībā, tiks sniegts to pastāvīgas dzīves prasmēm atbilstošs individuāls atbalsts un sociālā mentora pakalpojums līdz 12 mēnešiem.

Šobrīd projekta "Kurzeme visiem" īstenošanā ir iesaistījušies 28 partneri – visas Kurzemes pašvaldības, piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības, visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē, kā arī Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme". Projekta īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.


2017.06.07

Konferencē atsvaidzina zināšanas par sociālo aprūpi

Aprīļa beigās vairāki VSAC “Kurzeme” pārstāvji Gdaņskā, Polijā, apmeklēja starptautisku sociālā darba konferenci “Sudraba gadsimts – mūsu atbildība”. Šogad kā galvenais vadmotīvs tika izvirzīta tēma - veco ļaužu aprūpe. Par aktualitātēm, iespējamajām problēmām un to risinājumiem konferences gaitā stāstīja dažādu profesiju un valstu pārstāvji.

Pēc konferences noklausīšanās bija iespēja apmeklēt trīs netālu esošos aprūpes namus Gdaņskas, Sopotas un Gdiņas pilsētās. Katrā no tiem bija iespējams uzzināt, kā noris pats aprūpes process, cik tas ir laikietilpīgs.

Sopotas aprūpes namā video materiālus un iestādes pārstāvju runāto papildināja vairāki praktiski demonstrējumi. Ņemot vērā, ka cilvēkam, kurš sirgst ar demenci, ir visai šaurs redzes loks, attiecīgi ar viņu ir arī jāstrādā pavisam citādāk, skaidroja aprūpes centra fizioterapeite. Viņa aprūpes centrā pielietoto metodiku ir balstījusi uz Amerikas Savienotajās Valstīs atzītas demences slimnieku aprūpētājas Tīpas Snovas (Teepa Snow) veiktajiem pētījumiem.

Speciālistes parādītās tehnikas varētu noderēt kā labs uzskates materiāls sociālās aprūpes un rehabilitācijas profesionāļiem, tādēļ dalāmies ar nelielu ieskatu no aprūpes centrā pieredzētā. Video iespējams aplūkot veicot klikšķi uz zemāk esošo attēlu vai arī šeit.

Sopota video pavadosais attels


26.05.2017

Sacensībās gūst bronzu

20. maijā Rīgā notika paralimpiskā sporta diena, kurā piedalījās arī filiāles "Dundaga" pārstāvji. Dundadznieki iemēģināja roku šautriņu mešanas, mehāniskās airēšanas un novusa sacensībās.
 
Pēdējā no pieminētajām disciplīnām filiāles klients guva godpilno 3. vietu.

19.05.2017

Satiekas Ģimenes dienā

Atzīmējot starptautisko Ģimenes dienu, filiālē “Iļģi” uz kopīgu pasākumu tika aicināti klientu radinieki. Pasākumā bija skatāmas dažādas etīdes, deju priekšnesumi, kā arī dzejas lasījumi.

“Jau vairākus gadus rīkojam Ģimenes dienu, uz kuru aicinām mūsu iemītnieku radiniekus, mīļos, un parādām, ko esam iemācījušies,” sacīja filiāles vadītāja Gita Babajana. Noslēdzoties pasākumam, ikkatrs tika aicināts aplūkot nelielu izstādi, kur izlikti klientu radošie darbi – adījumi, māla, koka izstrādājumi un citi. Kā arī sēsties pie kopīga galda, lai ieturētos ar klientu pašu rokām veidotiem saldumiem.


17.05.2017

KPR ESF 1000

Noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana

Kurzemē ir noslēgusies bērnu sociālās aprūpes centros (bērnu namos) dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kas tika veikta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kurās sociālos pakalpojumus uz 31.12.2016. saņēma 157 bērni. 

Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana tiek veikta visā Latvijā. Kurzemes reģionā bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu un sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi no 2016. gada novembra līdz 2017. gada aprīlim veica četri speciālisti - sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits.

Projekta ietvaros ir veikta 126 bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kuri izvērtēšanas laikā atradās iestādē un nebija sasnieguši 18 gadu vecumu:

  • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā – 27 bērniem;
  • Strazdes bērnu namā – 10 bērniem;
  • Ventspils novada bērnu namā "Stikli" – 18 bērniem;
  • Ventspils Sociālās aprūpes namā "Selga" – 24 bērniem;
  • VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja" – 47 bērniem.

Izvērtēšanas procesa laikā apstiprinājās, ka biežāk norādītie iemesli bērnu ievietošanai bērnu namos ir to pamešana novārtā vai vardarbība pret bērnu, kā arī vecāku alkoholisms un citas atkarības. Papildus tam iegūtā un apkopotā informācija apliecina, ka daļa bērnu vairākkārt piedzīvojuši gan bērna namu, gan audžuģimeņu, gan aizbildņu maiņu. Tāpat izvērtēšanas procesā ir konstatēts, ka lielākajai daļai bērnu vecāki ir dzīvi. Viss minētais norāda uz nepieciešamību būtiski palielināt ģimenēm sniedzamā atbalsta apjomu un daudzveidību, tādējādi samazinot risku bērniem nonākt institūcijās.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās personu tostarp bērnu skaitu. 


17.05.2017

Atklāj sensoro istabu un keramikas darbnīcu

15. maijā filiālē “Veģi” svinīgā gaisotnē tika atklāta sensorā istaba un keramikas darbnīca. Šāds ieguldījums bijis iespējams pateicoties rotari klubu atbalstam. Kopumā līdzekļus filiāles ieceru īstenošanai ziedojuši vienpadsmit rotari klubi no Latvijas, Zviedrijas un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Filiāle “Veģi” patlaban ir viena no pirmajām iestādēm Kurzemē, kurā ir iekārtota sensorā istaba bērniem. Sensorās jeb maņu, sajūtu istabas mērķis ir rosināt apmeklētāju uztveri, veicināt terapeitiskos procesus ar dažādu vizuālu un muzikālu rotaļu elementu palīdzību. Par multisensorās istabas piedāvātajām iespējām klātesošajiem pastāstīja uzņēmuma “Slaugivita”, kas piegādāja un uzstādīja nepieciešamās iekārtas, pārstāve Vineta Navicka.

Par rotari klubu saziedotajiem naudas līdzekļiem iestādē iekārtota arī keramikas darbnīca ar mūsdienīgu tehnisko aparatūru, kas ļauj turpat kabinetā ne tikai apdedzināt dažādos māla priekšmetus, bet arī tos dekorēt ar glazēšanas tehnikas palīdzību.

Parasti tik liela apjoma projektus rotarieši neatbalstot. “Priecājos, ka mums kopīgi ir izdevies paveikt tik lielu darbu. Šī ir pirmā reize, kad atbalstām šāda apmēra projektu, kas pati par sevi ir noderīga pieredze. Esam daudz apguvuši, jo, lai arī esam kaimiņi, mums katram ir sava unikalitāte,” sacīja zviedru rotari kluba pārstāvis Rumārs Karlsons (Rumar Carlsson). Pateicībā par atbalstu centra direktors Visvaldis Gūtmanis R. Karlsonam pasniedza filiāles “Iļģi” klientu veidotu māla mājiņu.


11.05.2017

Labiekārto pagalmu kopā ar brīvprātīgajiem

Filiālē “Liepāja” viesojās 3 meitenes no jauniešu kustības “The Point of reference”, lai sniegtu palīdzīgu roku iestādes darbiniekiem un klientiem teritorijas uzkopšanas darbos. Strādājot plecu pie pleca dienas gaitā tika no jauna nokrāsotas rotaļu trepes, apkoptas puķu dobes, kā arī paveikti citi ne mazāk nozīmīgi āra darbi.

Pēcāk meitenes ieguvušas pateicības rakstus par sniegto atbalstu, kā arī cienātas ar tēju un našķiem.

Jauniešu kustība ir izveidota, lai veicinātu jauniešu attīstību, interesi par Latvijas un citu valstu kultūru, popularizētu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.


08.05.2017

Valsts svētkus svin pie balta galdauta

Vislatvijas akcijā “Baltā galdauta svētki” iesaistījās arī VSAC “Kurzeme” filiāles. 03. maijā filiāle “Dundaga” svētkus iesāka ar nelielu atskatu vēstures lappusēs, lai kopīgi atminētos Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas notikumus. Pēcāk visi kopīgi dziedājuši patriotisko dziesmu “Saule, Pērkons, Daugava” un devušies uz iestādes pagalmu, lai sēstos pie baltā galdautā segta galda.

04. maijā filiāles “Aizvīķi” klienti un darbinieki apmeklēja Gramzdas pagasta rīkotos svētkus, kas veltīti valsts atjaunošanai. Pasākuma laikā svinīgi tika atklāts vides objekts “Vārti uz Latviju”, kuru veidojis mākslinieks Ģirts Burvis. Uz pasākumu ieradušies ne tikai vietējie, bet arī Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš, Skodas mērijas delegācija. Turpat netālu laukumā akcijas “Apskauj Latviju” ietvaros viesi iestādījuši divus ozolus. Pēc šīm aktivitātēm visi sēdušies pie kopīga galda.

Atsaucoties Latvijas simtgades svētku aicinājumam, 04. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu atzīmēja arī filiālē “Iļģi” ar svinīgu pasākumu “Mūsu Latvija dzejā un dziesmās”. Svētku ietvaros tika deklamēti dzejoļi un dziedātas dziesmas. Pēc katra klientu veltīta dzejoļa valstij simboliskā tortē tika iesprausts viens zieds, tādējādi parādot dzimtenes uzplaukumu un krāšņumu. Pasākuma noslēgumā viesi mielojušies ar cienastu, kas nolikts uz balta galdauta klātu galdu.

Līdzīgā garā valstij nozīmīgo dienu pieminēja arī filiālē “Gudenieki”. Klienti pulcējušies pie kopīga galda, lai cienātos ar pašu ceptu maizi, medu un dažādiem našķiem. Pasākuma gaitā tika rekonstruēti 1990. gada 04. maija notikumi, kā arī lasīti labi zināmu dzejnieku daiļdarbi un dziedātas klasiskas tautas dziesmas, popmūzikas estrādes hiti.

Filiālē “Liepāja” darbinieki kopā ar jauniešiem klāja galdu, pie kura pusdienojuši un dalījušies ar iespaidiem par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Jauniešiem tika stāstīts par vēsturiskajiem notikumiem, cik nozīmīgi tie bijuši.


24.04.2017

Talko Bernātu pludmalē

Vislatvijas akcijas "Lielā talka" laikā filiāles "Liepāja" jaunieši devās apgaitā uz Bernātiem, lai uzkoptu Baltijas jūras krastu. Viens no neparastākajiem atradumiem šoreiz bijusi vieglās automašīnas riepa.
Arī šogad jaunieši aktivitātē iesaistījušies ar neviltotu prieku un čaklumu.


18.04.2017

Svētkos ripina un sit olas

Lieldienas centra filiālēs tika aizvadītas pēc labākajām sentēvu paražām. Filiālē "Gudenieki" ikkatrs varēja savu krāšņo olu ripināt, kā arī ar to iesaistīties svētku kaujās. Pēcāk klienti saņēmuši apsveikumus un iesaistījušies jautrās dejās.


18.04.2017

KPR ESF 1000

Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde

Projekta "Kurzeme visiem" ietvaros martā uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns)  izstrāde, kuru veic SIA "SAFEGE BALTIJA".

Kurzemes reģiona DI plāna mērķis ir rast risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Kurzemes iedzīvotāju individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laikā iegūtā informācija par nepieciešamajiem pakalpojumiem veidos Kurzemes reģiona DI plāna pamatu. Būtiska nozīme būs arī sadarbībai ar pašvaldībām un esošo pakalpojumu sniedzējiem, lai apspriestu ieceres un diskutētu par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldību teritorijās. SIA "SAFEGE BALTIJA" uzklausīs iesaistīto pušu vēlmes, argumentus un pārdomas par sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamību, infrastruktūru, tās attīstību un pašvaldību redzējumu situācijas uzlabošanai. Vienlaicīgi tikšanos un diskusiju laikā būs jārod visām pusēm pieņemami risinājumi, kā un kur pilnveidot esošos un, nepieciešamības gadījumā, attīstīt jaunus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Kurzemē.

Kurzemes reģiona DI plānam ir jābūt visu pušu saskaņotam un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes (SPAP) apstiprinātam līdz 31.12.2017.

Kurzemes pašvaldības, kuru teritorijās, saskaņā ar izstrādāto plānu, būs jāattīsta sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, varēs  pretendēt uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu vajadzīgās infrastruktūras sakārtošanai.

Vairāk informācijas par projektu: šeit.


18.04.2017

Lielkoncertā gūst laureāta titulu

11. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes Aulā notika 21. integratīvās mākslas festivāls "Nāc līdzās", kurā piedalījās aptuveni 400 dalībnieku no visas Latvijas.

Lielkoncertā piedalījās arī filiāles "Liepāja" jaunietis Edgars Spēks, kurš uz ksilofona spēlēja un līdzi dziedāja dziesmu "Veltījums". Par šo priekšnesumu 38 dalībnieku konkurencē viņš ieguva laureāta titulu. Laureāti un zelta laureāti ieguva iespēju piedalīties "Nāc līdzās" Ziemassvētku koncertā 11. decembrī Cēsīs.

Žūrija, kuras uzdevums bija no 38 dalībnieku un apvienību pulka izvēlēties labākos, pulcēja sabiedrībā zināmus mūzikas nozares pārstāvjus. Tajā ietilpa komponists Kārlis Auzāns, pianiste Agnese Egliņa, operdziedātāja Evita Zālīte, kā arī fonda "Nāc līdzās" vadītāja Sarma Freiberga un fonda valdes locekle Marta Bieriņa.

Starp priekšnesumiem pasākuma vadītāja M. Bieriņa pārbaudīja dalībnieku zināšanas par Latvijas vēsturi un kultūru. Pēc priekšnesumiem žūrijas locekļi veltīja pozitīvus vārdus ikkatram dalībniekam. K. Auzāns uzsvēra, ka no ikviena "sajuta tik daudz laba, tik daudz prieka". Viņš arī novērtēja dalībnieku daudzveidīgās spējas, ne tikai dziedot, bet arī dejojot un skaitot dzeju. E. Zālīte pateicās ikkatram par iespēju būt līdzās un "būt kopā kā liela un kopīga ģimene".

Kā īpašais viesis koncerta izskaņā uzstājās mūziķis Markus Riva. "Paldies par pozitīvo attieksmi un silto uzņemšanu. Ceru, ka manas dziesmas spēs jūs iedvesmot," klātesošajiem pateicās mākslinieks.

"Nāc līdzās" laureāti 2017:
• RC “Mēs esam līdzās!” un TDK “Čiekurs” ar deju “Cik pasaule šī ir skaista”;
• Rūdis un Ričards no RC “Mēs esam līdzās!” ar dziesmu “Pēterītis ar Miķelīti”;
• “Cerību tilts’’Kapella “Zvaigžņu dzirksts” ar tautas dziesmu “Kur tie tādi?”;
• Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” ar deju “Murrā, murrā, murr!”;
• Edgars Spēks no VSAC Kurzeme filiāles “Liepāja” ar dziesmu “Veltījums”;
• Kaspars Grigāns ar dziesmu “Es aiziet nevaru”;
• Kristiāna Bērziņa ar dziesmu “Tauriņa samtainā smarža”;
• Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas kustību grupa ar deju “Pirts deja”;
• Renāte Jakovļeva un Antons Sņegovs no Latvijas Neredzīgo biedrības ar dziesmu “Pasakā”;
• Liepājas speciālās internātpamatskolas “Liepājas dzintariņi” ar deju “Aiz ezera augsti kalni”;
• Jorens Turks ar ritma grupu no Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas ar priekšnesumu “Sirmie pagalmi”;
• Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem ar melodeklamāciju “Dod, Dieviņi, dodamo”.

"Nāc līdzās" Zelta laureāti 2017:

• Zvaigžņu dzirksts trio no Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” muzikālu kompozīciju “Iet tuvu līdzās”;
• DAC ”Cerību ligzda” kustību teātra un deju grupa ar deju;
• Saksafonu duets Līva Paula Paleja un Agnese Puisāne no Strazdumuižas internātvidusskolas- vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar skaņdarbu “Ai, zaļā līdaciņa”;
• Kristaps Kaņuks ar repu “Sprīdītis”;
• Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas deju grupa “Inter&Nats” ar deju “Vikingi Daugavas krastos”.


10.04.2017

Aicina uz atvērto durvju dienu

Filiālē "Veģi" 20. maijā tiks rīkota atvērto durvju diena, kura veltīta Mātes dienai. Uz pasākumu aicināts ikviens interesents.

Dienas kārtība:
• 10.30 – 11.00 dalībnieku reģistrācija;
• 11.00 – 11.20 klientu darbu izstādes apskate;
• 11.20 – 11.50 klientu koncerts;
• 11.50 – 12.30 iepazīšanas ar jaunajām sensorās rehabilitācijas un keramikas darbnīcu telpām, aprīkojumu un to darbību;
• 12.30 – 13.30 kafijas pauze, pārrunas ar filiāles darbiniekiem un viesiem.


31.03.2017

Iesaistās sporta aktivitātēs kopā ar skolēniem

Filiālē “Liepāja” 30. martā viesojās Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas 4.b klase. Skolēni filiāles jauniešiem kā dāvanu līdzi bija paņēmuši divas basketbola bumbas, ar kurām pēcāk visi iesaistījās dažādās sporta spēļu disciplīnās – stafetē, tautas bumbas spēlē. Sportiskajās aktivitātēs ikkatru iesaistīja mācību iestādes skolotājs Dmitrijs Gorlačevs.

Pēc pasākuma bērni kopīgi dzēruši tēju.

Foto: filiāle "Liepāja", Liepājas A. Puškina 2. vidusskola


30.03.2017

Piedalās galda spēļu turnīrā

Filiālē “Gudenieki” aizvadīts aktīvs galda spēļu turnīrs. Pasākumā piedalījās 20 klientu, kuri spēlēja dažādas par teju klasiku dēvējamas spēles – dambreti, “Cirku” un “riču-raču”. Spēļu turnīrā klienti esot iesaistījušies ar lielu aizrautību un prieku.

Turnīra noslēgumā ikkatrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu un kārumus. Iespējams, galda spēļu turnīrs varētu izvērsts par regulāru pasākumu. Klienti pēc pasākuma noslēgšanās esot izteikuši vēlmi šāda veida turnīros piedalīties arī citreiz.


29.03.2017

Iepazīstina ar piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem

29. martā VSAC “Kurzeme” viesojās Labklājības ministrijas pakļautībā esošā Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Vizītes mērķis bija iepazīstināt centra un filiāļu vadību ar aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem, kurus, iespējams, varētu izmantot arī centra klienti.

Prezentāciju par SIVA piedāvātajiem pakalpojumiem tās pārstāvji iesāka ar pozitīvajiem piemēriem. “Ir mums vairāki pozitīvi piemēri, kur pēc prakses iziešanas kādā uzņēmumā cilvēks tālāk arī ir ieguvis darbu,” pastāstīja SIVA profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas vadītāja Iveta Purne. “Šādi piemēri jau ir Latgalē, Zemgalē. Ceram, ka tādi būs arī pie jums.” Patlaban aģentūra teju 40 procentos gadījumu ir spējusi nodrošināt ar darbu cilvēkus ar garīgās attīstības, funkcionāliem traucējumiem, informēja vecākā eksperte profesionālās piemērotības noteikšanā Marika Sermule. Tikšanās reizē aģentūru pārstāvēja arī projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” sociālā darbiniece Aiga Dārzniece.

“Skatoties deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros, šī ir ļoti laba iespēja. Ja cilvēks būs izgājis visus nepieciešamos procesus pie mums un arī aģentūrā, tad būs pilnībā skaidrs, ka viņš ir spējīgs uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus aprūpes nama,” noslēdzot SIVA prezentāciju sacīja VSAC “Kurzeme” direktors Visvaldis Gūtmanis.


24.03.2017

Gūst atzinību mākslas festivālā "Nāc līdzās"

23. martā Kuldīgā notika reģionālais mākslas festivāls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Nāc līdzās Kurzemē". Kopumā pasākumā piedalījās 14 mākslinieku, kolektīvu. Klātesošos priecēja gan muzikāli, gan teatrāli priekšnesumi. Mākslas festivāls noris jau 21. gadu.

Taču, lai arī priekšnesumu veids katram bija citādāks, par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei tematiski katrā no tiem tika iepīts zināms patriotisks vēstījums. No filiāles "Liepāja" uz Kuldīgu devās Edgars Spēks, kurš uz ksilofona spēlēja un arī pats dziedāja dziesmu "Veltījums mīlestībai".

Žūrijai lēmums par to, kurus no dalībniekiem tālāk izvirzīt festivāla finālam Rīgā, neesot nācis viegli. "Jūs visi esat īpaši, jūs varat un jums sanāk," emocionāli pēc žūrijas locekļu apspriedes sacīja režisore Dace Priede. Kopumā uz galvaspilsētu tālāk izvirzīti 9 dalībnieki, kolektīvi. Viņu pulkā ir arī filiāles "Liepāja" jaunietis Edgars.


21.03.2017

Sveicam Vispasaules sociālā darba dienā!

VSAC "Kurzeme" direktora Visvalža Gūtmaņa sveiciens Vispasaules sociālā darba dienā: "Lai arī cik atšķirīgi mēs cits citam šķistu, mūs tomēr vieno kaut kas kopējs - mīlestība. Šajā dienā visā pasaulē mēs ar mīļu vārdu un patiesu cieņu pieminam visus, kuri savas rūpes un uzmanību dāvā, strādājot sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomā. Sveicu visus sociālos darbiniekus!"


21.03.2017

Kopsapulcē tiekas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu direktori

17. martā VSAC “Kurzeme” vadība un filiāļu vadītāji viesojās VSAC “Zemgale” filiālē “Jelgava”, lai apmeklētu Latvijas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas (SARIDA) kopsapulci.

Tikšanās laikā profesionāļi, kuru darbs ir saistīts ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, iepazīstināja ar nozares aktualitātēm. Ar savu pieredzi un jaunumiem dalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Labklājības ministrijas Valsts sekretārs Ingus Alliks, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš un departamenta vecākā eksperte Egita Dorožkina, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne, VSAC “Zemgale” direktors Ilgonis Leišavnieks un citi.

Par deinstitucionalizācijas projekta norisi pašvaldībās iepazīstināja Latvijas pašvaldības (LPS) priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis un LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Labklājības ministrijas atbildīgie darbinieki iepazīstināja klātesošos ar aktualitātēm, kuras gaidāmas sociālajā jomā.

Savukārt par paveikto 2016. gadā pastāstīja SARIDA prezidents Modris Karselis. Tikšanās laikā bija iespējams uzzināt par SIA “Slaugivita LV” jaunāko tehnisko palīglīdzekļu piedāvājumu.


20.03.2017

KPR ESF 1000

Sākta projekta “Kurzeme visiem” sociālo pakalpojumu sniegšana

Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Patlaban dienas aprūpes centra pakalpojumu izmanto viena pilngadīga persona.

Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu pārstāvju individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Izvērtēšanas rezultātā tiek noteikti un rekomendēti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Ieteiktos un atbalsta plānā iekļautos pakalpojumus personas var saņemt dzīvesvietas pašvaldībā. Šobrīd viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Kurzemē sākusi saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu.

Papildus tam, lai samazinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem nonākšanu ilgstošas aprūpes institūcijā, pašvaldībā var saņemt arī citus pakalpojumus, piemēram aprūpes pakalpojumu bērnam ar invaliditāti un “atelpas brīža” pakalpojumu bērna ģimenei. Aprūpes pakalpojumu var saņemt bērna līdz 4 gadu vecumam ikdienas aprūpei un uzraudzībai, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Savukārt “atelpas brīža” pakalpojumu ģimene var saņemt, lai nodrošinātu īslaicīgu (līdz 30 diennaktīm gadā) bērna līdz 18 gadu vecumam aprūpi un uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja. Līdz šim vislielākā interese ir par “atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanu, par kuru Kurzemes pašvaldībās saņemti 7 pieprasījumi, un aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, par kuru ir 4 pieprasījumi. Pakalpojumu sniegšana uzsākta Liepājas un Ventspils pilsētu, Grobiņas, Talsu, Mērsraga un Ventspils novadu pašvaldībās.

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros personām ar GRT ir iespēja saņemt arī citus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: grupu dzīvokļus, specializētas darbnīcas, aprūpi mājās, atbalsta grupas un grupu nodarbības, kā arī speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumu pārejai uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Savukārt bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā iekļautos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus noteiktā apjomā. Par projekta apmaksātajiem pakalpojumiem un to pieejamību vairāk informācijas iespējams iegūt pašvaldības sociālajā dienestā. Kurzemes plānošanas reģions prognozē, ka līdz ar visu atbalsta plānu izstrādi, augs arī sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieprasījums un to saņemšana.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenošanu līdz 2022.gadam līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos. To kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus sociālus pakalpojumus un samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.


17.03.2017

Liepājnieki viesojas filiālē "Veģi"

Šonedēļ Liepājas filiāles jaunieši devās pieredzes apmaiņas braucienā uz filiāli "Veģi". Tur liepājnieki vēroja deju priekšnesumu, ko bija sagatavojuši filiāles "Veģi" klienti. Pēcāk deju placi "ieņēma" arī Liepājas jaunieši.
 
Pēc vizītes filiālē "Veģi" liepājnieki devās ekskursijā uz Kuldīgu, lai aplūkotu Ventas rumbu un nedaudz iepazītu Latvijas vēsturi.
 

16.03.2017

Viesojas pārstāvji no pansionāta "Rauda"

Vakar, 15. martā, filiālē “Iļģi” pieredzes apmaiņas nolūkos viesojās Engures novada pansionāta “Rauda” direktore Dace Randoha kopā ar vairākām kolēģēm. Tikšanās laikā kopā ar filiāles “Iļģi” vadītāju Gitu Babajanu tika izrunātas aktuālākās sociālās rehabilitācijas tendences, salīdzinātas kopīgās un atšķirīgās iezīmes abu iestāžu darbā. Pie sarunu tematiem interesējošas abu iestāžu pārstāvjiem bija: ēdināšana, darba grafiki, nodarbinātība, darbinieku vērtēšana un citas.

Vizītes ietvaros tika apmeklētas veselības aprūpes bloka un klientu dzīvojamās telpas, struktūrvienība Pusceļa māja, dažādās klientiem pieejamās darbnīcas.


10.03.2017

Sieviešu dienā sveic ar pašu gatavotu torti

Arī VSAC "Kurzeme" filiālēs 8. martā tika atzīmēta starptautiskā sieviešu diena. Stiprā dzimuma pārstāvji filiāles "Iļģi" struktūrvienībā Pusceļa māja savas dāmas un darbinieces apsveica ar pašu gatavotām košām kartiņām un cepumu torti.


22.02.2017

Iegūst zināšanas par galda etiķeti

20. februārī filiāles "Liepāja" jaunieši nodarbībā apguva zināšanas par galda etiķetes smalkumiem. Jaunieši iesaistījās ne tikai maltītes sagatavošanā, bet arī galda klāšanā, trauku, ēdampiederumu servēšanā.


20.02.2017

Konferencē runā par sociālo uzņēmējdarbību

17. februārī Liepājas Universitātē notika 11. zinātniski praktiskā konference "Sociālā darba aktualitātes". Konferenci rektore Dace Markus atklāja, uzsverot sociālās jomas nozīmīgumu. "Sociālais darbs ir tāds, kur ir ļoti cieša saite starp pedagoģiju, medicīnu, sociālo jomu. Šādu darbu var strādāt iejūtīgi, labestīgi cilvēki, kuri visiem spēkiem cenšas palīdzēt," sacīja D. Markus.

Sociālo darbinieku svarīgumam piekrita arī VSAC "Kurzeme" direktors Visvaldis Gūtmanis. "Darbiniekiem ir nepieciešams īpašs aicinājums, lai spētu veikt savu darbu. Esam pateicīgi, ka Latvijā ir politiķi, kuri izprot sociālo jomu un spēj panākt pozitīvas pārmaiņas," teica V. Gūtmanis.

Kā ik gadu ar aktualitātēm sociālajā jomā iepazīstināja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. "Šajā gadā sociālajā jomā kopumā ir 17 jaunumu," iesākto un paveikto darbu uzskaiti uzsāka Saeimas deputāte A. Barča. Liela daļa no tiem ir aktuāli pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā saskaras ar dažāda veida pabalstiem, kuri piešķirami pašvaldības iedzīvotājiem.

Īsumā par sociālo uzņēmējdarbību, kas šajā konferencē bija galvenais temats, pastāstīja Liepājas Universitātes maģistra programmas “Sociālais darbs” absolvente Andra Jurgelāne. “Tas ir uzņēmums, kurš risina sociālās problēmas, ražojot preces, piedāvājot pakalpojumus. Tas tiek panākts peļņu novirzot sociālo problēmu risināšanā,” iepazīstināja A. Jurgelāne. “Kā piemēru varētu nosaukt uzņēmumu, kurš nodarbina invalīdus. Ieguvēji šajā ziņā ir ne tikai paši cilvēki, bet arī viņu ģimenes, valsts.”

Kā viens no veiksmīgajiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem konferences ietvaros bija izvēlēta Liepājas biedrība “Dižvanagi”, ar kuru iepazīstināja tās dibinātāja un vadītāja Ilze Durņeva. Patlaban biedrības sniegtos pakalpojumus izmanto 150 ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Šogad “Dižvanagi” svinēs devīto savas pastāvēšanas dzimšanas dienu. To gaitā ir paveikts daudz, bet iecerēts esot vēl daudz, atzīst I. Durņeva. “Visu, kas līdz šim brīdim ir paveikts, ir iegūts ar ilgu un smagu darbu,” sacīja biedrības vadītāja.

Konferences noslēgumā biedrība “Dižvanagi” klātesošajiem praktiski demonstrēja, kā noris kanisterapijas nodarbība. Šajā terapijā kā galvenais instruments kalpo viens vai vairāki suņi, kuri ir speciāli apmācīti. Kanisterapija var palīdzēt atgūt uzticēšanos, attīstīt neatkarību, iecietību, paškontroli, kā arī attīstīt empātiju.


16.02.2017

Iejūtas mūziķu, dejotāju lomās

Valentīna dienu filiālē "Liepāja" atzīmēja ar tematisku pasākumu "Dziedi vai dejo ar zvaigzni". Muzikālā pasākuma gaitā vairāki jaunieši iejutās labi pazīstamu mūziķu un dejotāju lomās.


15.02.2017

Bauda dzeju par mīlestību

Gatavojoties Valentīna dienai, 12. februārī filiālē "Aizvīķi" notika tematiska pēcpusdiena "Mīlestība". Tās gaitā klienti lasīja dzeju un skatījās filmu "Īsa pamācība mīlēšanā".


07.02.2017

Spēlē dziesmu popūriju

Piektdien, 3. februārī, filiālē "Iļģi" ar muzikālu priekšnesumu uzstājās viesi no Liepājas - vokālā un ģitāristu studija "Skani" un tautas mākslas kopa "Ziņģīte".

Dažādu paaudžu mūziķi spēlēja un dziedāja vairākas labi zināmas dziesmas. Lai priekšnesumu padarītu interesantāku, ik pa laikam mūziķi skaņdarbus apvienoja popūrijā.

07.02.2017

Piedalās Kurzemes Boče kausa izcīņā

2. februārī Kuldīgā ikgadējās sacensībās cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem jeb Kurzemes Boče kausa izcīņā piedalījās trīs VSAC "Kurzeme" filiāles - "Dundaga", "Gudenieki" un "Liepāja". Septiņu komandu konkurencē centra filiāļu pārstāvji A un B divīzijās ieguva sākot no 2. līdz 4. vietai.

Sacensību sākumā notiek komandu divizēšana jeb testēšana, tādējādi sadalot sportistus pēc to fiziskajām spējām.

Sacensības organizēja Speciālais Sporta Centrs sadarbībā ar Latvijas Speciālo Olimpiādi un Pelču speciālo internātpamatskolu - attīstības centru. Kā tiesneši sacensībās darbojās Kuldīgas 2.vidusskolas jaunieši.


26.01.2017

KPR ESF 1000

Aicina pieteikties bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādei

Kurzemes plānošanas reģions līdz 16.02.2017. plkst. 15:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei.

Kurzemes reģionā ir 5 bērnu aprūpes iestādes. Pieteikumus iespējams iesniegt uz viena vai vairāku aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi:

  • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamam;
  • Ventspils novada bērnu namam „Stikli”;
  • Strazdes bērnu namam;
  • Ventspils Sociālās aprūpes namam „Selga”;
  • VSAC „Kurzeme” filiālei „Liepāja”.

Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu attīstības plānošanas dokumentu vai institūciju vadības dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau pabeigti, kā arī pieredze vismaz divu finanšu plānošanas vai analīzes dokumentu izstrādē. Pretendentiem jāvar piesaistīt reorganizācijas plāna izstrādes vadītāju un sociālās jomas ekspertu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Konkursa uzvarētājam reorganizācijas plāni būs jāizstrādā un jānodod līdz š.g. 31.jūlijam.

Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties šeitKurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā sadaļā „Iepirkumi”.

Konkurss izsludināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.


26.01.2017

Pārrunā labās prakses piemērus

Vakar, 25. janvārī, Medzes kultūras namā uz tikšanos aicināja Liepājas Diakonijas centrs, lai dalītos ar savu un vairāku sociālo partneru pozitīvo pieredzi dažādu “mikroprojektu” izveidē. “Mūsu mērķis ir savest cilvēkus kopā. Saprast, vai Grobiņas novada ļaudis vēlas kopīgiem spēkiem attīstīties, kādā veidā tas varētu notikt un kā mēs varētu palīdzēt,” konferences dalībniekus uzrunāja Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze.

Par dažādu sportisku un praktisku nodarbību izveidi, pateicoties projektiem, kurus atbalstījusi pašvaldība vai arī Diakonijas centrs, pastāstīja Liepājas Reimatiķu biedrība, Liepājas Neredzīgo biedrība. Piemēram, Neredzīgo biedrība par pašu sarakstīta projekta līdzekļiem iegādājušies nepieciešamos darba rīkus, lai varētu apgūt tapošanu – rokdarbu tehniku, kas lielā mērā līdzīga adīšanai. “Pēc visiem projektiņiem jau paliek kaut kas, ko pēc tam vēl var izmantot,” smaidot sacīja Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāve Zigrīda.

Liepājas Diakonijas centrs uz konferenci līdzi bija paņēmuši nelielu izstādi, kurā aprakstīti vairāku cilvēku likteņstāsti (vairāk par izstādi lasāms šeit: bit.ly/2jt2Kqy). Vienā no tiem ir tikuši arī VSAC “Kurzeme” filiāles “Iļģi” struktūrvienības Pusceļa māja iemītnieki Zelma un Valdis. Viņi dalījušies par to, ka vēlētos dzīvot patstāvīgi Liepājas domes Sociālā dienesta grupu dzīvoklī. Arī viņi vakar apmeklēja konferenci un piedalījās grupu darbā, kur tika ģenerētas idejas cilvēku iesaistei “mikroprojektu” izveidē, dzīves apstākļu uzlabošanai.

Pasākuma gaitā varēja iegādāties dažādus rokdarbus, kurus veidojuši filiāles “Iļģi” klienti. Ar savu vēsturisko priekšmetu pūru padalījies arī Grobiņas novadnieks Andris Leimants.