Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
  Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā” 21.07.2021. Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā…
Statuss:
Īstenošanā
  05.01.2021 Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022 Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi…
Statuss:
Īstenošanā
Lai Kurzemes reģionā ieviestu un koordinētu deinstitucionalizācijas procesus, Kurzemes plānošanas reģions ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu, kuru līdzfinansē Latvijas valsts, īsteno projektu KURZEME VISIEM (projekta nr. 9.2…
Statuss:
Noslēdzies
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības…
Statuss:
Noslēdzies
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org Projekts ir noslēdzies. Biedrība "GM Integration"…