Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

 

05.01.2021

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”

Ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Apšu ielā 3A, Liepājā ar kadastra numuriem:  17000330129001, 17000330129002, 17000330129003.

Projektā ietvaros ir veikta ēku cokola siltināšana, veco koka logu un koka durvju nomaiņa pret siltumnoturīgiem PVC logiem un alumīnija durvīm, bet ielas pusē ar siltumnoturīgām koka durvīm. Iekšpagalma saimniecības ēka ir nosiltināta ar akmens vati. Visām trīs ēkām ir nosiltinātas jumta konstrukcijas un veikta jumtu segumu nomaiņa.


03.11.2020

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Aktīvi turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus veic SIA „PRO DEV”. Ēkām ar kadastra numuriem 17000330129001 un 17000330129002 ir veikti cokola siltināšanas darbi un turpinās jumta rekonstrukcija un bēniņu siltināšana. Ēkai ar kadastra numuru 17000330129003 ir nosiltināta fasāde un turpinās jumta rekonstrukcijas darbi.


17.07.2020

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Ir uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus veic SIA „PRO DEV”, par būvuzraudzību atbild SIA „Likor”, par autoruzraudzību – projekta autors SIA „Belss”.


26.05.2020

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Aicinājums piedalīties tirgus izpētē par projekta vadības pakalpojuma nodrošināšanu, piedāvājumu iesniegšana 2020.gada 3.jūnijs plkst. 11.00. projekta Nr.4.2.1.2/17/I/022 “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā" ietvaros.

Piedāvājumi iesniedzami saskaņā ar pievienoto formu.


22.05.2020

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

05.03.2020. elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā VSIA "Šampētera nams" izsludinātajā iepirkumā “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā”, identifikācijas Nr. ŠN 2020/4-SILT, 08.05.2020. ir pieņemts lēmums. Pamatojoties uz 2020.gada 23.martā CFLA sniegto atzinumu Nr. 39-2-40/2154  “Par atzinuma sniegšanu vienošanās Nr.4.2.1.2/17/I/022 būvdarbu iepirkumam Nr. ŠN 2020/4-SILT” iepirkuma procedūras dokumenti nosūtīti CFLA pārbaudes veikšanai un ir uzsākta būvdarbu līguma slēgšana.


27.02.2020.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ir saņemts atzinums par nosūtīto iepirkuma dokumentāciju, kurā norādīts, ka nepieciešams pārskatīt iepirkuma dokumentāciju.

Iepirkuma dokumentācija pārskatīta un tiek veikta saskaņošana ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.


28.11.2019.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress:

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Sadarbībā ar VSIA “Šampētera nams” ir sagatavota un apstiprināta būvdarbu veikšanas iepirkuma dokumentācija. 2019.gada 26.novembrī iepirkuma dokumentācija ir nosūtīta Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pirmspārbaudes veikšanai un atzinuma sniegšanai.

Tiklīdz tiks saņemts atzinums par iepirkuma dokumentāciju, tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu Elektrisko iepirkumu e-konkursu apakšsistēmā.


26.08.2019.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress:

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2018.gada 20.decembrī Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldītājs VSIA “Šampētera nams” izsludinātais atklātais konkurss par būvdarbu veikšanu, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 21.janvāri, tika pārtraukts, jo saņemti Sadarbības iestādes norādījumi par iepirkuma dokumentāciju.

Atkārtotā iepirkumā, kurš tika izsludināts 21.06.2019. ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 08.07.2019., netika iesniegti piedāvājumi un iepirkums tika izbeigts bez rezultāta.

10.07.2019. tika izsludināts atkārtots iepirkums ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 29.07.2019. Iepirkums tika pārtraukts, jo saņemti Sadarbības iestādes norādījumi par iepirkuma dokumentāciju.

Uz doto brīdi tiek pārskatīta iepirkuma dokumentācija un gatavots jauns iepirkums.


27.05.2019.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā”, īstenošanas progress:

Turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2018.gada 20.decembrī Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldītājs VSIA “Šampētera nams” izsludināja atklātu konkursu uz būvdarbu veikšanu, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 21.janvāris.


26.02.2019.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

“Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā”

VSAC ‘’Kurzeme’’ un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 4 oktobrī noslēdza līgumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” īstenošanu.

Līgums noslēgts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts padotības iestādes VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” Apšu ielā 3A, Liepājā trim ēkām. Projektā ir paredzēts veikt ēku cokola siltināšanu, veco koka logu un koka durvju nomaiņu pret siltumnoturīgiem PVC logiem un alumīnija durvīm, bet ielas pusē ar siltumnoturīgām koka durvīm. Iekšpagalma saimniecības daļas ēka tiks siltināta ar 150 mm akmens vati. Visām trīs ēkām tiks siltinātas jumta konstrukcijas. Pēc projekta aktivitāšu veikšanas VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” samazināsies energoresursu patēriņš, tā panākot energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās Apšu ielā 3A.

Būvdarbus ir plānots veikt 2019 gadā.


14.12.2018.

Projekts Nr.: 4.2.1.2/17/I/022

“Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā”

VSAC ‘’Kurzeme’’ un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 4 oktobrī noslēdza līgumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC ‘’Kurzeme’’ filiālē ‘’Liepāja’’, Apšu ielā 3A, Liepājā” īstenošanu.

Līgums noslēgts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.