Labklājības ministrijas piederošos un piekrītošos nekustamos īpašumus, kuri nodoti lietošanā Valsts sociālā aprūpes centram “Kurzeme”, pārvalda valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem"


Noslēgtie nomas līgumi:


Nekustamā īpašuma adrese:Vīdales iela 17, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Kadastra Nr.:88500150114

Platība:0,114 ha

Lietošanas mērķis:Artēziskās akas apsaimniekošanai un uzturēšanai.  

Nomnieks:SIA „Ziemeļkurzeme”

Nomas maksa (m2/mēn.):1,5% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN 21%

Nomas līguma termiņš:12.08.2019..-11.08.2024., līgums Nr.5.4.1/48


Kontaktinformācija:

Līga Vigule

Galvenā saimniecības pārzine - Administrācija
liga.vigule [at] vsackurzeme.gov.lv