Liels paldiesLiepājas centra sākumskolas  skolēniem, vecākiem un skolotājiem
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-336