Statuss:
Īstenošanā
Projekts "Interreg Latvija – Lietuva" “INO-REHAB”

Programma: Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021-2027.

Projekts: LL-00121 "Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju "(INO-REHAB)

LL-00121 “New look towards successful rehabilitation of vulnerable groups” INO-REHAB

Saīsinātais nosaukums: INO-REHAB

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2024. – 01.02.2026. (24 mēneši).

Vadošais partneris: Lietuvas Republikas Klaipēdas slimnīcas Palangas rehabilitācijas filiāle "Pušynas" (LT),  www.palangapusynas.lt

Projekta partneris: Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” (LV), www.vsackurzeme.gov.lv;

Projekta mērķis ir izveidot inovatīvus atbalsta pasākumus, kuru pamatā ir sociālo prasmju pilnveidošana, lai neaizsargātās grupas veiksmīgi iekļautos sabiedrībā. Šis projekts sniegs inovatīvu risinājumu caur jaunām rehabilitācijas praksēm – autonoma sensorās rehabilitācijas metode, balstoties uz sociālo izziņu un sociālo prasmju pielietošanu reālās sociālās dzīves situācijās. Speciālisti iemācīsies praktiski pielietot projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju.

Projektā plānotas aktivitātes: Projekta partneri izveidos un aprīkos sensorās integrācijas salas. Palangā tiks uzstādītas trīs sensorās salas, kuras tiks aprīkotas ar mēbelēm, speciāliem ergoterapijas un fizioterapijas instrumentiem. VSAC “Kurzeme” filiālē “Iļģi” Grobiņas pagastā, tiks izveidota vēl viena mobilās sensorās integrācijas sala un  sensorais dārzs. Turklāt VSAC "Kurzeme" filiālē “Liepāja” tiks izveidota sociālo prasmju laboratorija - ģimeniskai videi pietuvināta mācību virtuve.

Kopumā kvalifikāciju paaugstinās 34 speciālisti un vairāk kā 650 pacientu tiks testēti izmantojot jaunos metodiskos materiālus projektu partneru     organizācijās, un vairāk nekā 2000 neaizsargāto grupu cilvēki un partneru institūciju pārstāvji ik gadu saņems jaunu un inovatīvu pakalpojumu.

Kopējās projekta izmaksas ir 493 829,35 EUR (VSAC “Kurzeme” projekta daļa 274 144,86 EUR). ES līdzfinansējums 395 063,47 EUR.

Projektu līdzfinansē:

Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021-2027. gadam

www.latlit.euwww.europa.eu;

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.