Statuss:
Noslēdzies
Interreg logo

 

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” (SUPER)

LLI-336 “Successful psychosocial and sensory rehabilitation for children and adults suffering from mental and behavioural disorders,” SUPER

Saīsinātais nosaukums: “SUPER”

Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2018 – 30.11.2020 (24 mēneši).

Vadošais partneris: Palangas veselības aprūpes centrs (LT),  www.palangospoliklinika.lt

Projekta partneri:

     

      Projekta mērķis ir   uzlabot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā. Projekts piedāvā jaunus risinājumus abām valstīm. Projekta gaitā tiks izstrādāta jauna un novatoriska sensorās rehabilitācijas metodoloģija. Tiks organizētas astoņas mācību programmas speciālistu kompetenču pilnveidošanai neiropsiholoģijā un darbam ar jaunizveidoto instrumentu (apgūstot prasmes izvēlēties sensorās programmas konkrētiem gadījumiem). Kopumā 37 speciālisti uzlabos un pilnveidos patreizējo kvalifikāciju.

 

Projektā plānotas aktivitātes:

Partnerinstitūcijās ierīkos sensorās integrācijas telpas: vienu Lietuvas Jūras muzejā Delfīnu terapijas centrā, vienu Palangas veselības aprūpes centrā, divas Valsts sociālās aprūpes centrā “Kurzeme” un divas Liepājas slimnīcā “Piejūras Slimnīca”. Liepājas “Piejūras Slimnīca” ierīkos arī vienu āra terapijas pastaigu laukumu.

Kopumā 2023 pacienti- bērni un pieaugušie, kas slimo ar garīgiem un uzvedības traucējumiem, apmācītu speciālistu vadībā moderni aprīkotās sensorās integrācijas telpās Lietuvā un Latvijā saņems jaunu rehabilitācijas pakalpojumu.

Kopējās projekta izmaksas ir 651 176,33 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 553 499.87 EUR.

Valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme”  finansējums: 103 489.92 EUR

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

www.latlit.euwww.europa.eu;

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

04.06.2019.

Projekta ietvaros 04.06.2019. izsludināts atklāts konkurss par sensoro istabu aprīkojuma un iekārtošanai nepieciešamo preču piegādi un uzstādīšana, trenažieru piegādi un uzstādīšana, sporta un rehabilitācijas preču piegādi. Sensoro istabu aprīkojuma uzstādīšanu paredzēts uzsākt 2019.gada oktobra beigās.


06.11.2019.

Noslēgti līgumi par sensoro istabu aprīkojuma preču piegādi un uzstādīšanu, un uzsākta to uzstādīšana VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” telpās.