Statuss:
Īstenošanā

 

ERAF logo


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

28.04.2023.

Ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Projekta ietvaros veikti fasādes un logu ailu siltināšanas darbi, cokola siltināšana, jumta dzegas pagarināšana, dabiskās gaisa ventilācijas sistēmas sakārtošana, nosiltinātas ēkas pārseguma konstrukcijas, veikta veco koka logu un koka durvju nomaiņa. Visi veiktie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi uzlabo gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

11.01.2023.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Turpinās fasādes siltināšanas darbi, kuros ietilpst dekoratīvo apdares plākšņu piestiprināšana virs siltumizolācijas vates un jumta dzegas pagarināšanas darbi. Sakarā ar būvmateriālu piegāžu kavējumiem tirgū, ar būvdarbu veicēju SIA “Amatnieks” ir noslēgta vienošanās par būvdarbu līguma pagarinājumu līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

11.10.2022.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Ir uzsākti fasādes siltināšanas darbi, kuros ietilpst metāla profilu piestiprināšana pie ēkas fasādes, siltumizolācijas piestiprināšana pie sienas starp profiliem un dekoratīvo apdares plākšņu piestiprināšana virs siltumizolācijas vates. Uzsākta arī jumta dzegas pagarināšana, lai lietusūdeņi nenokļūtu uz jaunizveidoto siltumizolācijas konstrukciju. 

Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

11.07.2022.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Jūlija mēnesī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros plānots uzstādīt būvsastatnes fasādes siltinājuma montāžai , kā arī uzstādīt metāla profilus siltinājuma konstrukciju izveidei. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

12.04.2022.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Aktīvi turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus veic SIA „Amatnieks”. Ir veikti sagatavošanas darbi siltinājumu ieklāšanai un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas izbūve bēniņu telpā. Sagatavota būvdarbu zona cokola siltināšanas darbu uzsākšanai. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

11.01.2022.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Aktīvi turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus veic SIA „Amatnieks”. Uzsākti ēkas cokola un bēniņu pārseguma siltināšanas darbi. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

26.10.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Ir uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus veic SIA „Amatnieks”. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

21.07.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

2021.gada 20.jūlijā noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “Amatnieks”. Par būvuzraudzību atbild SIA “Būviecere”. Projektu autors un autoruzraudzību veic SIA “Belss”. Būvdarbus plānots uzsākt šī gada jūlijā un pabeigt līdz 2022. gada beigām. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

25.03.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Projekta ietvaros 2021.gada 25.martā ir izsludināta iepirkuma procedūra energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbu veikšanai. Iepirkuma procedūru veic VSIA “Šampētera nams”. Būvdarbus plānots uzsākt šī gada vasarā un pabeigt līdz 2022. gada beigām. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.

Projekta plānotais ilgums ir 23 mēneši.

 


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

04.01.2021.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2020.gada 7.decembrī starp Valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/20/I/003.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Galvenās projekta darbības ir projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana, logu ailu siltināšana, esošo balkonu demontāža, 2. ēkas pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, dabiskās gaisa ventilācijas sistēmas sakārtošana, 3. cokola siltināšana, 4. koka logu nomaiņa, 5.koka durvju nomaiņa), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rezultāti ir: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 40,72 MWh, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 31,45 t CO2 ekvivalenta. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 55,42 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi“ ēkai.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 065 099,32 EUR, attiecināmās izmaksas ir 768 878,60 EUR, no tām 85% ERAF finansējums – 653 546,81 EUR un 15% valsts budžeta finansējums ir 115 331,79 EUR.

Projekta plānotais ilgums ir 23 mēneši.