Statuss:
Īstenošanā

 

ERAF logo

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

21.07.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

2021.gada 20.jūlijā noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “Amatnieks”. Par būvuzraudzību atbild SIA “Būviecere”. Projektu autors un autoruzraudzību veic SIA “Belss”. Būvdarbus plānots uzsākt šī gada jūlijā un pabeigt līdz 2022. gada beigām. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

25.03.2021.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā "” Nr. Nr. 4.2.1.2/20/I/003 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Projekta ietvaros 2021.gada 25.martā ir izsludināta iepirkuma procedūra energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbu veikšanai. Iepirkuma procedūru veic VSIA “Šampētera nams”. Būvdarbus plānots uzsākt šī gada vasarā un pabeigt līdz 2022. gada beigām. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.

Projekta plānotais ilgums ir 23 mēneši.

 


Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā”

04.01.2021.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2020.gada 7.decembrī starp Valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/20/I/003.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (kadastra apzīmējums Nr. 88420020019001).

Galvenās projekta darbības ir projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana, logu ailu siltināšana, esošo balkonu demontāža, 2. ēkas pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, dabiskās gaisa ventilācijas sistēmas sakārtošana, 3. cokola siltināšana, 4. koka logu nomaiņa, 5.koka durvju nomaiņa), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rezultāti ir: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 40,72 MWh, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 31,45 t CO2 ekvivalenta. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 55,42 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi“ ēkai.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 065 099,32 EUR, attiecināmās izmaksas ir 768 878,60 EUR, no tām 85% ERAF finansējums – 653 546,81 EUR un 15% valsts budžeta finansējums ir 115 331,79 EUR.

Projekta plānotais ilgums ir 23 mēneši.