Aicinājums brīvprātīgā darba veicējiem

Brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot bērnu mīlestību un VSAC darbinieku pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā.

Valsts sociālās aprūpes centra “KURZEME” piedāvājums brīvprātīgā darba veicējiem: 

Filiāle ”Liepāja” – 3-4 darbinieki, 3 stundas dienā klientu pastaigu organizēšana, pasākumu apmeklēšana un citas dažādas aktivitātes, kas sniedz atbalstu bērnam, uzdevumu precizējot  filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Lejupielādēt pieteikuma formu SPIED ŠEIT Aizpildīt un nogādāt pieteikumu Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi “Brīvprātīgā darba pieteikums” nododot apsargam) vai nosūtiet brīvprātīgo koordinātoram:

VSAC “Kurzeme” brīvprātīgā darba veicēju koordinators:

  Antra Ose

  Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja - Administrācija
  antra.ose [at] vsackurzeme.gov.lv

  Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

  Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC ar Jums noslēgs līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē. 

   Ko brīvprātīgajiem darbiniekiem piedāvā VSAC? 

  • nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,
  • atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,
  • kopīgus pasākumus,
  • kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana).