Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ir centrs kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

 

Kurš vada Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”?

Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” direktors Visvaldis Gūtmanis

 

Kam centrs sniedz pakalpojumu?

 

  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam,
  • bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam,
  • bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu,
  • pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

 

 

Kā sazināties ar mums?

Uz centru var piezvanīt pa tālruni 63491118

Var arī rakstīt uz e-pastu pasts@vsackurzeme.gov.lv

Tāpat var sūtīt vēstuli pa pastu.

Centra adrese: Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”, Iļģi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430

Centrs atvērts darbadienās no pulksten 8.30 līdz 17.00