VSAC Kurzeme logo

VSAC "KURZEME" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis, spēkā no 10.11.2019.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”  sākot ar 2018. gada 1. maiju sniedz maksas pakalpojumus, kuri norādīti  MK  05.11.2019. noteikumos Nr. 518. “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.

05.11.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.518