30.12.2017.

"Kraukšķīša Ziemassvētki" un Ziemassvētku vecīša sagaidīšana pie egles filiālē "Gudenieki"

Filiālē "Gudenieki" 22.12.2017. notika Ziemassvētku pasākums, kurā tika parādīts teātra izrādīte "Kraukšķīša Ziemassvētki" un Ziemassvētku vecīša sagaidīšana pie egles. Klienti Ziemassvētku vecītim skaitīja dzejoļus, dziedāja dziesmiņas un saņēma dāvaniņas. Pēc dāvanu saņemšanas Ziemassvētku vecītis kopā ar klientiem gāja rotaļās  un dejoja. 27., 28., 29. decembrī brauca skatīties Kuldīgu, kura izgreznota un izgaismota svētkiem. Klienti sajūsminājās par skaistiem un grezniem skatiem.


19.10.2017.

Latviešu Biedrības namā 20.decembrī no plkst. 10:00 līdz 19:00 VSAC "Kurzeme", filiāles "Iļģi" radošo darbu izstāde

20.decembrī Liepājā, Latviešu Biedrības nama foajē telpās būs skatāma VSAC "Kurzeme", filiāles "Iļģi" radošo darbu izstāde. Būs aplūkojami keramikas un kokapstrādes suvenīri, kā arī adījumi, izšūtas un zīmētas kartiņas, un floristikas darbiņi, kurus darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām, radošu un pacietīgu audzinātāju vadībā. Izstādi būs iespējams aplūkot no plkst. 10:00 - 19:00. Visi laipni aicināti!


07.10.2017.

  Aicinājums brīvprātīgā darba veicējiem

Brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot bērnu mīlestību un VSAC darbinieku pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā.

Valsts sociālās aprūpes centra “KURZEME” piedāvājums brīvprātīgā darba veicējiem: 

Filiāle ”Liepāja” – 3-4 darbinieki, 3 stundas dienā klientu pastaigu organizēšana, pasākumu apmeklēšana un citas dažādas aktivitātes, kas sniedz atbalstu bērnam, uzdevumu precizējot  filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Lejupielādēt pieteikuma formu SPIED ŠEIT Aizpildīt un nogādāt pieteikumu Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi “Brīvprātīgā darba pieteikums” nododot apsargam) vai nosūtiet brīvprātīgo koordinātoram:

VSAC “Kurzeme” brīvprātīgā darba veicēju koordinators: Antra Ose, kontakti:  63491793; 28377121; e-pasts:  antra.ose@vsackurzeme.gov.lv.

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC ar Jums noslēgs līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē. 

 Ko brīvprātīgajiem darbiniekiem piedāvā VSAC? 

  1. nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,
  2. atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,
  3. kopīgus pasākumus,

kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana).


30.10.2017

Atklāj izstādi Dundagas pilī

Šomēnes filiālē "Dundaga" notika mākslas plenērs "Ceļojošā cepure", kurā piedalījās ne tikai VSAC "Kurzeme", bet arī centra "Zemgale" filiāļu klienti. Nupat Dundagas pilī ir atklāta izstāde, kurā iespējams aplūkot mākslas plenēra laikā izveidotos mākslas darbus.

Pasākuma pirmsākumi meklējami pirms 15 gadiem, kad sociālās aprūpes centrs "Ķīši" organizēja pirmo mākslas plenēru, kas paredzēts sociālās aprūpes centros mītošajiem cilvēkiem. Šajā plenērā bija uzaicināti arī toreizējā aprūpes centra "Dundaga" mākslinieki.

2015. gadā VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" mākslas plenērā "Rudens saule" ieviesa jaunu tradīciju - "Ceļojošās cepures" pasniegšanu. Saņemot šo godalgu tiek uzdots pienākums mākslas plenēru rīkot tam aprūpes centram, kura klienta mākslas darbs ir atzīts par uzvarētāju.

Pērn mākslas plenēru organizēja VSAC "Rīga" filiāle "Baldone". Plenērā galveno balvu un līdz ar to arī "Ceļojošo cepuri" ieguva VSAC "Kurzeme" filiāles "Dundaga" klients.

VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" 2017. gada 4. oktobrī Dundagas pilī organizēja mākslas plenēru "Ceļojošā cepure", kurā piedalījās 56 mākslinieki no 10 sociālo aprūpes centru filiālēm. Nākamgad plenēru organizēs VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja".


27.10.2017

Organi aptauja A4 1


09.10.2017

KPR ESF 1000

Lai profesionāls atbalsts būtu pieejams tuvāk mājām

Lai nodrošinātu profesionālu, savlaicīgu un viegli pieejamu atbalstu ir jāattīsta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vai audžuvecākiem, kā arī bērniem, kas pašlaik dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Turklāt atbalsts būtu jānodrošina pilngadīgo personu vai bērnu dzīves vietā vai pēc iespējas tuvāk mājām.

Šobrīd, izstrādājot Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, tiek izvērtētas un analizētas iespējas attīstīt sociālos pakalpojumus, kas pēc iespējas balstītas personu individuālajās vajadzībās. Sociālo pakalpojumu attīstībai ir nepieciešams plašs speciālistu loks - sociālā darba un rehabilitācijas speciālisti, kā arī veselības un sociālās aprūpes darbinieki. Speciālistu kvalifikācija, pieejamība un motivācija strādāt ir priekšnoteikums kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.

Daudzās pašvaldībās nepietiek sociālās jomas speciālistu      

Veicot izpēti par atbilstošu speciālistu pieejamību Kurzemes pašvaldībās, SIA “SAFEGE Baltija” eksperti ir konstatējuši, ka šobrīd 8 no 20 pašvaldībām sociālā darba speciālistu* skaits ir mazāks nekā noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, bet 6 no 14 pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā 3000, netiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie speciālisti.

Iedzīvotāju skaits uz vienu sociālā darba speciālistu

iedz sks soc d spec

Piemēram, trīs pašvaldībās trūkst sociālie darbinieki darbam ar pieaugušām personām un divās pašvaldībās trūkst sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem. Tāpat reģionā ir nepietiekams sociālās rehabilitācijas speciālistu skaits.

Vajadzīgas plašas zināšanas un kompetences

Speciālistiem, kas strādā vai strādās ar mērķa grupas cilvēkiem, ir jābūt ne tikai specifiskām profesionālām zināšanām un prasmēm, bet arī jābūt emocionāli iejūtīgiem. Speciālistiem ir jāsaprot mērķa grupas vajadzības un jāsaredz situācija no citas personas skatu punkta, jāspēj ieklausīties un ieteikt labākos risinājumus, kā arī elastīgi reaģēt uz izmaiņām. Vienlaikus tā ir iespēja izjust gandarījumu situācijās, kad ir izdevies palīdzēt kādam līdzcilvēkam.

Jāatzīst, ka daudziem sociālās nozares speciālistiem tuvākie gadi būs izaicinājums apgūt jaunas zināšanas un prasmes tā, lai sniegtie sociālie pakalpojumi atbilstu pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām.

Darbinieku aptaujā iegūtie rezultāti par nepieciešamajām apmācību tēmām

apmac nepie

Aptaujātie Kurzemes Sociālo dienestu pārstāvji atzīst, ka speciālistiem visvairāk būtu nepieciešamas apmācības par cilvēku dzīves kvalitātes novērtēšanu, lai uzlabotu prasmes novērtēt personu emocionālo un fizisko labsajūtu, starppersonu attiecības, personības attīstību, pašnoteikšanos un sociālās iekļaušanās iespējas. Tāpat speciālistiem darbā ar DI procesā iesaistītajiem iedzīvotājiem būtu jāpārliecinās, ka tiek saglabāta vai uzlabota šo personu līdzšinējā dzīves kvalitāte un tiek ievērotas viņu cilvēktiesības.

*sociālā darba speciālisti ir sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji un sociālās palīdzības organizatori.

Informāciju sagatavoja
SIA „SAFEGE BALTIJA”
kurzeme_di@sagefe.lv


22.09.2017

Iepazīst kuršu vikingu paradumus

Filiāles “Iļģi” struktūrvienības Pusceļa māja klienti nesen devās ekskursijā uz aktīvā tūrisma centru “Kuršu vikingu apmetne”, lai iepazītos ar seno kuršu vēsturi, stāstiem par vikingu izcelsmi, kā arī apmetnes apskates objektiem.

Pēcāk turpat apmetnes teritorijā ekskursijas dalībnieki rīkoja kopīgu pikniku. Mājupceļā klienti aplūkojuši arī Grobiņas pilskalna drupas.


10.08.2017

KPR ESF 1000

Notikusi projekta "Kurzeme visiem" sestā projekta partneru tikšanās

Sestajā partneru tikšanās reizē 8.augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta "Kurzeme visiem" ieviešanas aktualitātes un kopā ar Kurzemes plānošanas reģiona DI plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē.

Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga Kalniņa partnerus, kurus pārsvarā pārstāvēja sociālo dienestu vadītāji un VSAC "Kurzeme" pārstāvji, informēja par projekta ieviešanas progresu un skaidroja SBSP sniegšanas un izdevumu kompensēšanas kārtību. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (bērni ar FT).

Šobrīd projekta ietvaros Kurzemē jau 12 ģimenes, kurās aug bērni ar FT, saņem "atelpas brīža" vai sociālās aprūpes pakalpojumu un viena persona ar garīga rakstura traucējumiem saņem pakalpojumu dienas aprūpes centrā. Tā kā ir noslēgusies bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtēšana, tiek sagaidīts, ka, saskaņā ar individuālos atbalsta plānos rekomendēto, drīzumā sāksies intensīvāka arī citu SBSP sniegšana.

Tāpat šobrīd ļoti nozīmīga projekta aktivitāte ir Kurzemes reģiona DI plāna 2017.-2020.gadam izstrāde. Plāna  izstrādātājs SIA “SAFEGE BALTIJA” informēja klātesošos par līdz šim paveikto, bet tikšanās otrajā daļā projekta partneri sadarbojās un strādāja 3 darba grupās, plānojot SBSP attīstību Kurzemes reģionā.

2017.08.08 darbs grupas2
Projekta partneri diskutē darba grupā par SBSP pieejamību un attīstību

Vispirms darba grupu dalībnieki kā sociālās jomas eksperti vērtēja SBSP pieejamību Kurzemes pašvaldībās dzīvojošajiem projekta mērķa grupu* pārstāvjiem. Diemžēl tikai dažās Kurzemes pašvaldībās atsevišķām mērķa grupām ir pieejami SBSP. Kā atzina šo pašvaldību pārstāvji, salīdzinot ar pieprasījumu, SBSP pieejamība un apjoms ir nepietiekams. Tā rezultātā visās grupās to dalībnieki nonāca pie līdzīga situācijas novērtējuma – lielākajā daļā pašvaldību to iedzīvotājiem - projekta mērķa grupu pārstāvjiem, nav vai "drīzāk nav, nekā ir" pieejami nepieciešamie SBSP.

2017.08.08 darbs grupas
Projekta partneri diskutē darba grupā par SBSP pieejamību un attīstību

Turpinājumā darba grupās pašvaldību un VSAC pārstāvji diskusijās kopīgi meklēja iespējamos risinājumus, lai SBSP kļūtu pieejamāki un tie būtu pēc iespējas atbilstošāki mērķa grupas vajadzībām. Tikšanās noslēgumā dalībnieki plānoja SBSP attīstību un pieejamības uzlabošanu Kurzemes reģionā, vienlaicīgi apspriežot pašvaldību sadarbības iespējas minēto pakalpojumu nodrošināšanā.

Prezentācijas no tikšanās:

* bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ārpusģimenes aprūpē un potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes


04.08.2017

Ciemos pie sportiskā zaķa

Vakar VSAC "Kurzeme" filiāles devās uz Vilces dabas parku Jelgavas novadā, lai piedalītos sportiskā pasākumā "Ciemos pie zaķa". Dažādām sportiskām aktivitātēm piesātināto pasākumu veidojusi biedrība "Vairāk sporta" sadarbībā ar VSAC "Zemgale" filiāli "Ziedkalne" un Jelgavas Novada sporta centru.

Pasākuma ietvaros noritēja dažādas sporta aktivitātes, dalībnieku priekšnesumi, svētku koncerts, kā arī nakts trase. Piedāvājam nelielu ieskatu sporta spēlēs.


02.08.2017

KPR ESF 1000

Atstumt vai atbalstīt?

Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie. Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē un arī citos reģionos ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu norisinās vērienīgs darbs.

Pirmais solis projekta "Kurzeme visiem" ietvaros ir veikts. Ir apzināts to cilvēku skaits katrā pašvaldībā, kuriem būtu noderīgi un nepieciešami pakalpojumi. Tagad plānošanas reģiona un SIA "SAFEGE Baltija" speciālisti, sadarbojoties ar reģiona pašvaldībām un nozares darbiniekiem, izvērtē esošo situāciju un meklē labākos risinājumus sociālo pakalpojumu attīstībai.

Visi bērni ir mūsu bērni

Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) datiem 2017.gada janvārī Kurzemes reģionā bija 1176 bērni, kuriem noteikta invaliditāte, t.sk. 577 bērni ar redzes, dzirdes, kustību un psihiskiem traucējumiem

Daļa no tiem dzīvo ģimenēs, bet ir arī bērni, kuru tuvinieki nevar parūpēties par viņu labklājību dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atkarības, vardarbība, pamešana novārtā un bērna vai vecāku veselības traucējumi, tāpēc viņi dzīvo aprūpes iestādēs. Kurzemes reģionā ir pieci bērnu nami jeb bērnu sociālās aprūpes centri, kuros 2017. gada janvārī sociālos pakalpojumus saņēma 157 bērni. Tas nepārprotami norāda uz nepieciešamību būtiski palielināt pašvaldībā ģimenēm sniedzamā atbalsta apjomu un daudzveidību, lai samazinātu risku bērniem nonākt institūcijās.

Atbalstīt, nevis atstumt

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem Latvijā uzskaitē ar dažādiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem ir gandrīz 86 tūkstoši cilvēku, no tiem Kurzemē – 12 437. Jāatzīmē, ka pēc VDEĀK datiem šī gada sākumā Kurzemē tikai 3133 personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem bija noteikta invaliditāte, no tiem 522 cilvēkiem - 1. invaliditātes grupa, bet 2356 cilvēkiem - 2. invaliditātes grupa.

Savukārt Valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC) "Kurzeme" un tā sešās filiālēs 2017. gada aprīlī dzīvoja 738 pieaugušie un bērni. Daudzi no tiem varētu dzīvot sabiedrībā, ja tiktu radīti tam piemēroti apstākļi un atbalsta sistēma dzīves vietā.  

Viena formula neder visiem

Šobrīd Kurzemē notiek individuāla vajadzību izvērtēšana 348 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Līdz aprīlim tika izvērtētas sociālo pakalpojumu vajadzības 277 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 126 bērniem, kas dzīvo bērnu namos. Šo izvērtējumu rezultāti tiks ņemti vērā izstrādājot iestāžu reorganizācijas plānus un deinstitucionalizācijas plānu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pašvaldībās Kurzemē.

Situācija katrā Kurzemes pašvaldībā atšķiras. Ir pašvaldības, kurās ir tikai daži bērni ar funkcionāliem traucējumiem vai pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kam nepieciešams atbalsts, taču ir tādas (piemēram, Liepāja, Ventspils, Talsu un Saldus novads), kurās ir jārod risinājumi vairākiem desmitiem bērnu un pieaugušo. Tas prasa mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu darbu. Ir jāpadomā par nepieciešamajiem speciālistiem, infrastruktūru, iespējām sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju attieksmes maiņu pret šiem kurzemniekiem.

Kādā pašvaldībā piemērotākais risinājums būs dienas centri, grupu dzīvokļi, atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem, citās – aprūpe mājās vai atbalsts uzņēmējiem, kas nodarbinātu personas ar garīga rakstura traucējumiem vai cits variants. Iesaistītie "SAFEGE Baltija" speciālisti rūpīgi pārdomā un izvērtē gan katram cilvēkam nepieciešamo, gan meklē tieši katrai pašvaldībai un tās iedzīvotājiem piemērotāko sociālo pakalpojumu modeli.

Vasaras otrajā pusē pārrunāsim, vai piedāvātās idejas ir īstenojamas un atbilstošas. Notiks sabiedriskās apspriedes Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā, kuru laikā uzklausīsim jūsu viedokli, lai kopīgi rastu labākos risinājumus.

Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo personu, tostarp bērnu, skaitu.

Vairāk par projektu: www.kurzemevisiem.lv

Informāciju sagatavoja:       
SIA "SAFEGE BALTIJA"         
kurzeme_di@sagefe.lv


10.07.2017

Uzņem Latvijas Tautas Saimes grāmatu

Gatavojoties valsts simtgades svinībām, VSAC  “Kurzeme” ir iesaistījusies Latvijas Tautas Saimes grāmatas satura veidošanā. Ideju par Vislatvijas akciju ierosinājusi un īstenojusi Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA).

Līdz VSAC “Kurzeme” Latvijas Tautas Saimes grāmata nonākusi ar Saeimas deputāta Aivara Meijas un politiķa Gunta Roļa gādību. Kopumā organizatori līdz simtgades svinībām cer savākt no 60 līdz 120 tūkstošiem parakstu.

Katrā novadā grāmatas saņemšana ir ievērojams notikums. To pavada vietējā folkloras kolektīva iedziedājums un vietējā viedā seniora rakstīts veltījums. Ierakstu veids nav stingri noteikts. Kādam pie sirds ir tuvāka dzeja, kāds dalās ar priekpilnu vēsti, ka šogad ir sagaidījis piedzimstam mazbērnu. “Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā?” par vēstījuma iespējamajām tēmām mudina domāt akcijas rīkotāji.

Iestādē ierakstus Tautas Saimes grāmatā varēs veikt visu atlikušo jūlija mēnesi. Pēcāk grāmata tiks nodota tālāk Priekules pašvaldībai.


 03.07.2017

KPR ESF 1000

Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 277 bērniem ar invaliditāti ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Tie ietver informāciju un rekomendācijas par bērnam un viņa ģimenei nepieciešamo atbalsta apjomu dzīvei sabiedrībā, tai skaitā nepieciešamajiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem.

Pieteikties bērna vajadzību izvērtēšanai bija iespējams no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim jebkurā Kurzemes pašvaldības sociālajā dienestā. Kopumā tika saņemti 322 iesniegumi. Speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un/vai fizioterapeits) ar bērniem tikās laika posmā no 2016. gada novembra līdz pat 2017. gada aprīlim. Taču ne visi bērni, kuri tika pieteikti vajadzību izvērtēšanai, varēja iesaistīties izvērtēšanā. Vislielākais pieteikto bērnu skaits bija Liepājas pilsētā, Saldus un Talsu novados, Ventspils pilsētā un Aizputes novadā.

Viens no galvenajiem secinājumiem pēc pusgadu ilgā vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes procesa noslēguma ir ģimeņu, kurās aug bērni ar invaliditāti, nepietiekamās zināšanas par iespējamo atbalstu no pašvaldības un valsts gan dažādu pakalpojumu, gan materiāltehnisko līdzekļu veidā. Tāpat vajadzību izvērtēšanā iesaistītie speciālisti norādījuši uz vairāk nekā 40 dažādiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem, kuru pieejamība Kurzemē būtu vēlama bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Šobrīd speciālistu izstrādātie atbalsta plāni ir nodoti gan ģimenēm, gan atbilstošajām pašvaldībām, lai tās savā teritorijā varētu plānot attīstīt nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus. Atbalsta plānos rekomendētie pakalpojumi apkopotā veidā ir nodoti arī Kurzemes deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājiem, lai Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā plānotu nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos un vispārējos pakalpojumus un to pieejamību.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.