13.11.2018.

Header

  Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

  Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” filiāles “Aizvīķi” darbinieki un klienti šajā dienā arī atzīmēja Lāčplēša dienu, parādot mūsdienīgu versiju par strēlnieku cīņu, mazas etīdes veidā. Pēc etīdes nospēlēšanas, visi dalībnieki devās svinīgajā gājienā pie Lāčplēša piemiņas akmens, kur tika iepazīstināti ar īsu vēstures ekskursu par 11. novembra notikumiem, dziedāta Latvijas Republikas himna un dzerta silta tēja.

  Par šī pasākuma aktivitātēm aicinam Jūs noskatīties video un foto.

 


26.04.2018.

Ziedi, ziedi, ābelīte,
Kas kait tevīm neziedēt;
Ne tev kait rīta saule,
Ne aukstais ziemelīts.

2018. gada 26. aprīlī Latvijas simtgadei plānoto pasākumu ietvaros VSAC ''Kurzeme'' filiālē ''Iļģi'' notika ābeļu stādīšana.

Krāšņa kā līgava, dāsna kā māte, ar stiegrainu un raupju stumbru, spēcīgiem zariem un tomēr sievišķīga, nedaudz nolīkusi, kā mūžīgu pasaules rūpju nastu turot – tāda ir ābele. Ceļmalā, mežā, lauka vidū, dārzā, lai kur to nejauši sastaptu, tā vienmēr atgādina kaut ko mīļu un pazīstamu. Cita sīksta kā ērkšķu krūms, Dieva iesēta sētmalē, cita rūpīgi kopta un sargāta karaļa dārzā, tomēr ābeles liktenis ir viens – ziedēt un augļus nest.

Mēs ceram, ka mūsu stādītās ābelītes priecēs mūs un mūsu viesus pavasarī ar krāšņiem ziediem un rudenī ar bagātīgu augļu ražu.


12.04.2018.

Pasākums ''Ak, šīs sievietes..."

Un jau pēc neilga laika, kad filiālē ''Iļģi'' bija krāsaini aizripojuši Lieldienu svētki, interešu pulciņu audzinātājas Indras vadībā 12. aprīlī tapa muzikāli teatralizēts pasākums "Ak, šīs sievietes...". Pavasara saulītes gaiši pielietajā "Iļģu" zālē sapulcējās ciemiņi no visām VSAC "Kurzeme" filiālēm – ''Dundagas'', ''Veģiem'', ''Aizvīķiem'', ''Liepājas'', ''Gudeniekiem'' un ''Iļģiem'', . kopā radot skanīgu un košu pasākumu ar atraktīviem un skanīgiem priekšnesumiem pacilājoši pavasarīgās noskaņās apspēlējot tēmu ''Sievietes''.


11.04.2018.

37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aprīļa sākumā apkopojusi informāciju no Latvijas bāriņtiesām par bērniem, kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene. Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37!

Kurzemē  ģimenes vide un mājas nepieciešamas 37 bērniem no 9 pašvaldībām – Aizputes (4 bērniem), Brocēnu (1 bērnam), Kuldīgas (5 bērniem), Liepājas (6 bērniem), Saldus (5 bērniem), Skrundas (1 bērnam), Talsu (1 bērnam), Ventspils novada (3 bērniem) un Ventspils pilsētā (11 bērniem). Ar apkopoto informāciju var iepazīties ŠEIT. Par iespēju iesaistīties jāinteresējas attiecīgā novada bāriņtiesā.

Berniem majas Kurzeme

Informācija sagatavota projekta "Kurzeme visiem" ietvaros ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.  Uzzini vairāk: www.kurzemevisiem.lv

Avots: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Informāciju sagatavoja      
Inese Siliņa           
Kurzemes plānošanas reģiona          
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste


05.04.2018.

KPR ESF 1000

Kurzemē sāk sniegt bezmaksas konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam. Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd, bet to pieejamību klātienē plānots nodrošināt arī Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, Saldū un Talsos.

Konsultacijas

Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties ar psihologu, juristu un sociālo darbinieku. Saņemt papildu informāciju un pieteikties konsultācijām var pie biedrības vadītājas Olgas Apses, tel. 20490197 vai rakstot uz epastu: 5formulas@inbox.lv.

Biedrības “Piecas izaugsmes formulas” darbība ir vērsta uz tāda nepieciešamā atbalsta sniegšanu, kas veicina ģimenē augošo bērnu skaitu – motivēšana, ieinteresēšana, konsultēšana, speciālistu pieejamība. Biedrība līdz šim nodrošinājusi ilgstošu atbalstu audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētāju ģimenēm, piedāvājot apmeklēt psihologa konsultācijas, kursus, meistarklases, terapijas grupas, individuālās konsultācijas u.tml.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Vairāk informācijas par pakalpojumiem un projektu www.kurzemevisiem.lv.

 

Informāciju sagatavoja      
Inese Siliņa           
Kurzemes plānošanas reģiona          
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste


29.03.2018.

RADOŠO DARBU IZSTĀDE

Lai arī negribīgi, ziemai tomēr bija jāatkāpjas un jādod vieta pavasarim. Atkal esam sagaidījuši šo brīnišķīgo gadalaiku, kas katru gadu nes gaismu un atmodu gan dabā, gan cilvēku sirdīs un prātos.

VSAC "Kurzeme" filiālē "Iļģi" pavasara noskaņas atplauka radošo darbnīcu daudzkrāsainā izstādē, kura priecēja interesentus ar daudziem interesantiem mākslas darbiem, kas tapuši filiāles klientu rokām, prasmīgu un talantīgu interešu pulciņu audzinātāju vadībā. Filiālē "Iļģi" darbojas vairāki interešu pulciņi, kuros klienti var izpausties rokdarbos un floristikā, keramikā un galdniecībā, tēlotājmākslā un mūzikā.

Paldies klientiem un interešu pulciņu audzinātājiem par košo un interesanto izstādi!

     


20.02.2018.

Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls

Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls ir viens no skaistākajiem un lielākajiem kultūras notikumiem Latvijā ziemas vidū. Šogad tiek svinēta festivāla 20 gadadiena. Atzīmējot jubileju, atskatoties festivāla vēsturē un raugoties tā nākotnē, festivāla tēma šogad ir izraudzīta lakoniska, bet daudznozīmīga – Sapņi! VSAC „Kurzeme” filiāles „Aizvīķi” klienti arī vēlējās “pasapņot” un to arī izdarīja, apmeklējot ledus skulptūru festivālu Jelgavā š. g. 10. februārī.

Lai gan laiks bija ļoti drēgns, tas netraucēja apskatīt skulptūras, kuras izkaltas no ledus un kuras papildinātas ar dažādu krāsu gaismām. Klientus sajūsmināja tas, ka no ledus var iegūt tik dažādas lielas un mazas figūras. Jelgavas pilsētu klienti apmeklēja pirmo reizi, tāpēc iepriecināja tilts, pār kuru gājām pāri. Iepriecināja arī Jelgavas talismans ledū izkalts briedis.

Ekskursijā piedalījās seši klienti, klientus pavadīja kultūras pasākuma organizatore Sanita Bauže.

     


12.02.2018.

Kurzemes Boccia kausa spēles

Filiāles "Gudenieki" 4 klienti un pavadošā persona M. Vējkāja 2018. gada 10. februārī piedalījās  rīkotajā Kurzemes Boccia kausa spēlēs, kuru organizēja Speciālais sporta centrs. Šajās spēlēs ieguvām 3. vietu. Par piedalīšanos un ieņemto godalgoto vietu klienti bija priecīgi un gandarīti.


 18.01.2018.

KPR ESF 1000

Kurzemes reģiona DI plāns nodots saskaņošanai pašvaldībām

Projekta "Kurzeme visiem" ietvaros izstrādāts Kurzemes plānošanas reģiona  deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam un 17.01.2018. nodots saskaņošanai visām Kurzemes pašvaldībām.

Kurzemes reģiona DI plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kura ietvaros noteiktas konkrētas īstenojamās rīcības Kurzemes plānošanas reģionā, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu namos esošajiem bērniem tiktu nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Ar DI plānu iespējams iepazīties šeit: http://www.kurzemesregions.lv/news/630

Plānu izstrādāja SIA “SAFEGE BALTIJA” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektā kopumā ir 28 partneri, no kuriem viens ir Pāvilostas novada pašvaldība.

 

Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste