logo

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

 

Projekts: LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” (SUPER)

LLI-336 “Successful psychosocial and sensory rehabilitation for children and adults suffering from mental and behavioural disorders,” SUPER

Saīsinātais nosaukums: “SUPER”

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2018 – 30.11.2020 (24 mēneši).

 

Vadošais partneris: Palangas veselības aprūpes centrs (LT),  www.palangospoliklinika.lt

Projekta partneri:

  • Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” (LV) , www.vsackurzeme.gov.lv;
  • VSIA “Piejūras slimnīca” (LV), www.piejurasslimnica.lv;
  • Lietuvas jūras muzejs (LT), www.muziejus.lt

     

      Projekta mērķis ir   uzlabot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā. Projekts piedāvā jaunus risinājumus abām valstīm. Projekta gaitā tiks izstrādāta jauna un novatoriska sensorās rehabilitācijas metodoloģija. Tiks organizētas astoņas mācību programmas speciālistu kompetenču pilnveidošanai neiropsiholoģijā un darbam ar jaunizveidoto instrumentu (apgūstot prasmes izvēlēties sensorās programmas konkrētiem gadījumiem). Kopumā 37 speciālisti uzlabos un pilnveidos patreizējo kvalifikāciju.

 

Projektā plānotas aktivitātes:

Partnerinstitūcijās ierīkos sensorās integrācijas telpas: vienu Lietuvas Jūras muzejā Delfīnu terapijas centrā, vienu Palangas veselības aprūpes centrā, divas Valsts sociālās aprūpes centrā “Kurzeme” un divas Liepājas slimnīcā “Piejūras Slimnīca”. Liepājas “Piejūras Slimnīca” ierīkos arī vienu āra terapijas pastaigu laukumu.

Kopumā 2023 pacienti- bērni un pieaugušie, kas slimo ar garīgiem un uzvedības traucējumiem, apmācītu speciālistu vadībā moderni aprīkotās sensorās integrācijas telpās Lietuvā un Latvijā saņems jaunu rehabilitācijas pakalpojumu.

Kopējās projekta izmaksas ir 651 176,33 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 553 499.87 EUR.

Valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme”  finansējums: 103 489.92 EUR

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

www.latlit.eu; www.europa.eu;

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


30.11.2020.

Noslēdzies Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-336 "Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem "(SUPER)

 

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” sadarbībā ar Palangas veselības aprūpes centru, Lietuvas jūras muzeju un VSIA “Piejūras slimnīcu” ir noslēdzis projekta realizāciju.

Kopumā projekts ilga 24 mēnešus, no 2018.gada 1.decembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā. VSAC “Kurzeme” izveidotas 2 sensorās integrācijas telpas ar plaša klāsta sensoro aprīkojumu.

Projekta noslēgumā tika sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Izveidots jauns un inovatīvs sensorās integrācijas rehabilitācijas pakalpojums
  • izstrādāta jauna un novatoriska sensorās rehabilitācijas metodoloģija un sensoro traucējumu simptomātikas instruments
  • moderni aprīkotas divas multi-sensorās rehabilitācijas telpas
  • kopumā 94 klienti - pieaugušie, kas slimo ar garīgās veselības un uzvedības traucējumiem, apmācītu speciālistu vadībā moderni aprīkotās sensorās integrācijas telpās saņēmuši jaunu rehabilitācijas pakalpojumu.
  • apmācīti speciālisti kompetenču pilnveidošanai neiropsiholoģijā un darbam ar jaunizveidoto instrumentu un metodiku.

Partnerinstitūcijās ierīkotas sensorās integrācijas telpas: viena Lietuvas Jūras muzejā Delfīnu terapijas centrā, viena Palangas veselības aprūpes centrā, divas Liepājas VSIA “Piejūras Slimnīca”. VSIA “Piejūras Slimnīcā” ierīkots arī viens āra terapijas pastaigu laukums.

2020.gada 19.novembrī “ZOOM” videokonferenču platformā notika projekta fināla konference, kurā tiešsaistē piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku. Konferenci vadīja Lietuvas Jūras muzeja Delfīnu terapijas nodaļas vadītāja Brigita Kreivinienė un Starptautisko attiecību un projektu vadības nodaļas vadītājs Mindaugas Gudelis. Konferencē uzstājās visu partneristitūciju vadītāji un lektori no Lietuvas un Latvijas:

Klaipēdas universitātes prof.dr. Daiva Mockevičienė ar prezentāciju “Komplekss psihisko un uzvedības traucējumu novērtējums izmantojot neiro-sensoro-motorikas integrāciju”

Klaipēdas universitātes Prof. Dr. Giedrė Kavaliauskienė ar prezentāciju “Sensoriem dārzi - sociāli neaizsargātu grupu atpūtai, izglītībai un terapijai”

Viļnas universitātes prof. Dr. Albertas Skurvydas ar prezentāciju  “Inovācijas kinestēzijas un kustību vadības zinātnē”

Piejūras slimnīcas bērnu psihiatre Evija Siliņa ar prezentāciju “Piejūras slimnīcas pieredze ar sensoro rehabilitāciju”

Liepājas universitātes asoc. prof. Baiba Trinīte ar prezentāciju “Iegūti kognitīvi traucējumi”

Konferences starplaikā ar burvju trikiem uzstājās burvju mākslinieks un konferences beigās tika izspēlēta viktorīna, kur pareizi atbildot uz jautājumiem, varēja iegūt balvas.

Projekts tika īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 651 176.33 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 553 499.87 EUR. Valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme”  finansējums: 103 489.92 EUR

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu


04.06.2019.

Projekta ietvaros 04.06.2019. izsludināts atklāts konkurss par sensoro istabu aprīkojuma un iekārtošanai nepieciešamo preču piegādi un uzstādīšana, trenažieru piegādi un uzstādīšana, sporta un rehabilitācijas preču piegādi. Sensoro istabu aprīkojuma uzstādīšanu paredzēts uzsākt 2019.gada oktobra beigās.


06.11.2019.

Noslēgti līgumi par sensoro istabu aprīkojuma preču piegādi un uzstādīšanu, un uzsākta to uzstādīšana VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” telpās.


 29.11.2019.

Pabeigta  multisensoro integrācijas telpu aprīkošana

Viens no nozīmīgākajiem projekta LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” (SUPER) rezultātiem ir divu multisensoro integrācijas telpu ierīkošana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” . UAB “Slaugivita” un  SIA “Sporta sistēmas” uzvarēja atklātā konkursā par specializēta aprīkojuma piegādi. Sporta aksesuāru iegādes rīkotajā tirgus izpētē uzvarēja SIA “Baltmedika”.

UAB “Slaugivita” ierīkotajā multi sensorās vides rehabilitācijas un integrācijas telpā ir burbuļu caurule, taktilais panelis, ierīces ar spīdošām gaismas šķiedrām, spoguļi, interaktīvā projekcija un sienas paneļis, spoguļbumba ar projektoru, zvaigžņu efekta projektors, krāsains ksilofons un citas multisensorās stimulācijas ieīces un aprīkojums. Burbuļu caurulē notiek triju galveno stihiju – ūdens, gaisa un gaismas – spēle. Gaismas šķiedras, kas maina savu krāsu ir pilnīgi drošas, šķiedras var pārcilāt, turēt, apkampt. Mainīgās krāsas piesaista uzmanību, nomierina, labi koncentrē uzmanību.
SIA “Sporta sistēmas” uzstādītajā sensorās integrācijas - fiziskās rehabilitācijas telpā uzstādīts plaša klāsta sporta aprīkojums.

Mūsdienās ir svarīga ne tikai medicīniskā rehabilitācija, bet arī psihosociālā, tāpēc VSAC “Kurzeme” paplašina pakalpojumu klāstu šajā virzienā un saviem klientiem piedāvās arī novatoriskas sensorās rehabilitācijas iespējas.

 01
 02

  11.12.2019.

Otrā projekta komandas darba tikšanās Klaipēdā
 

            2019. gads 10. decembrī Klaipēdas Jūras muzeja delfīnterapijas centrā notika projekta LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” (SUPER) 12 mēnešu perioda projekta komandas tikšanās.

Sanāksmē piedalījās visi projekta komandas locekļi. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par projektu atskaišu sagatavošanu, apspriests projekta aktivitāšu ieviešanas progress, problēmjautājumu risināšana, kā arī pārrunāti citi jautājumi. Nākošā 18 mēnešu projekta komandas tikšanās plānota Latvijā, VSAC “Kurzeme” telpās  2020.gada jūlijā.  Ziņkārīgie delfīni uzmanīja projekta komandu. Tikšanās noslēgumā Jūras muzeja darbinieki visus projekta komandas locekļus izveda ekskursijā pa delfīnterapijas centru  un iepazīstināja ar šī projekta ietvaros  sasniegtajiem rezultātiem.

0102


27.05.2020.

Notiek aktīvi sensorās rehabilitācijas seansi

Projekta LLI 336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” (SUPER) ietvaros VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” izveidotajās sensorajās istabās notiek aktīva klientu sensorā rehabilitācija izmantojot inovatīvu rehabilitācijas metodiku. Sensorās rehabilitācijas procesu filiālē “Liepāja” nodrošina  fizioterapeits un sociālais aprūpētājs.  Projekta ietvaros tika izstrādātā inovatīvā metodika “PSIHISKU UN UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMU ĀRSTĒŠANAS METODIKA (APRAKSTS) BĒRNIEM UN PIEAUGUŠAJIEM, PIEMĒROJOT SENSORĀS INTEGRĀCIJAS METODES”, kas palīdz speciālistiem atbilstoši klienta diagnozei un uzvedībai, izvēlēties atbilstošākos rehabilitācijas veidus.  Seansus sensorajā istabā var uzskatīt par patstāvīgu rehabilitācijas procedūru, sagatavošanās veidu citiem medicīniskiem un psiholoģiskiem pasākumiem, kā arī kā rehabilitācijas procesa optimizēšanas līdzekli.


14.07.2020. 

Trešā projekta komandas darba tikšanās Liepājā

 
2020. gads 10. jūlijā VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” notika projekta LLI-336 "Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem "(SUPER) 18 mēnešu perioda projekta komandas tikšanās.

Sanāksmē piedalījās visi projekta komandas locekļi. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par projektu atskaišu sagatavošanu, apspriests projekta aktivitāšu ieviešanas progress, problēmjautājumu risināšana, kā arī pārrunāti citi jautājumi. Nākošā projekta komandas tikšanās plānota Lietuvā. Tikšanās noslēgumā projekta vadītāja Līga Vigule visus projekta komandas locekļiem prezentēja VSAC “Kurzeme” sensorās istabas un iepazīstināja ar šī projekta ietvaros  sasniegtajiem rezultātiem.


 23.07.2020.

Iegādāta moderna interaktīva rehabilitācijas ierīce

Projekta ietvaros VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” UAB “Medlinkas” piegādāja un uzstādīja modernu interaktīvās rehabilitācijas ierīci, kas paredzēta ķermeņa līdzsvara novērtēšanai un roku vingrinājumiem.

Iegādāta datorizēta sistēma “E-link” ar moduļiem roku rehabilitācijai,  ķermeņa līdzsvara novērtēšanai un  interaktīviem roku un līdzsvara vingrinājumiem. Sistēmā iespējams veikt kustību funkciju novērtējumu un graduētus pasākumus rehabilitācijas terapijas un terapeitisku vingrinājumu veikšanai.

Latvijā šāda ierīce ir jaunums, kas dos neatsveramu ieguldījumu VSAC ‘’Kurzeme’’ klientiem, kuriem ir traucētas dažādas funkcionālās aktivitātes. Ierīce palīdzēs saglabāt esošās funkcijas un iespēju robežās uzlabot ikdienas aktivitāšu veikšanu.

20200723 10491620200723 110401


27.08.2020.

Notiek darbinieku apmācības

Projekta ietvaros notika VSAC “Kurzeme” darbinieku apmācības, lai  apgūtu sensoro traucējumu simptomātikas instrumenta pielietošanu. VSIA “Piejūras slimnīca” veica iepirkumu sensoro traucējumu simptomātikas instrumenta izstrādei. Tika izveidots instruments garīgās veselības aprūpes, sociālās rehabilitācijas un citu veselības aprūpes iestāžu speciālistiem, kas strādā ar bērniem un pieaugušajiem, kam ir garīgās veselības un uzvedības traucējumi, ļaujot modelēt un individuāli adaptēt intervences iespējas sensoru traucējumu gadījumā. Sagatavotais Instruments tiks izmantots, lai novērtētu bērnu un pieaugušo ar garīgās veselības un uzvedības traucējumiem sensorikas traucējumus, kā arī novērtētu izvēlēto sensoro integrāciju: sensoro intervenču, sensorās rehabilitācijas efektivitāti pacientiem. Šis instruments ļaus paredzēt pacienta rehabilitācijas līmeni, kas ļaus efektīvi strādāt sensorās integrācijas istabās.