Pārtikas produktu piegāde VSAC 'Kurzeme' filiālēm

Piegādātājs / izpildītājs
'Kurzemes Gaļsaimnieks' SIA
Līgumsumma
77276.15
VSAC 'Kurzeme' 2020/10
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 12.01.2021.
Iesniegšanas datums