NBS MVP Jūras spēku mācību centra komanda talko Iļģos

2023. gada 3. maijā NBS MVP Jūras spēku mācību centra komanda ieradās VSAC “Kurzeme” filiālē “Iļģi” uz talku, kas pēdējos gados jau izveidojusies kā tradīcija. Karavīri kopā ar mūsu klientiem čakli strādāja, paveicot darbus, ko mēs bez viņu spēcīgajām rokām nekādi paši nespētu izdarīt. Filiāle “Iļģi” ir ļoti pateicīga NBS MVP Jūras spēku mācību centra komandai par viņu labo gribu mūs atbalstīt! Mēs ceram, ka šī gada tiešām smagie darbi nav atstājuši sekas uz mūsu palīgu veselību.

LIELS JUMS PALDIES!

Mēs apsolām vairs nelikt milzīgos tūju podus 3. stāva terasē. 😊