Notikumi filiālēs
Starptautiskā Paldies diena

11. janvāris ir Starptautiskā Paldies diena. VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” klienti šim vārdam piešķīra patiesu maģisku nozīmi – iepriecināja un dāvāja pozitīvas un “saldas” emocijas. Īpašos paldies katrs veltīja sev svarīgam un mīļam cilvēkam . Visvairāk tie bija veltīti darbiniekiem, kas ikdienā ir kopā ar klientiem – mediķiem, aprūpētājiem u.c.

Dāviniet šos vārdus viens otram no sirds katru dienu!