DSC03069_crFiliāle "Aizvīķi"

 

Aizvīķi, Gramzdas pagasts,

Priekules novads LV-3487

Vadītāja Gražina Ķervija

grazina.kervija@vsackurzeme.gov.lv

Tel. 26479371

Lietvede Laimdota Stauga

Laimdota.Stauga@vsackurzeme.gov.lv

Mob. 29605248

Sociālās aprūpes nodaļa, ēkas dežurants

Tel. 25436239, 28324216

Mediķi, aprūpētāji

Tel. 25452155


VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi” atrodas Aizvīķos, Gramzdas pag., Priekules novadā, kur muižas ēkā klientu vajadzībām pielāgotā vidē tiek  nodrošināts mājoklis, veselības un sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija.                                                                                                        

Aizvīķu muiža būvēta ap 1870. gadu skaistā, gleznainā apvidū, kad Aizvīķos valdīja barons Egons fon Korfs. Muižā pēc Pirmā pasaules kara darbojās pamatskola, vēlāk tautas nams, bet 1957. gada rudenī pieņemts lēmums nodot ēku invalīdu nama izveidei. Kopš tā laika vairākas reizes notikušas reorganizācijas un nosaukumu maiņas.

Pamatojoties uz 2009. gada 30. oktobra Ministru kabineta  rīkojumu Nr.746, Labklājības ministrijas pakļautībā esošās tiešās valsts pār­valdes iestādes - sociālās aprūpes centrus apvienoja un ar 2010.gada 1. janvāri izveidoja Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme”, kura sastāvā iekļauta arī filiāle “Aizvīķi” , kurā pašlaik dzīvo 85 klienti.

2017.gada sākumā svinīgi atklāja filiāles  veselības punktu, kas ir mūsdienīgi aprīkots un pozitīvi ietekmē veselības aprūpes kvalitāti.

Filiāles sociālā darba  speciālisti rūpējas par to, lai katrs klients saņemtu savām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu, ilgāk saglabātu pašaprūpes un darba prasmes, spētu sekmīgi iekļauties filiāles ikdienā, kā arī brīvi izpaustos savos talantos un apmierinātu vajadzību pēc kultūras, garīgām, fiziskām un sporta aktivitātēm, dzīvotu saskaņā ar savi un apkārtējiem, uzturētu saikni ar tuviniekiem, draugiem.

Filiāles klienti aktīvi piedalās pašvaldības rīkotajos pasākumos, apmeklē dievkalpojumus, dodas izbraukumos un ekskursijās, tā iepazīstot tuvāku un tālāku apkaimi, piedalās citu filiāļu un centru sadarbības aktivitātēs- sporta spēlēs, mākslas plenēros, teātru skatēs un koncertos.