Eka_3aFiliāle "Dundaga"

Vīdales 17, Jaundundaga, Dundagas pagasts,

Dundagas novads, LV-3270

Vadītāja Ieva Dinsberga

Ieva.Dinsberga@vsackurzeme.gov.lv

Mob. 29197890, Tālr. 63242078

Lietvede Inta Baumane

Inta.Baumane@vsackurzeme.gov.lv

Tālr. 63222067, Mob.29399228


 Dzīvojamā ēka būvēta 1917. gadā ar konkrētu nozīmi kā nabagmāja.

 No 1946. gada ēkā izveidots Dundagas invalīdu nams ar 35 gultām, apkalpojošais personāls - 9 cilvēki.

  1. gadā invalīdu nams tiek pārdēvēts par pansionātu.
  2. gadā pēc veiktās ēkas pārbūves (uzbūvēts 2 stāvs) pansionātā bija 128 gultas vietas.

 Līdz 1990. gadam pansionāts bija vispārēja tipa (veco ļaužu pansionāts) un apsaimniekoja plašu palīgsaimniecību, kuru likvidēja sakarā ar zemes denacionalizāciju.

 Ar 1990. gadu Dundagas pansionāts ieguva specializāciju un kļuva par psihoneiroloģisko pansionātu ar 110 gultas vietām.

  1. gadā pansionāts, pārejot Labklājības ministrijas pārraudzībā, pārtop par Specializēto Valsts sociālās aprūpes pansionātu, kurā regulāri uzturas 100 klienti.
  2. gadā piešķirts nosaukums Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs “Dundaga”.
  3. gadā Labklājības ministrija aprūpes centru pārdēvē par Sociālās aprūpes centru “Dundaga”.
  4. gadā izveidots Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar 6 filiālēm, viena no tām ir filiāle “Dundaga”,  kurā pašlaik dzīvo 85 klienti. Filiāles speciālisti un aprūpes personāls rūpējas,  lai katrs klients saņemtu savām individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu.

Filiāles teritorija ( 2,4 ha) ir labiekārtota un apzaļumota, izveidota sajūtu (“Baskāju”) taka, sporta laukums, augļu dārzs un neliels sakņu dārziņš, kurā klienti apgūst prasmes dārzkopībā, bet ražas laikā tiek vārīti ievārījumi un gatavoti konservi.

Klienti aktīvi iesaistās kultūras un sporta pasākumos ārpus filiāles, piedalās mākslas plenēros, minifutbola, boccia un citās sporta sacensībās, apmeklē koncertus, dodas ekskursijās un pārgājienos.  Regulāri ar saviem priekšnesumiem priecē Dundagas invalīdu kopas “Cerība” biedrus gadskārtu svētku pasākumos. Par tradīciju kļuvusi ikgadējā sporta diena, kad  klienti, viņu draugi un tuvinieki, kā arī darbinieki aktīvi iesaistās sportiskās aktivitātēs.

Filiālē “Dundagā” rit rosīga dzīve,  izveidojušās stabilas sociālās un veselības aprūpes tradīcijas.