Kontakti

dundaga [at] vsackurzeme.gov.lv

Atrašanās vieta

Vīdales iela 17, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

attēlsInformācija:

Dzīvojamā ēka būvēta 1917. gadā ar konkrētu nozīmi kā nabagmāja.

 No 1946. gada ēkā izveidots Dundagas invalīdu nams ar 35 gultām, apkalpojošais personāls - 9 cilvēki.

1956. gadā invalīdu nams tiek pārdēvēts par pansionātu.

1957. gadā pēc veiktās ēkas pārbūves (uzbūvēts 2 stāvs) pansionātā bija 128 gultas vietas.

 Līdz 1990. gadam pansionāts bija vispārēja tipa (veco ļaužu pansionāts) un apsaimniekoja plašu palīgsaimniecību, kuru likvidēja sakarā ar zemes denacionalizāciju.

 Ar 1990. gadu Dundagas pansionāts ieguva specializāciju un kļuva par psihoneiroloģisko pansionātu ar 110 gultas vietām.

1997. gadā pansionāts, pārejot Labklājības ministrijas pārraudzībā, pārtop par Specializēto Valsts sociālās aprūpes pansionātu, kurā regulāri uzturas 100 klienti.

1998. gadā piešķirts nosaukums Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs “Dundaga”.

1999. gadā Labklājības ministrija aprūpes centru pārdēvē par Sociālās aprūpes centru “Dundaga”.

2000. gadā izveidots Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar 6 filiālēm, viena no tām ir filiāle “Dundaga”,  kurā pašlaik dzīvo 85 klienti. Filiāles speciālisti un aprūpes personāls rūpējas,  lai katrs klients saņemtu savām individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu.

Filiāles teritorija ( 2,4 ha) ir labiekārtota un apzaļumota, izveidota sajūtu (“Baskāju”) taka, sporta laukums, augļu dārzs un neliels sakņu dārziņš, kurā klienti apgūst prasmes dārzkopībā, bet ražas laikā tiek vārīti ievārījumi un gatavoti konservi.

Klienti aktīvi iesaistās kultūras un sporta pasākumos ārpus filiāles, piedalās mākslas plenēros, minifutbola, boccia un citās sporta sacensībās, apmeklē koncertus, dodas ekskursijās un pārgājienos.  Regulāri ar saviem priekšnesumiem priecē Dundagas invalīdu kopas “Cerība” biedrus gadskārtu svētku pasākumos. Par tradīciju kļuvusi ikgadējā sporta diena, kad  klienti, viņu draugi un tuvinieki, kā arī darbinieki aktīvi iesaistās sportiskās aktivitātēs.

Filiālē “Dundagā” rit rosīga dzīve,  izveidojušās stabilas sociālās un veselības aprūpes tradīcijas.

Filiāle "Dundaga" medicīnas personāls - +371 26684521

Filiāle "Dundaga" ēkas dežurants - +371 63242251

Filiāle "Dundaga" rezerves telefona numurs - +371 29399228

Kā nokļūt:

Sabiedriskais transports: Līdz filiālei “Dundaga” var nokļūt ar autobusu maršrutiem:

Talsi-Dundaga-Vīdale

Talsi-Dundaga-Vīdale-Kolka

Talsi-Dundaga-Kolka

Ventspils-Ance-Dundaga

Ar automašīnu braucot virzienā Dundaga-Kolka:

Braucot pa Talsu ielu, dodamies pāri ūdens slūžām virzienā uz Kolku,

Sekojot ceļa norādēm “Vīdale 14 km” pagriezties pa kreisi,

Braucam taisni 2.1 km, ceļa kreisajā pusē norāde “VSAC “Kurzeme” filiāle “Dundaga”.

Vides pieejamība filiālē “Dundaga”:

Filiāles dzīvojamā ēkā veikta lifta izbūve, nodrošinot klientiem ar funkcionāliem traucējumiem un pārvietošanās grūtībām, vienlīdzīgas mobilitātes iespējas filiāles telpās un teritorijā.

Filiālē ir iespējams patstāvīgi iekļūt ar ratiņkrēslu, viena no dzīvojamās ēkas ieejām aprīkota ar invalīdu uzbrauktuvi/pandusu. Ēkas durvju platums ir 1.08 x 2.10 m, atbilstošs iekļūšanai ar ratiņkrēslu.

Uz apmeklējuma laiku personai ar invaliditāti, kura izmanto specializēto transportu, ir iespēja novietot auto filiāles ēkas pagalmā.

24 stundas diennaktī filiālē dežurē medicīnas personāls.

Veidojot pieejamu vidi, nodrošinātas atsevišķas WC atbilstoši klientu fiziskās funkcionalitātes ierobežojumiem (pārvietošanās iespējamība, piekļuve, elementāro ērtību nodrošināšana, iespēja bez citu palīdzības lietot sanitārās telpas).

Kāpnēm ir flīžu segums ar pretslīdes elementiem. Tās ir marķētas ar kontrastējošām līnijām atbilstoši prasībām.

Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos filiāles telpās personām ar kustību traucējumiem, gaiteņos ir balsta margas.

Darbinieki

Ieva Dinsberga

Filiāles vadītāja - Administrācija
ieva.dinsberga [at] vsackurzeme.gov.lv

Inta Baumane

Lietvede - Administrācija
inta.baumane [at] vsackurzeme.gov.lv

Guntra Dzīle

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja - Sociālās aprūpes nodaļa
guntra.dzile [at] vsackurzeme.gov.lv

Ligita Blumberga

Saimniecības nodaļas vadītāja - Saimniecības nodaļa
ligita.blumberga [at] vsackurzeme.gov.lv