Ilgi_1Filiāle "Iļģi"

 

Iļģi, Grobiņas pagasts,

Grobiņas novads LV-3430

Vadītāja Gita Dižgalve

Gita.Dizgalve@vsackurzeme.gov.lv

Tel. 63490329, 63490330

mob.26465642

Lietvede Elīna Putra

Elina.Putra@vsackurzeme.gov.lv


Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Iļģi” atrodas slavenā itāļu izcelsmes poļu arhitekta Henrika Markoni (1792-1863) izsapņotajā “Iļģu” muižas pilī. Veidojot muižas pils projektu, arhitekts idejiski esot iedvesmojies no Teitoņu ordeņa mestra mājas, kura atradusies Malborkas cietoksnī Prūsijā (tagadējā Polijā). Tobrīd Iļģu muižas komplekss bijis fon Ofenbergu dzimtas pārziņā.

No 20. gadsimta sākuma līdz Otrajam pasaules karam ēkā darbojusies lauksaimniecības skola. Kara laikā pils ēkā tika izmitināta vācu armijas lazarete. “Kurzemes katla” blokādes laikā nams cieta artilērijas apšaudē. Pēc kara muižas pils ēka atjaunoja kā vēsturisku arhitektūras pieminekli, kuram līdz šai dienai valsts aizsargājama arhitektūras pieminekļa statuss saglabāts tikai balkona margām.  

Ar sociālo aprūpi “Iļģi” ir saistīti jau no 1948. gada, kad ēkā tika ierīkots Liepājas pilsētas invalīdu nams. Vēlāk to pārveidoja par Liepājas apriņķa veco ļaužu pansionātu cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem. Pagājušā gadsimta 60. gados LPSR Sociālās nodrošināšanas ministrija iestādi reformēja kā psihoneiroloģisko pansionātu, pie reizes arī paplašinot ēku un uzbūvējot jaunu korpusu.

Filiālē “Iļģi” tiek sniegts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Ikdienā filiālē noris intensīvs darbs pie klientu praktisko prasmju saglabāšanas un pilnveidošanas, tā veicinot klientu neatkarību un iespēju veiksmīgi atgriezties patstāvīgā dzīvē ārpus institūcijas. Tiek piedāvātas aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, apmeklējot radošās darbnīcas, kur var nodarboties ar rokdarbiem, kokapstrādi, zīmēšanu, floristiku u.c. vai izpausties darbā ar mālu, kas vēlāk pārtop par lieliskiem keramikas izstrādājumiem. Regulāri notiek mūzikas un kustību nodarbības, sporta aktivitātes.

Klienti aktīvi līdzdarbojas ārpus centra aktivitātēs, apmeklējot pasākumus Liepājā un Grobiņā, dodoties ekskursijās pa Latviju un līdzdarbojoties sadraudzības pasākumos citās aprūpes iestādēs.

 “Iļģi” ir īpaša ar tās struktūrvienībā iekļauto Pusceļa māju, kurā galvenais akcents tiek likts uz aprūpē esošo cilvēku integrēšanu sabiedrībā.

Paralēli rehabilitācijas procesam filiāles “Iļģi” klientiem ir iespēja iekļauties arodapmācībā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībā, apgūstot pavāra palīga un galdnieka specialitātes, kas paver iespējas strādāt atalgotu darbu.