Kontakti

ilgi [at] vsackurzeme.gov.lv

Atrašanās vieta

"Iļģi", Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

attēlsInformācija:

Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Iļģi” atrodas slavenā itāļu izcelsmes poļu arhitekta Henrika Markoni (1792-1863) izsapņotajā “Iļģu” muižas pilī. Veidojot muižas pils projektu, arhitekts idejiski esot iedvesmojies no Teitoņu ordeņa mestra mājas, kura atradusies Malborkas cietoksnī Prūsijā (tagadējā Polijā). Tobrīd Iļģu muižas komplekss bijis fon Ofenbergu dzimtas pārziņā.

No 20. gadsimta sākuma līdz Otrajam pasaules karam ēkā darbojusies lauksaimniecības skola. Kara laikā pils ēkā tika izmitināta vācu armijas lazarete. “Kurzemes katla” blokādes laikā nams cieta artilērijas apšaudē. Pēc kara muižas pils ēka atjaunoja kā vēsturisku arhitektūras pieminekli, kuram līdz šai dienai valsts aizsargājama arhitektūras pieminekļa statuss saglabāts tikai balkona margām.  

Ar sociālo aprūpi “Iļģi” ir saistīti jau no 1948. gada, kad ēkā tika ierīkots Liepājas pilsētas invalīdu nams. Vēlāk to pārveidoja par Liepājas apriņķa veco ļaužu pansionātu cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem. Pagājušā gadsimta 60. gados LPSR Sociālās nodrošināšanas ministrija iestādi reformēja kā psihoneiroloģisko pansionātu, pie reizes arī paplašinot ēku un uzbūvējot jaunu korpusu.

Filiālē “Iļģi” tiek sniegts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Ikdienā filiālē noris intensīvs darbs pie klientu praktisko prasmju saglabāšanas un pilnveidošanas, tā veicinot klientu neatkarību un iespēju veiksmīgi atgriezties patstāvīgā dzīvē ārpus institūcijas. Tiek piedāvātas aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, apmeklējot radošās darbnīcas, kur var nodarboties ar rokdarbiem, kokapstrādi, zīmēšanu, floristiku u.c. vai izpausties darbā ar mālu, kas vēlāk pārtop par lieliskiem keramikas izstrādājumiem. Regulāri notiek mūzikas un kustību nodarbības, sporta aktivitātes.

Klienti aktīvi līdzdarbojas ārpus centra aktivitātēs, apmeklējot pasākumus Liepājā un Grobiņā, dodoties ekskursijās pa Latviju un līdzdarbojoties sadraudzības pasākumos citās aprūpes iestādēs.

 “Iļģi” ir īpaša ar tās struktūrvienībā iekļauto Pusceļa māju, kurā galvenais akcents tiek likts uz aprūpē esošo cilvēku integrēšanu sabiedrībā.

Paralēli rehabilitācijas procesam filiāles “Iļģi” klientiem ir iespēja iekļauties arodapmācībā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībā, apgūstot pavāra palīga un galdnieka specialitātes, kas paver iespējas strādāt atalgotu darbu.

Filiāle "Iļģi" medicīnas personāls - +371 26111359

Filiāle "Iļģi" rezerves telefona numurs - +371 63490330

Kā nokļūt:

Sabiedriskais transports: Liepājas pilsētas starppilsētu autobuss 6912:

Braucot ar auto virzienā Rīga-Liepāja:

Braucot virzienā no Rīgas uz Liepāju, Grobiņas galapunktā pie veikala ‘’Tev’’ nogriezties pa kreisi.

Apļveida krustojumā izbraukt pa 3 izbrauktuvi un braukt taisni Priekules virzienā.

Pēc 1 km pārbraukt pāri tiltam pār Ālandes upi un pēc 30 m pirmajā krustojumā nogriezties pa kreisi (labajā pusē ir norāde -Iļģu muiža).

Braukt taisni garām vecajām dzirnavām līdz vārtiem.

Vides pieejamība filiālē “Iļģi”:

Filiāle ‘’Iļģi’’ vides pieejamība tiek nodrošināta ikvienai personai, kur var ērti pārvietoties un izmantot telpas atbilstoši tās lietošanas veidam. Filiālē ir iespējams patstāvīgi iekļūt ar ratiņkrēslu, ir uzbrauktuve. Ēkas durvju platums ir 2x94 cm, atbilstoši iekļūšanai ar ratiņkrēslu. Ēkas galvenās durvis atveras automātiski.

Ēkai ir vēl papildus ieejas personām ar kustību traucējumiem. Pils ēkā 2 ieejas un jaunajā korpusā papildus 1 ieeja, ar atbilstošu uzbrauktuvi.

Jaunā korpusa ēkas 1. stāvā ir pieejams lifts, lai nodrošinātu iespēju personām ar kustību traucējumiem brīvi pārvietoties pa filiāli un apmeklēt sev interesējošās nodarbības, kultūras pasākumus. 1. stāva gaitenī ir arī uzbrauktuve, lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Personām ar kustību traucējumiem tualetes telpas aprīkotas ar speciālu palīgaprīkojumu.

Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos filiāles telpās personām ar kustību traucējumiem, gaiteņos ir balsta margas.

Filiālē pārtinamo galdu nav, bet ir iespēja nodrošināt atsevišķu telpu, kur klientam var nodrošināt intimitāti.

Ar sargu-dežurantu var sazināties telefoniski, zvanot +371 26412488. Personai ar invaliditāti, kura izmanto specializēto transportu, ir iespēja novietot auto filiāles ēkas pagalmā uz apmeklējuma laiku.

 

Darbinieki

Gita Dižgalve

Filiāles vadītāja - Administrācija
gita.dizgalve [at] vsackurzeme.gov.lv

Agita Stengrevica

Lietvede - Administrācija
agita.stengrevica [at] vsackurzeme.gov.lv

Evija France

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja - Sociālās aprūpes nodaļa
evija.france [at] vsackurzeme.gov.lv

Aleksandrs Dočuks

Saimniecības nodaļas vadītājs - Saimniecības nodaļa
aleksandrs.docuks [at] vsackurzeme.gov.lv