Kontakti

gudenieki [at] vsackurzeme.gov.lv

attēlsInformācija:

2007.gada 23.februārī ar Alsungas pagasta priekšsēdētājs G. Bloks devās apskatīt objektu – bijušās bernudārza telpas Gudenieku pagastā un pieņēma lēmumu par ēkas rekonstrukciju sociālās aprūpes centra „Reģi” vajadzībām.
Labklājības Ministrija uzdod uzdevumu SIA „Šampētera nams” izstrādāt projektu „ Bērnudārza – sākumskolas rekonstrukcija sociālā aprūpes centra vajadzībām”.
2008.gada 30.oktobrī tiek noslēgts četrpusējs līgums, kur pasūtītājs Labklājības ministrija uzdod SIA „CB” veikt bērnudārza – sākumskolas rekonstrukcijas būvniecības darbus sociālās aprūpes centra „Reģi””vajadzībām objektā „Saulrieti”, Zinību ielā, Gudenieku pagastā, Kuldīgas rajonā.
2008.gada 11.novembrī Kuldīgas rajona padomes būvvalde izsniedz būvatļauju un ēkas rekonstrukcijas darbi tiek uzsākti un pilnībā pabeigta par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 2009.gada 1.decembrī un nodota ekspluatācijā 2009.gada 10.decembrī.
2009.gada 16.decembrī no Sociālās aprūpes centra „Reģi” telpām 20 klienti tiek pārvietoti uz rekonstruēto ēku: „Saulrieti”, Zinību ielā,Gudenieku pagastā.
2010.gada 1.janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.746 Valsts sociālās aprūpes centrs „Reģi” tiek reorganizēts un iekļauts Valsts sociālās aprūpes centrā „Kurzeme”.
Ar 2010.gada 8.janvāri jaunā ēka tiek atklāta kā Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” filiāle „Reģi”, kura īsteno valsts politiku ilgstoās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilgadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem.
No 2010.gada 1.aprīļa filiālē ”Reģi”sociālo aprūpi un rehabiltāciju nodrošina 60 klientiem un darbavietas 42 darbiniekiem.

Filiāle "Gudenieki" ēkas dežurants - +371 63351115

Filiāle "Gudenieki" medicīnas personāls - +371 63351115

Kā nokļūt:

Sabiedriskais transports: Līdz filiālei “Gudenieki” var nokļūt ar autobusu no Kuldīgas un atpakaļ.

Maršruti:

Kuldīga-Basi-Vārpa

Vārpa-Basi-Kuldīga

Vides pieejamība filiālē “Gudenieki”:

Lai nodrošinātu iekļūšanu filiāles ēkā, personām, kas pārvietojas riteņkrēslā vai apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem, vārti dienas laikā ir atvērti un iekļūšana pa tām ir ērta. Mazo vārtu platums uz uzbrauktuvi gājēju celiņā ir 93 cm platas. Gājēju celiņš ved līdz pat galvenās ieejas durvīm. Durvju platums ir 120 cm platas, pie durvīm un vārtiem zvanu pogu nav.
24 stundas filiālē dežurē ēkas dežurants, kurš redz monitorā pie vārtiem filiālei nepiederošas personas. Izvērtējot situāciju ēkas dežurants iziet pretī ciemiņam un to pavada līdz gala mērķim.
Filiālē liftu un pacēlāju nav, jo ēkai ir 1.stāvs. Filiāle var nodrošināt ar ratiņkrēslu un staiguli.
Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos personām ar redzes traucējumiem, filiāles ēkā grīdas līmeņu maiņas vietas ir marķētas ar kontrastējošu krāsu.
Invalīdiem ar kustību traucējumiem ir pieejama speciāli aprīkotas labierīcības.
Filiālē pārtinamo galdu nav, bet ir iespēja nodrošināt atsevišķu telpu , kur klientam var nodrošināt intimitāti. Personām ar invaliditāti ir pieejama plaša auto stāvvieta pie pašiem filiāles vārtiem.

Darbinieki

Inguna Pidvilte

Filiāles vadītāja - Administrācija
inguna.pidvilte [at] vsackurzeme.gov.lv

Kristīna Rudavičūte-Putniņa

Lietvede - Administrācija
Kristina.Rudavicute-Putnina [at] vsackurzeme.gov.lv

Inga Grundmane

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja - Sociālās aprūpes nodaļa
inga.grundmane [at] vsackurzeme.gov.lv

Anda Brūvere

Saimniecības nodaļas vadītāja - Saimniecības nodaļa
anda.bruvere [at] vsackurzeme.gov.lv