Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Sanitex' SIA
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme'
Līguma termiņš
Laika periods
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss