Projekts "Kurzeme visiem"
logo

16. martā Kuldīgā tikās Kurzemes reģiona pašvaldību, sociālo dienestu, VSAC “Kurzeme” un citu institūciju pārstāvji, lai pārrunātu aktuālāko par deinstitucionalizācijas procesa attīstību. Kopumā projektā “Kurzeme visiem” iesaistītas 19 pašvaldības, 1 Valsts sociālās aprūpes centrs un 4 Bērnu sociālās aprūpes centri.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, skaidroja Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji. Šogad projekta ietvaros noritēs vērtēšanas process, lai noskaidrotu kopējo cilvēku skaitu, kas tajā iesaistītos.

Realizējot “Kurzeme visiem”, septiņu gadu laikā pakāpeniski plānots samazināt Valsts sociālo aprūpes centra “Kurzeme” pakalpojumu izmantojošo klientu skaitu. Noslēdzoties projektam, tā izstrādātāji izvirzījuši prognozes, ka patstāvīgai dzīvei sabiedrībā varētu tikt sagatavi 97 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri patlaban dzīvo Valsts sociālās aprūpes centrā. Līdzīgā kārtā notiks bērnu skaita samazināšana arī Bērnu aprūpes iestādēs.

Projektā paredzēts nodrošināt 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuri jau dzīvo patstāvīgi, ar dažādiem pakalpojumiem – aprūpi mājās, specializētas darbnīcas, grupu dzīvokļus, īslaicīgu sociālo aprūpi un citus. Savukārt 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus.

“Šī ir iespēja ar projekta palīdzību uzsākt, izmēģināt jaunas lietas, kuras esošā budžeta līdzekļos nesanāktu,” semināra viesiem sacīja Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa.

Pēc informācijas sniegšanas par aktuālāko deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā Kurzemes plānošanas reģiona vadītāja Inga Kalniņa aicināja ikkatru iesaistīties diskusijā. Jautājumu no pašvaldībām un to sociālajiem dienestiem par projekta praktisko pusi bija daudz. Uz visiem jautājumiem atbilžu vēl nebija, jo par projektu gaidāmi precizējumi no Labklājības ministrijas. Lai pēcāk uz tiem pilnībā atbildētu, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji pieļauj iespēju paviesoties katrā no projektā iesaistītajām pašvaldībām uz diskusiju.

Projekta “Kurzeme visiem” kopējās izmaksas sastāda  vairāk nekā 6,2 miljonus eiro, no kuriem 85 procentus sedz Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums. Pārējo naudas summu – ap 900 tūkstošiem eiro – līdzfinansē valsts.