Notikumi filiālēs

21.06.2022. VSAC “Kurzeme” filiālē “Iļģi” notika Jāņu ielīgošanas pasākums, kurā kā viesi ar saviem priekšnesumiem piedalījās arī klienti no filiālēm “Aizvīķi” un “Gudenieki”. Tika izspēlētas jautras ainiņas no slavenās filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, dziedātas dziesmas un dejotas dejas. Pasākuma kulminācija – balle ar kapelu “Luste”, kur visi varēja izdancoties jautru melodiju pavadījumā. Aprūpes centrs saka lielum - lielu PALDIES Kapela Luste par skaisto svētku dāvanu mūsu cilvēkiem! Paldies, ka nesavtīgi dāvājiet mums prieku!