Jaunumi

Filiāles "Iļģi" interešu grupas Tēlotājmākslā nodarbību dalībnieki Ilze, Viktors, Ivars, Vladimirs un Ēriks, pulciņa audzinātāja Imanta vadībā izveidojuši sadarbību ar Liepājas un Grobiņas Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu bērniem. Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki nodarbībās izgatavojuši daudzus košus, krāsainus latviešu alfabēta burtus un krāsainus skaitļus, ko dāvināja bērnudārzu bērniem.

Burtu krāsošana Vizuālās mākslas grupas dalībniekiem labi iet pie sirds un īpaši darbaprieku un gandarījumu rada tas, ka radītie darbiņi tiek atzinīgi novērtēti un sniedz prieku bērnudārza bērniem. Tā ir lieliska motivācija turpināt strādāt ar krāsām un otām. 

Bērnudārzu audzinātājas, kuru grupiņu bērniem tika uzdāvināti burtu un skaitļu komplekti, izteica pateicību par saņemtajām dāvanām un apliecināja, ka šāda sadarbība tiešām ir ļoti vērtīga un jauka. PII "Pīpenīte" bērni, savukārt, kā pateicību dāvināja pašu gatavotu kārumu, bet PII "Saulīte" bērni, audzinātājas Gunitas vadībā, solīja maijā uzaicināt mūsu radošo komandu uz pavasara koncertu.