Notikumi filiālēs
Ģimenes dienas pasākums Iļģos

19. maija saulainā pēcpusdienā VSAC Kurzeme filiālē “Iļģi” notika krāšņs Ģimenes dienas pasākums. Uz pasākumu tika aicināti ne tikai  aprūpes centra iemītnieku piederīgie, draugi un paziņas, bet arī sadarbības partneri, kuri mūs atbalsta un padara mūsu filiāles iemītnieku ikdienas dzīvi krāsaināku un interesantāku. Filiāles iemītnieki kopā ar darbiniekiem bija sagatavojuši priekšnesumus koncertam, savukārt filiāles vadītāja G. Dižgalve visiem sadarbības partneriem pasniedza Pateicības rakstus.  Īpaši priecīgs un emocionāls mirklis koncerta laikā bija filiāles jauno tērpu defile, kurus esam gaidījuši vairākus gadus. No sirds pateicamies par ieguldīto sirds mīlestību un darbu tērpu tapšanā  mūsu SIA Nelson Fashion – Dacei Nelsonei. Gan pirms, gan pēc koncerta visiem bija iespēja apskatīt filiāles iemītnieku radošo darbu izstādi, kā arī nofotografēties foto stūrītī iejūtoties barona un baroneses tēlā.  Pēc koncerta viesiem bija iespēja iepazīties ar filiāli un tās piedāvātajām iespējām filiāles iemītniekiem, kā arī draudzīgā gaisotnē pavadīt laiku pie kafijas tases .

Sakām lielo PALDIES ikvienam, kurš rada iespēju ierasties uz filiāles Ģimenes dienas pasākumu.

 

P.S. Paldies visiem darbiniekiem par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā, kā arī Dienvidkurzemes Domei par solu atvešanu, lai mums būtu komfortablāka sēdēšana pasākuma laikā.