Notikumi filiālēs
Izglītojošā ekskursijā uz SIA "Liepājas RAS"

VSAC “Kurzemes” filiāles “Iļģi” struktūrvienības “Pusceļa māja” klienti 16. jūnijā un 20.jūnijā devās izglītojošā ekskursijā uz SIA Liepājas RAS, Grobiņas atkritumu šķirošanas poligonu “Ķīvītes”. Šī ekskursija deva iespēju aprūpes centra iemītniekiem ielūkoties mūsdienās ļoti aktuālā tēmā - atkritumu šķirošanas nozīmīgumā mājsaimniecībā, un tajā, cik būtiski ir šķirot atkritumus un kā atkritumi ietekmē mūsu ikdienu. Lielu paldies vēlamies teikt gidei Liānai, kura mūs izglītoja kā pareizi šķirot atkritumus, par to kā savāc poligona gāzi, kā tiek ražota atjaunojamā enerģija un kā samazināt atkritumu rašanos ikdienā. Ekskursijas ietvaros apmeklējām Nenovērtēto lietu muzejs, kur ar lielu interesi klienti izrādīja vēlmi apskatīt visas muzejā pieejamās lietas, kuras ir atrastas izmestajos atkritumos, un tagad nonākušas tieši šajā muzejā. Centra iemītnieki ar interesi aplūkoja “Krāmu kambari”, kur var nest lietas, kuras pašam nevajag un paņemt to, ko citi ir atnesuši. Arī Pusceļa mājas iemītnieki ziedoja sev vairs nevajadzīgos, bet citiem, iespējams, noderīgos sadzīves priekšmetus.

Lielu paldies vēlamies teikt Liepājas RAS par trīs atkritumu šķiršanas konteineru uzdāvināšanu Pusceļa mājas klientiem, kuri noderēs klientu izglītošanā un jaunu paradumu ieviešanā ikdienā.

Mudinām arī citus ikdienā šķirot atkritumus, samazināt atkritumu daudzumu ikdienā un ziedot derīgas mantas, jo kas vienam lieks, tas citam prieks!