Jaunumi

20. marts ir Starptautiskā laimes diena. To pirms pāris gadiem ieviesusi ANO Ģenerālā asambleja. Ideju par šādas dienas ieviešanu ieviesusi Butānas karaliste un vienbalsīgi atbalstīja visas 193 ANO dalībvalstis. ANO izplatītajā ģenerālsekretāra Bana Kimuna apsveikumā teikts „Tiekšanās pēc laimes ir cilvēka vēlmju pamatā. Cilvēki tiecas pēc laimes, kurā nejutīs bailes un trūkumu un būs harmonijā ar sevi un dabu. Sekmējot kopējo labklājību, mēs paši kļūstam bagātāki. Līdzcietība veicina laimi un palīdzēs uzcelt tādu nākotni, kādu mēs vēlamies.”

Līdz ar šiem viedajiem vārdiem arī VSAC „Kurzeme” filiāle „ Aizvīķi” sadarbībā ar AS „Aldaris” 27. martā organizēja pasākumu un cienāja ar gardumiem, kur klientiem skaidrojām un veicinājām būt laimīgiem un runāt par laimi.

Pasākumā piedalījās 69 klienti. Sociālā darbiniece I. Kakštīte iepazīstināja klientus ar to, kas vispār ir „Laimes diena”. Sociālā darbiniece aicināja klientus ikdienā vairāk smaidīt un domāt labas domas.  Pēc oficiālās uzrunas katrs klients tika cienāts ar kafiju, tēju, limonādi, konfektēm, cepumiem, zefīriem, ko bija sagādājuši AS „Aldaris”. Paralēli mielojoties ar gardumiem, klienti savstarpēji pārrunāja smieklīgākos brīžus viņa dzīvē, stāstot šos atgadījumus, citi, kuri klausījās pasmējās. Aizejot no pasākuma klienti jutās ļoti apmierināti un teica „ paldies” AS „Aldaris”.

Arī mēs VSAC „Kurzeme” filiāles „ Aizvīķi” darbinieki vēlamies pateikt lielu PALDIES, ja klienti ir apmierināti, smaidīgi un beigu beigās laimīgi, arī mēs darbinieki tādi esam, paldies!

Turpmāk aicinu iepazīties ar dažām bildēm no šī pasākuma.