Notikumi filiālēs

Esi vismazākais
Savā lielumā,
Būsi vislielākais
Savā mazumā.

Esi viszemākais
Savā augstumā,
Būsi visaugstākais
Savā zemumā.

/Andrejs Eglītis/

Pagājušais, 2023. gads, VSAC “Kurzeme” filiālei “Iļģi” bija ļoti bagāts ar pārsteidzošiem notikumiem un sadarbības partneru un atbalstītāju klātesamību. Mēs ļoti novērtējam ikkatra ieguldīto darbu, iepriecinot aprūpes centra cilvēkus viņu ikdienā un svētku reizēs. Liels paldies Jums par nesavtību un cilvēcību!

Mēs vēlamies Jums novēlēt labu veselību, jaukus cilvēkus blakus un pārvaramus izaicinājumus Jūsu gaitās! Jūsu labestība silda mūsu sirdis!

 

Par sadarbību 2023. gadā PALDIES sakām:

 • Dienvidkurzemes novada domei
 • Dienvidkurzemes novada Bibliobusam
 • Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un vecākiem
 • NBS MVP Jūras spēku mācību centram
 • Liepājas Diakonijas centram
 • Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrālei
 • Liepājas ledushallei un trenerei Olgai Ņečajenai
 • VSAC “Kurzeme” filiālei “Liepāja” par autobusu
 • Pensionāru apvienībai “Dzirksteles”
 • Liepājas PII “Delfīns” bērniem un vecākiem
 • Biedrībai “Tev un taviem draugiem”
 • Z. Mauriņas piemiņas istabai Grobiņā
 • SIA "TZMO Latvija", Seni Cup turnīra organizatoriem – Rutai Dziļumai ar komandu
 • SIA «Essity Latvia» - Kristīnei Čakstiņai ar komandu
 • Eiropas zinātniskās flotes kuģim “Arinda”, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja palīgam komunikācijas jautājumos Renātei Meļķei
 • Nīgrandes keramikas darbnīcai “Kalni”, Valdim un Laimai Jaunskungiem
 • Senioru vokālajam ansamblim “Labākie gadi”
 • Aizputes pilsētas  kultūras centra vadītājai Intai Rudzītei
 • Aizputes kultūras nama sieviešu senioru ansamblim “Uzmet garu” un senioru deju kolektīvam “Lindele”
 • Liepājas Neredzīgo biedrībai
 • Grobiņas PII “Pīpenīte”
 • Motoklubam “Tommy Guns MG”/ Tomam Būkam ar sabiedrotajiem
 • Ainaram Virgam/ grupai “Starp līdzīgiem”
 • Līvijai Sproģei, Gražinai Ļesunai, Rūtai Pirtniecei
 • Lauku kapellai “Grobiņa”
 • Priekules kultūras nama dejotājiem
 • Dzintrai Blūmai
 • Jura Staļļiem
 • Liepājas Baltkrievu kopienai “Mara”
 • Mini Zoodārzam Atomi
 • Liepājas Olimpiskajam centram par mazā baseina izmantošanu.
 • Liepājas leļļu teātrim
 • Liepājas Leļļu mākslas  un dizaina muzejam (Romas dārzā)
 • Hoijeres kundzes muzejam
 • Dvēseles veldzes dārzam Ziemupē
 • Liepājas muzejam
 • Grobiņas atkritumu poligonam “Ķīvītes”
 • Liepājas ZIIC – Dabas mājai
 • Liepājas teātrim
 • Liepājas koncertzālei "Lielais dzintars"
 • Agnesei Naļivaiko
 • Vēsmai Cibulei
 • Uldim Lomanovskim un Astrai Jakimovai
 • Biedrībai “Tabitas sirds”, Kristīnei un Mārtiņam Vidzeniekiem
 • Nodibinājumam “Otrā elpa charity”

Liels paldies arī mūsu aprūpes centra darbiniekiem, kuri ikdienā nesavtīgi rūpējas par mūsu cilvēkiem un cenšas sagādāt mazus pārsteigumus ikdienas rutīnā!

LIELS PALDIES JUMS VISIEM!!!

Aprūpes centra iemītnieku un darbinieku vārdā - vadītāja Gita Dižgalve