Notikumi filiālēs
Miķeļdiena “Iļģos”

VSAC Kurzeme filiālē “Iļģi” 29.septembrī ar lielu vērienu tika svinēta Miķeļdiena.

Visas nedēļas garumā darbnīcu  radošās darbinieces Kristīne, Inita, Inta kopā ar klientiem gatavojās šiem rudens Saulgriežu svētkiem.

Kopīgi tika vārīta ābolu zapte, mērcēti zirņu un protams klientu radošo darbu izstādei, kur katrs izlika savus gatavotos darbus.

Kā jau Miķeļdienā notika gan andelēšanās, gan degustēšana, un protams lielā cienāšanās, izēšanās un piedalīšanās dažādās citās aktivitātēs.

Paldies visiem, kas ar savu darbu uzbūra mūsu centrā svētku un līksmes sajūtu.

Miķeļdiena “Iļģos”
Miķeļdiena “Iļģos”
Miķeļdiena “Iļģos”