Jaunumi

19. jūnijā jau no paša agra rīta VSAC Kurzeme filiālē “Iļģi “notika liela rosība – (visi: gan filiāles iemītnieki, gan darbinieki) steidza pušķot ar meijām un ziediem filiāles teritoriju un iekštelpas, pabeigt ugunskura vietas renovēšanas darbus, kā arī izmēģināt pasākuma priekšnesumus.

Pēcpusdienā pulksten 14.00 Jāņa laukumā sapulcējās gan filiāles iemītnieki, gan darbinieki, lai kopīgi noskatītos muzikālu uzvedumu “Silmaču mistērijas “, kuru kopīgi sagatavoja filiāles dejotāji, Pusceļa mājas iemītnieki : Juris, Normunds, Guntis, Ilze un Judīte,  un darbinieki : Kristīne, Liene, Ruta, Indra, Dace, Inga, Saiva.

Pēc pasākuma visi tika  cienāti ar Jāņu sieru un pīrāgiem, bet kas vēlējās varēja arī uzlaist kādu jestru danci .

Ar to vēl lustēšanās nebeidzās -  23. jūnija pēcpusdienā notika nākamais ielīgošanas pasākums  uz kuru aicināja sanākt kopā Pindacīša ( Ruta Kļava ) ar Ābramu ( Normunds Zīle ) lai kopīgi dotos latviskās rotaļās un dejās.

Nobeigumā tika iekurts Jāņu ugunskurs.

P.S. Liels paldies visiem darbiniekiem , kas piedalījās svētku organizēšanā.

Īpašs paldies Imantam par krāsns uzkonstruēšanu un skaisto afišu, saimniecības vīriem par ugunskura vietas labiekārtošanu, darbnīcas vadītājai Initai par teritorijas sakopšanu, virtuves meitenēm par cienasta sarūpēšanu, kā arī frizierītei par meiteņu frizūrām.