Jaunumi

VSAC Kurzeme filiāles “Iļģi “ dejotāji agrā 12. marta rītā kopā ar interešu pulciņu audzinātājiem: Kristīni, Imantu, Dinu un kultūras pasākumu organizatori Indru devās uz Jelgavu pretī savam kopējam izaicinājumam piedaloties Reģionālā Integrācijas mākslas festivālā “Nāc līdzās – Vidzemē!".

Šis festivāls vienlaikus ir arī konkurss, kuru vērtē profesionāla žūrija izvirzot labākos priekšnesumus uz nākamo kārtu (mūzikas pedagoģe un Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja A. Liekna, režisors V. Pavlovskis, Fonda Nāc līdzās! vadītāja S. Freiberga) .

Par to, lai katra dalībnieka priekšnesums būtu krāšņāks un spilgtāks parūpējās profesionāli skaņu un gaismu operatori.

Liels ieguldījums pasākuma sekmīgai norisei bija brīvprātīgajiem D. Panovskai un G. Valainim, kuri profesionāli atbalstīja ar savu palīdzību katram dalībniekam.

Pasākums notika Jelgavas kultūras namā  , kurā piedalījās bērni , jaunieši un pieaugušie  ar īpašām vajadzībām no 13 skolām , VSAC Kurzeme filiāle “Iļģi “, Rundāle un VSAC Zemgale filiāle “Ziedkalne “.

Mūsu dejotāji bija sagatavojuši jestru tautas deju “Aulejas klezmers“. ( Lai arī pēc žūrijas vērtējuma mēs netikām uz nākamo kārtu, esam gandarīti par iegūto pieredzi, padarīto darbu, labo sniegumu konkursā, pozitīvām emocijām).

Konkursa dalībniekus ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem priecēja Jelgavas vokālā popgrupa “Smaids “ un īpašie viesi X faktora finālisti – duets Signe & Jānis.

Nobeigumā katrs dalībnieks/grupa saņēma pateicību un kliņģeri, kā arī fotografējās kopbildei.

Šis pasākums deva mums iedvesmu turpināt iesākto un nākamgad atkal piedalīties šajā krāšņajā pasākumā !

P.S.  Paldies Grobiņas novada domei par autobusa braucienam, kā arī īpašs paldies šoferim Jānim…..

Nāc līdzās – Vidzemē!