Projekts "Interreg Latvija – Lietuva"
Interreg logo

Noslēdzies Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-336 "Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem" (SUPER)

Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” sadarbībā ar Palangas veselības aprūpes centru, Lietuvas jūras muzeju un VSIA “Piejūras slimnīcu” ir noslēdzis projekta realizāciju.

Kopumā projekts ilga 24 mēnešus, no 2018.gada 1.decembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā. VSAC “Kurzeme” izveidotas 2 sensorās integrācijas telpas ar plaša klāsta sensoro aprīkojumu.

Projekta noslēgumā tika sasniegti sekojoši rezultāti:

 • Izveidots jauns un inovatīvs sensorās integrācijas rehabilitācijas pakalpojums
 • izstrādāta jauna un novatoriska sensorās rehabilitācijas metodoloģija un sensoro traucējumu simptomātikas instruments
 • moderni aprīkotas divas multi-sensorās rehabilitācijas telpas
 • kopumā 94 klienti - pieaugušie, kas slimo ar garīgās veselības un uzvedības traucējumiem, apmācītu speciālistu vadībā moderni aprīkotās sensorās integrācijas telpās saņēmuši  jaunu rehabilitācijas pakalpojumu.
 • apmācīti speciālisti kompetenču pilnveidošanai neiropsiholoģijā un darbam ar jaunizveidoto instrumentu un metodiku.
 • Partnerinstitūcijās ierīkotas sensorās integrācijas telpas: viena Lietuvas Jūras muzejā Delfīnu terapijas centrā, viena Palangas veselības aprūpes centrā, divas Liepājas VSIA “Piejūras Slimnīca”. VSIA “Piejūras Slimnīcā” ierīkots arī viens āra terapijas pastaigu laukums.

2020.gada 19.novembrī “ZOOM” videokonferenču platformā notika projekta fināla konference, kurā tiešsaistē piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku. Konferenci vadīja Lietuvas Jūras muzeja Delfīnu terapijas nodaļas vadītāja Brigita Kreivinienė un Starptautisko attiecību un projektu vadības nodaļas vadītājs Mindaugas Gudelis. Konferencē uzstājās visu partneristitūciju vadītāji un lektori no Lietuvas un Latvijas:

 • Klaipēdas universitātes prof.dr. Daiva Mockevičienė ar prezentāciju “Komplekss psihisko un uzvedības traucējumu novērtējums izmantojot neiro-sensoro-motorikas integrāciju”
 • Klaipēdas universitātes Prof. Dr. Giedrė Kavaliauskienė ar prezentāciju “Sensoriem dārzi - sociāli neaizsargātu grupu atpūtai, izglītībai un terapijai”
 • Viļnas universitātes prof. Dr. Albertas Skurvydas ar prezentāciju  “Inovācijas kinestēzijas un kustību vadības zinātnē”
 • Piejūras slimnīcas bērnu psihiatre Evija Siliņa ar prezentāciju “Piejūras slimnīcas pieredze ar sensoro rehabilitāciju”
 • Liepājas universitātes asoc. prof. Baiba Trinīte ar prezentāciju “Iegūti kognitīvi traucējumi”
 • Konferences starplaikā ar burvju trikiem uzstājās burvju mākslinieks un konferences beigās tika izspēlēta viktorīna, kur pareizi atbildot uz jautājumiem, varēja iegūt balvas.

Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 651 176.33 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 553 499.87 EUR. Valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme”  finansējums: 103 489.92 EUR

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

www.latlit.eu