Projekts "Interreg Latvija – Lietuva"
Interreg logo

Projekta LLI 336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” (SUPER) ietvaros VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” izveidotajās sensorajās istabās notiek aktīva klientu sensorā rehabilitācija izmantojot inovatīvu rehabilitācijas metodiku. Sensorās rehabilitācijas procesu filiālē “Liepāja” nodrošina  fizioterapeits un sociālais aprūpētājs.  Projekta ietvaros tika izstrādātā inovatīvā metodika:

kas palīdz speciālistiem atbilstoši klienta diagnozei un uzvedībai, izvēlēties atbilstošākos rehabilitācijas veidus.  Seansus sensorajā istabā var uzskatīt par patstāvīgu rehabilitācijas procedūru, sagatavošanās veidu citiem medicīniskiem un psiholoģiskiem pasākumiem, kā arī kā rehabilitācijas procesa optimizēšanas līdzekli.