Interreg logo

Projekta ietvaros notika VSAC “Kurzeme” darbinieku apmācības, lai  apgūtu sensoro traucējumu simptomātikas instrumenta pielietošanu. VSIA “Piejūras slimnīca” veica iepirkumu sensoro traucējumu simptomātikas instrumenta izstrādei. Tika izveidots instruments garīgās veselības aprūpes, sociālās rehabilitācijas un citu veselības aprūpes iestāžu speciālistiem, kas strādā ar bērniem un pieaugušajiem, kam ir garīgās veselības un uzvedības traucējumi, ļaujot modelēt un individuāli adaptēt intervences iespējas sensoru traucējumu gadījumā. Sagatavotais Instruments tiks izmantots, lai novērtētu bērnu un pieaugušo ar garīgās veselības un uzvedības traucējumiem sensorikas traucējumus, kā arī novērtētu izvēlēto sensoro integrāciju: sensoro intervenču, sensorās rehabilitācijas efektivitāti pacientiem. Šis instruments ļaus paredzēt pacienta rehabilitācijas līmeni, kas ļaus efektīvi strādāt sensorās integrācijas istabās.