Interreg logo

2019. gads 10. decembrī Klaipēdas Jūras muzeja delfīnterapijas centrā notika projekta LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” (SUPER) 12 mēnešu perioda projekta komandas tikšanās.

Sanāksmē piedalījās visi projekta komandas locekļi. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par projektu atskaišu sagatavošanu, apspriests projekta aktivitāšu ieviešanas progress, problēmjautājumu risināšana, kā arī pārrunāti citi jautājumi. Nākošā 18 mēnešu projekta komandas tikšanās plānota Latvijā, VSAC “Kurzeme” telpās  2020.gada jūlijā.  Ziņkārīgie delfīni uzmanīja projekta komandu. Tikšanās noslēgumā Jūras muzeja darbinieki visus projekta komandas locekļus izveda ekskursijā pa delfīnterapijas centru  un iepazīstināja ar šī projekta ietvaros  sasniegtajiem rezultātiem.

Komandas tikšanāsKomandas tikšanās