Mēs esam bagāti
Ikreiz, kad svētki klāt
Jo varam savas sirdis
Viens otram dāvināt

Un vairāk jau nekas
Mums daudz nav vajadzīgs
Jo viss, kas nāk no sirds
Nekad nav mazs un sīks

/G.Račs/

Pagājušais, 2020. gads, bija ļoti īpašs ar saviem pārsteidzošajiem notikumiem un īpašs bija arī tā noslēgums, kad ilgi gaidīto gada jaukāko svētku Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšana nevarēja notikt kā ierasts - tiekoties klātienē ar mūsu mīļajiem atbalstītājiem.  Bet, šie apstākļi, kas pārņēmuši visu pasauli, nav mazinājuši VSAC ‘’Kurzeme’’ filiāles ‘’Iļģi’’ atbalstītāju, sadarbības partneru un draugu pulku un viņu vēlmi mūs iepriecināt, atbalstīt un ikdienā būt tepat blakus un dāvāt savu sirds siltumu. Pasaule balstās uz gādīgiem, līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri nespēj iet garām, vienmēr gatavi palīdzēt un sniegt atbalstu. Paldies par uzticību, rūpēm un līdzdalību! Jūsu atbalsts ir vērtīgs un sniedz daudz smaidu, un  prieka mūsu klientiem. Pateicamies par darbiem un vārdiem, kas iedvesmo! Paldies par šīm laimīgajām minūtēm un patieso prieku aprūpes centra klienta acīs! Paldies par iespēju iepriecināt klientus citādā veidā!

Mēs vēlamies Jums novēlēt spēcīgu veselību un veiksmi Jūsu gaitās! Mums ir vieglāk un laimīgāk dzīvot, zinot, ka Jūs vienmēr esat līdzās!

 • Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
 • Liepājas 8. vidusskolas sākumskola
 • Grobiņas novada dome
 • Latvijas zinātniski agrorūpnieciskā firma SIA ‘’EKOELL”
 • Līga Gulbe, Rīga International Biennial Comtemporary Art.
 • Durbes kultūras nams
 • Lieģu kultūras nama lauku kapela "Luste"
 • Alsungas kultūras nama kapela "Suitu muzikanti"
 • Sandija Engel-Balode
 • Normunds Dzintars
 • Māra Zeme.
 • Armands Treimanis
 • SIA ‘’DANONE’’
 • Grobiņas moto klubs
 • Baronese Valtraute fon Tīzenhauzena
 • Nodibinājums ‘’Otrā elpa’’
 • SIA "Eņģeļa pasts"
 • Sanita Venšava
 • Monta Lomanovska
 • Iveta Eglija, Sintija Eglija, Alise Vilemsone, Dzintars Vilemsons, Edgars Pāvils.
 • Biedrība “Tabitas sirds”, Kristīne un Mārtiņš Vidzenieki.
 • Simona Stalidzāne
 • Sandra Krūkle
 • Mārīte Frēliha
 • Linda Tupese
 • Grobiņas pilsētas bibliotēka un Grobiņas novada Bibliobuss.
 • Brīvprātīgā darba veicēja Inga Kļava
 • Liepājas PII “Dzintarinš”
 • HK Liepāja
 • Liepājas Neredzīgo biedrība, biedrības bibliotēka
 • Liepājas Neredzīgo biedrības Ziemupes “Dvēseles veldzes dārzs “
 • Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle
 • Liepājas Krusta Evaņģēliskā luteriskā draudze
 • Grobiņas Sv. Brigitas Romas katoļu baznīca
 • Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
 • Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs
 • Dabas Māja, Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC)

Liels paldies arī visiem tiem aprūpes centra darbiniekiem, kuri ikdienā ar kādu pārsteigumu no sevis cenšas iepriecināt mūsu iemītniekus.

LIELS PALDIES JUMS VISIEM!!!

Aprūpes centra iemītnieku un darbinieku vārdā - vadītāja Gita Dižgalve