eea grants logo

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

www.sif.lv | www.eeagrants.lvwww.eeagrants.org

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īsteno projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Projekta laikā plānots nodrošinātatbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem. Ar projektā īstenotajām aktivitātēm tiek veicināts projekta mērķa grupas mērķtiecīgs integrācijas process atbalsta pasākumos fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai, kā arī ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināta sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Integrācijas procesu veiksmīgi nodrošina kopēji treniņi un iesaiste no vairākām sadarbības institūcijām, kā Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Zemgales vidusskola un Tukuma internātpamatskola. Projekta otrajā periodā no 01.01.2015-30.04.2015. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu. Mērķa grupa no Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi” izrādīja lielu interesi, kā rezultātā tika palielināts nodarbību skaits nedēļas griezumā un tika apgūti daudz dažādi karatē elementi, stiepšanās vingrinājumi, fiziskie vingrinājumi atbilstoši katra dalībnieka spējām, statiskie vingrinājumi, akrobātikas elementi un daudz dažādi citi vingrojumi un kustības elementi, kas veicina mērķa grupas pilnveidi un vēlmi-interesi ar vien vairāk dalībniekiem iesaistīties nodarbību norisē. Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošām nodarbībām joprojām vadīja Oskars Kiseļevs ar asistentiem, lai karam dalībniekam būtu pēc iespējas lielāka izaugsme gan psiholoģiskajā, gan fiziskajā jomā. Jāvērš arī uzmanību, ka mērķa grupai tika nodrošināta iespēja izmantot nodarbību procesā kimono, kas vēl jo vairāk integrēja kolektīvu un visus iesaistītos dalībniekus.

Karatē