eea grants logo

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

www.sif.lv | www.eeagrants.lvwww.eeagrants.org

 

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īsteno projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Projekta laikā plānots nodrošinātatbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem. Ar projektā īstenotajām aktivitātēm tiek veicināts projekta mērķa grupas mērķtiecīgs integrācijas process atbalsta pasākumos fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai, kā arī ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināta sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Integrācijas procesu veiksmīgi nodrošina kopēji treniņi un iesaiste no vairākām sadarbības institūcijām, kā Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Zemgales vidusskola un Tukuma internātpamatskola.

Projekta trešajā periodā no 01.05.2015-31.08.2015. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu. Pārskata periodā aktīvākais darbs notika maija mēnesī, kura laikā nodarbību vadītājs O.Kiseļevs ar asistentiem aktīvi turpināja vadīt Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības, kā rezultātā apguva jaunas prasmes un iemaņas. Iesaistītajai mērķa grupai liela interese bija saistīta ar nodarbību norisi nedēļas nogalēs, kuru laikā pievienojās sadarbības partneru mērķa grupas no Tukuma novada. Mērķu grupas apvienošana un kopēju treniņu vadīšana, un sacensību organizēšana ne tikai veicināja visas mērķa grupas prasmju un zināšanu uzlabošanu saistībā ar karatē, bet arī veicināja visas mērķa grupas integrāciju un savstarpējo komunikāciju. Tā pat jāpiemin, ka pārskata periodā tika uzsākts darbs pie digitālo materiālu izstrādes, kuras ietvaros plānots daļu no Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbību programmas elementiem digitalizēt un projekta beigu posmā šos materiālus izvietot biedrības GM Integration mājas lapā.