eea grants logo

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

www.sif.lv | www.eeagrants.lvwww.eeagrants.org

 

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īsteno projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Ar projektā īstenotajām aktivitātēm tiek veicināts projekta mērķa grupas mērķtiecīgs integrācijas process atbalsta pasākumos fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai, kā arī  ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināta sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Integrācijas procesu veiksmīgi nodrošina kopēji treniņi un iesaiste no vairākām sadarbības institūcijām, kā Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Zemgales vidusskola un Tukuma internātpamatskola.

Projekta īstenošanas laikā veiksmīgi ir uzsāktas un tiek īstenotas veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības, kuras vada Oskars Kiseļevs sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Veģi” speciālistiem un piesaistīto fizioterapeitu. Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” nodarbības jauniešiem 2016.gadā notiek pārsvarā Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” telpās, kuru norisē pastiprināta uzmanība tiek pievērsta specializētajiem vingrinājumiem, kā arī ķermeņa stiepšanas vingrojumiem- pielietojot statisku muskuļu darbības režīmu, ar vingrojumu palīdzību palielināta jauniešu kustību amplitūdu, vingrojumi muguras, kakla un vidukļa muskuļiem, lokanības vingrojumi kustību uzlabošanai, elpošanas vingrojumi, vispārējā fiziskā sagatavotība, u.c. fiziskās aktivitātes nodarbes, kuras pilnveido jauniešu izpratni par veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Nodarbību norises laikā arī no instruktora puses piesaistītie speciālisti rādīja mērķa grupai atsevišķus paraugdemonstrējumus, kurus ar lielu aizrautību uztvēra esošie jaunieši. Nodarbību laikā tiek iesaistīti vairāk kā 15 jaunieši, kuriem ir iespēja pilnveidoties un attīstīties ar jauna veida aktivitātēm no ierastās ikdienas. Jaunieši ir atsaucīgi un ieinteresēti ne tikai kustību elementos, ko demonstrē instruktors, bet arī ar lielu uzmanību uztver fizioterapeita rādītos elementus, kuru pareizu izpildi uzrauga gan iesaistītie speciālisti, gan arī instruktora asistents. Nodarbību norise izlases veidā no biedrības "GM Integration" puses tiek digitalizēta, lai veiksmīgi projekta beigās varētu izstrādāt programmas norises digitālos materiālus, kā arī atspoguļot projekta norises nodarbības un sasniegtos rezultātus. Tuvākajā laikā ir plānots visiem iesaistītajiem partneriem kopīgs veselības dienas pasākums, kas plānots  2016.gada aprīļa mēnesī. Veselības dienas laikā ir plānots, ka bērni, jaunieši un personas ar invaliditāti atrādīs vispār attīstošo nodarbību laikā iegūtās zināšanas un prasmes, papildus iegūs priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāšu devumu cilvēku veselības uzlabošanā. Biedrība "GM Integration" īpašu uzmanību veselības dienas norisē veltīs brīvprātīgo iesaistei pasākuma organizēšanā un norisē, atsevišķi uzrunājot potenciālos brīvprātīgos un dodot iespēju šiem cilvēkiem izpausties dažādās radošās pieejās.

Projekts "Cīņu māksla kā fizioterapija"
Projekts "Cīņu māksla kā fizioterapija"