eea grants logo

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

www.sif.lv | www.eeagrants.lvwww.eeagrants.org

Biedrība "GM Integration" sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” īsteno projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija".

Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:

  1. Jaunu programmu izstrāde (Vispār attīstošā vingrošanas programmas izstrāde)
  2. Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības un to digitālo materiālu izstrāde
  3. Veselību dienu organizēšana un popularizēšana
  4. Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi

Projekta īstenošanas laiks 20 mēneši, īstenošanas vieta–Slampe, Tukums, Veģi. Projekta sadarbības partneris ir Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Biedrība „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Zemgales vidusskola, Tukuma internātpamatskola.

Projekta kopējā mērķa grupa: 80 bērni un jaunieši, kā arī plānots iesaistīt sešas brīvprātīgās personas. Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” filiāle „Veģi” iesaistīto personu skaits ir plānots ne mazāks kā 25 personas.

Galvenais plānotais rezultāts: nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem.

Projekta pirmajā pārskata periodā no 08.09.2014.-31.12.2014. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu, izstrādājot mērķa grupai aktivitāšu nodarbības plānu un organizējot pašas nodarbības. Mērķa grupa pārskata periodā izrādīja lielu interesi par veselības un fiziskās aktivitātes veicinošām nodarbībām, kuras vadīja Oskars Kiseļevs. Mērķa grupa nodarbību laikā iegūst arī iepriekš nebijušu pieredzi par piedalīšanos sacensībās.

Cīņa