Notikumi filiālēs

VSAC Kurzeme filiālē “Iļģi” 8.jūnijā notika sporta diena,

kurā ikviens centra iemītnieks kopā ar darbiniekiem varēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs,

kuras bija noorganizējusi sporta interešu pulciņa audzinātāja Laila Kaštanova.

Ar lielu entuziasmu un azartismu visi piedalījās piedāvātajās sporta aktivitātēs.

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma diplomus, kā arī izmantoja izdevību nofotografēties kopējā foto stūrītī.

Liels paldies ikvienam darbiniekam, kurš līdzdarbojās pasākuma organizēšanā,

kā arī sirsnībā pateicamies Grobiņas sporta centrs par iespēju izmantot sporta centra inventāru.